In de Week van Gebed die iedere 3e week van januari plaatsvindt, heeft st. Hart voor Barendrecht woensdag 18 januari een ‘Dag van Gebed’ gehouden in wijkgemeente Carnisse Haven. De Week van Gebed moedigt kerken en christenen aan tot eenheid. Dit jaar was het thema ‘Doe Goed Zoek Recht’ met bijzondere aandacht voor de verdeeldheid die veroorzaakt wordt door onrecht, sociale ongelijkheid en racisme met als centrale Bijbeltekst Jesaja 1:17  ‘Leer goed te doen; zoek het recht, houd tirannen in toom, kom op voor wezen, sta weduwen bij’. Stichting Hart voor Barendrecht organiseert sinds 2010 de Week van Gebed in Barendrecht, ditmaal voor het eerst met een ‘Dag van Gebed’.

Read more ...


De jaarlijkse week van gebed die iedere 3e week van januari plaatsvindt, werd gehouden van 16 t/m 23 januari. St. Hart voor Barendrecht organiseerde deze week van gebed voor eenheid van christenen in Barendrecht voor de twaalfde keer. Het thema, dit jaar voorbereid door kerken uit het Midden-Oosten, is ‘Licht in het duister’. Centraal staat het Bijbelverhaal uit Matteüs 2 over de magiërs die een bijzondere ster zagen; ‘Een ster van hoop’ die hen bij Jezus Christus bracht. De ster van Bethlehem nodigt uit om samen op zoek te gaan naar het ‘Licht in het duister’. In een wereld die hunkert naar licht een toepasselijk thema. Online werd een gebedsboekje aangereikt met daarin een reflectie en gebedspunten voor iedere dag. De reflectie op de eerst dag begint met ‘Richt ons op en trek ons naar uw volmaakte licht’. Dit werd uitgewerkt in een oecumenische viering 16 januari in de Bethelkerk. De liturgie werd voorbereid door de werkgroep oecumene en voorgangers pastor Urbanus Kioko (parochie) en ds. Marianne Moerland (PKN). Via sociale media werden dagelijks gebedspunten gedeeld. Omdat interkerkelijk samenkomen niet mogelijk was, stimuleerde st. Hart voor Barendrecht het alleen of samen bidden op een andere creatieve wijze. Zo was het mogelijk om net als vorig jaar, deel te nemen aan een gebedswandeling. Met z’n tweeën een uur wandelen met de dagtekst en gebedspunten. Daarnaast was in Carnisse Haven (Noordersingel 30) een ruimte voor gebed gemaakt.

 


De jaarlijkse Week van Gebed is in de 3e week van januari, van 17– 24 januari,  die in Barendrecht door Hart voor Barendrecht  voor het  elfde jaar wordt georganiseerd. De Week van Gebed  staat dit jaar in het teken van de woorden van Jezus: “Blijf in Mijn liefde en je zult veel vrucht dragen”. De centrale tekst is uit Johannes 15: 5-9, waarin de oproep van Jezus ontdekt kan worden hoe veel vrucht te dragen.
Wat kun je deze week verwachten en hoe kun je meedoen in een tijd waarin we geen samenkomsten kunnen houden? Er is een gebedsboekje die we elkaar online aanreiken. En daarin staan acht dagelijkse reflecties en gebedspunten. Totaal acht thema’s, waarvan het eerste thema op 17 januari begint met ‘Geroepen door God’. In de Bethelkerk wordt dit thema oecumenisch uitgewerkt door ds. Cees Romkes en Desiree van der Hijden. In de Maranathakerk gaat ds. Herman Scheffer in op dit thema. Op maandag de 18e is het thema ‘Verborgen groeien’. Elke dag een ander thema. Zo is er elke dag een ander thema wat te maken heeft met blijf in mijn liefde.
Het interkerkelijk bij elkaar is niet mogelijk en juist daarom  stimuleert Stichting Hart voor Barendrecht alleen of samen bidden op een andere creatieve wijze. Velen in Barendrecht en wereldwijd  bidden mee. Er is de mogelijkheid van een gebedswandeling. De eerste begint op zondag 17 januari om 14:00 uur. Met z’n tweeën een uur wandelen door je wijk of polder met de dagtekst en gebedspunten. Er wordt een gezamenlijke app van de deelnemers aangemaakt en zo delen we ervaringen.
Aanmelden kan via een mail naar:
 
Ook voor vragen en ideeën.
Bid mee!  Doe mee!  Ook online van harte welkom!
Kijk voor meer informatie op:  www.weekvangebed.nl 

 Klik hieronder om de programma's per dag te lezen:

Week van gebed 2021 - dag 1.pdf

Week van gebed 2021 - dag 2.pdf

Week van gebed 2021 - dag 3.pdf

Week van gebed 2021 - dag 4.pdf

Week van gebed 2021 - dag 5.pdf

Week van gebed 2021 - dag 6.pdf

Week van gebed 2021 - dag 7.pdf

Week van gebed 2021 - dag 8.pdf

‘Recht door zee’ is het thema van de Week van Gebed in 2018. De jaarlijkse Week van Gebed  van 21 – 28 januari is allereerst een goede gelegenheid om aan het begin van het jaar God te zoeken en het nieuwe jaar in Zijn Hand te leggen. Door dit op plaatselijk niveau gezamenlijk  te doen, leren christenen uit allerlei kerken en gemeenten  elkaar kennen. En dit leidt tot meer samenwerking. Missie Nederland, de Raad van Kerken en Hart voor Barendrecht vinden dat de Kerk zichtbaar aanwezig moet zijn in maatschappij, dichtbij en ver weg, en zetten zich daar samen voor in.

De gebedssamenkomsten in Barendrecht vinden plaats op:

Zondagmorgen    21 januari   Carnisse Haven, Noordersingel 30 om 10.00 uur

Maandagavond   22 januari   Maranathakerk, Dorpsstraat 178a

Dinsdagavond      23 januari   WaterPortW4C, Middeldijkerplein 9

Woensdagavond 24 januari   Immanuelkerk, Klarinetweg 2

Donderdagavond25 januari   GKV in de Triomfatorkerk, Gebr. Meeldijk 150

Vrijdagavond        26 januari  Carnisse Haven, Noordersingel 30

 

Read more ...

Week van Gebed 2016:  ‘Het woord is aan jou’ 

De jaarlijkse Week van Gebed in januari – in 2016 van 17 – 24 januari - is allereerst een goede gelegenheid om aan het begin van het jaar God te zoeken en het nieuwe jaar in Zijn hand te leggen. Doordat op plaatselijk niveau gezamenlijk  te doen, leren christenen uit allerlei kerken en gemeenten  elkaar kennen. En dit leidt soms tot meer samenwerking tussen kerken. Het thema is ‘Het woord is aan jou’, ontleend aan 1 Petrus 2 : 9:   ‘U bent een volk dat God zich verworven heeft om de machtige daden van de HEER te verkondigen ‘. Petrus heeft die woorden ooit uitgesproken in de nog jonge gemeente in Rome. Dat kan alleen vanuit het nieuwe leven dat wij hebben ontvangen in Jezus Christus. Dit jaar is het thema aangedragen door de kerken in Letland.

Rondom dit thema komen christenen in Nederland (en wereldwijd) samen voor bezinning en gebed voor elkaar, voor ons land en voor de nood in de wereld.
Ook in Barendrecht zijn er gebedsbijeenkomsten.  Hart voor Barendrecht neem het initiatief. Een week samen bidden met christenen uit verschillende kerken om bruggen te bouwen, in bewogenheid naar niet-christenen en in liefde naar medechristenen. Voor volwassenen, jongeren en kinderen zijn er gebedsfolders met per dag een korte overdenking en gebedspunten. De gebedsfolders worden begin januari aan belangstellenden uitgereikt in de kerk. We nodigen ieder hartelijk uit deel te nemen aan deze gebedsweek. Elke avond van 19.30 – 20.30 uur is er gelegenheid mee te bidden.
Bid mee! Van harte welkom!

De gebedssamenkomsten in Barendrecht vinden plaats op:
Maandagavond    18 januari   WaterPortW4C in JOY, ’t Vlak  12a
Dinsdagavond       19 januari   Maranathakerk, Dorpsstraat 178
Woensdagavond  20 januari  De Kandelaar in Triomfatorkerk. Gebr. Meeldijk 150
Donderdagavond 21 januari  Immanuëlkerk, Klarinetweg 2
Vrijdagavond         22 januari  Maranathakerk, Dorpsstraat 178

Voor meer informatie:  www.weekvangebed.nl  en www.hartvoorbarendrecht.nl 

 

 

Elk jaar wordt in januari in heel Nederland de week van het gebed gehouden. De week van gebed wordt landelijk georganiseerd door Missie Nederland en de Raad van Kerken. In Barendrecht organiseert Hart voor Barendrecht de week van gebed. Meerdere kerken doen mee aan de Week van gebed. Tijdens de week van gebed wordt elke avond in een andere kerk een gebedsbijeenkomst gehouden.