‘Recht door zee’ is het thema van de Week van Gebed in 2018. De jaarlijkse Week van Gebed  van 21 – 28 januari is allereerst een goede gelegenheid om aan het begin van het jaar God te zoeken en het nieuwe jaar in Zijn Hand te leggen. Door dit op plaatselijk niveau gezamenlijk  te doen, leren christenen uit allerlei kerken en gemeenten  elkaar kennen. En dit leidt tot meer samenwerking. Missie Nederland, de Raad van Kerken en Hart voor Barendrecht vinden dat de Kerk zichtbaar aanwezig moet zijn in maatschappij, dichtbij en ver weg, en zetten zich daar samen voor in.

De gebedssamenkomsten in Barendrecht vinden plaats op:

Zondagmorgen    21 januari   Carnisse Haven, Noordersingel 30 om 10.00 uur

Maandagavond   22 januari   Maranathakerk, Dorpsstraat 178a

Dinsdagavond      23 januari   WaterPortW4C, Middeldijkerplein 9

Woensdagavond 24 januari   Immanuelkerk, Klarinetweg 2

Donderdagavond25 januari   GKV in de Triomfatorkerk, Gebr. Meeldijk 150

Vrijdagavond        26 januari  Carnisse Haven, Noordersingel 30

 

Het thema haakt aan op het danklied van Mozes in Exodus 15: 1 – 21 en is afkomstig van het Caribisch gebied. Gods rechterhand leidde het volk Israël recht door de zee. De Caribische christenen zien tegenwoordig de hand van God actief in het beëindigen van de slavernij en het bestrijden van onrecht. Bidden om recht en eenheid. Deze drijfveer overstijgt de verdeeldheid en brengt christenen bijeen.

 

Rondom dit thema ‘Recht door zee’ komen christenen in Nederland (en wereldwijd) samen voor bezinning en gebed, voor ons land en voor de nood in de wereld.
Hart voor Barendrecht neemt voor het achtste jaar het initiatief. Een week samen bidden met christenen uit verschillende kerken om bruggen te bouwen, in bewogenheid naar niet-christenen en in liefde naar medechristenen. Voor volwassenen, jongeren en kinderen zijn er gebedsfolders met per dag een korte overdenking en gebedspunten. De gebedsfolders worden begin januari aan belangstellenden uitgereikt in de kerk. We nodigen een ieder hartelijk uit deel te nemen aan deze gebedsweek. Elke avond van 19.30 – 20.30 uur is er gelegenheid mee te bidden.
De aanvang van de Week van Gebed wordt gehouden op zondagmorgen 21 januari in Carnisse Haven, Noordersingel 30. Deze dienst wordt geleid door ds. Bert de Wit.  Aanvang 10:00 uur.
Bid mee! Van harte welkom!
Laten we ook deze Week van Gebed samen recht door zee gaan bidden om herstel; zowel in gemeenten als daar waar gemeenteleden betrokken zijn in familie, buurt of werk.

 

Elk jaar wordt in januari in heel Nederland de week van het gebed gehouden. De week van gebed wordt landelijk georganiseerd door Missie Nederland en de Raad van Kerken. In Barendrecht organiseert Hart voor Barendrecht de week van gebed. Meerdere kerken doen mee aan de Week van gebed. Tijdens de week van gebed wordt elke avond in een andere kerk een gebedsbijeenkomst gehouden.