WEEK VAN GEBED 19 T/M 26 JANUARI 2020

De jaarlijkse Week van Gebed  van 19 – 26 januari is allereerst een goede gelegenheid om aan het begin van het jaar God te zoeken en het nieuwe jaar in Zijn Hand te leggen.  Door dit met elkaar op plaatselijk niveau gezamenlijk  te doen, leren christenen uit allerlei kerken en gemeenten  elkaar kennen. En dit leidt tot meer samenwerking.
Missie Nederland, de Raad van Kerken en Hart voor Barendrecht vinden dat de Kerk zichtbaar aanwezig moet zijn in maatschappij, dichtbij en ver weg, en zij zetten zich daar samen voor in. Rondom dit thema ‘Buitengewoon’ komen christenen in Nederland (en wereldwijd) samen voor bezinning en gebed, voor ons land en voor de nood in de wereld. 

Hart voor Barendrecht neemt voor het tiende jaar het initiatief. Een week samen bidden met christenen uit verschillende kerken om bruggen te bouwen, in bewogenheid naar niet-christenen en in liefde naar medechristenen. Voor volwassenen en kinderen zijn er gebedsfolders met per dag een korte overdenking en gebedspunten. We nodigen een ieder hartelijk uit deel te nemen aan deze gebedsweek. Bid mee! Van harte welkom!

Vijf avonden van 19:30 – 20:30 uur is er gelegenheid mee te bidden en zaterdagavond een Sing-In.

Zie ook: www.weekvangebed.nl 

De gebedssamenkomsten in Barendrecht vinden plaats op:

Zondag 20 januari Carnisse Haven, eredienst 10.00 uur
Maandag 21 januari Triomfatorkerk (GKV) 19.30 uur
Dinsdag 22 januari Maranathakerk (NGK) 19.30 uur
Woensdag 23 januari Carnisse Haven 19.30 uur
Donderdag 24 januari Immanuëlkerk 19.30 uur
Vrijdag 25 januari Maranathakerk (JMEO) 19.30 uur
Zaterdag 26 januari Immanuëlkerk, Sing-in tijd volgt


 

 

Elk jaar wordt in januari in heel Nederland de week van het gebed gehouden. De week van gebed wordt landelijk georganiseerd door Missie Nederland en de Raad van Kerken. In Barendrecht organiseert Hart voor Barendrecht de week van gebed. Meerdere kerken doen mee aan de Week van gebed. Tijdens de week van gebed wordt elke avond in een andere kerk een gebedsbijeenkomst gehouden.