De jaarlijkse week van gebed die iedere 3e week van januari plaatsvindt, werd gehouden van 16 t/m 23 januari. St. Hart voor Barendrecht organiseerde deze week van gebed voor eenheid van christenen in Barendrecht voor de twaalfde keer. Het thema, dit jaar voorbereid door kerken uit het Midden-Oosten, is ‘Licht in het duister’. Centraal staat het Bijbelverhaal uit Matteüs 2 over de magiërs die een bijzondere ster zagen; ‘Een ster van hoop’ die hen bij Jezus Christus bracht. De ster van Bethlehem nodigt uit om samen op zoek te gaan naar het ‘Licht in het duister’. In een wereld die hunkert naar licht een toepasselijk thema. Online werd een gebedsboekje aangereikt met daarin een reflectie en gebedspunten voor iedere dag. De reflectie op de eerst dag begint met ‘Richt ons op en trek ons naar uw volmaakte licht’. Dit werd uitgewerkt in een oecumenische viering 16 januari in de Bethelkerk. De liturgie werd voorbereid door de werkgroep oecumene en voorgangers pastor Urbanus Kioko (parochie) en ds. Marianne Moerland (PKN). Via sociale media werden dagelijks gebedspunten gedeeld. Omdat interkerkelijk samenkomen niet mogelijk was, stimuleerde st. Hart voor Barendrecht het alleen of samen bidden op een andere creatieve wijze. Zo was het mogelijk om net als vorig jaar, deel te nemen aan een gebedswandeling. Met z’n tweeën een uur wandelen met de dagtekst en gebedspunten. Daarnaast was in Carnisse Haven (Noordersingel 30) een ruimte voor gebed gemaakt.