WEEK VAN GEBED 19 T/M 26 JANUARI 2020

De jaarlijkse Week van Gebed  van 19 – 26 januari is allereerst een goede gelegenheid om aan het begin van het jaar God te zoeken en het nieuwe jaar in Zijn Hand te leggen.  Door dit met elkaar op plaatselijk niveau gezamenlijk  te doen, leren christenen uit allerlei kerken en gemeenten  elkaar kennen. En dit leidt tot meer samenwerking.
Missie Nederland, de Raad van Kerken en Hart voor Barendrecht vinden dat de Kerk zichtbaar aanwezig moet zijn in maatschappij, dichtbij en ver weg, en zij zetten zich daar samen voor in. Rondom dit thema ‘Buitengewoon’ komen christenen in Nederland (en wereldwijd) samen voor bezinning en gebed, voor ons land en voor de nood in de wereld. 

Hart voor Barendrecht neemt voor het tiende jaar het initiatief. Een week samen bidden met christenen uit verschillende kerken om bruggen te bouwen, in bewogenheid naar niet-christenen en in liefde naar medechristenen. Voor volwassenen en kinderen zijn er gebedsfolders met per dag een korte overdenking en gebedspunten. We nodigen een ieder hartelijk uit deel te nemen aan deze gebedsweek. Bid mee! Van harte welkom!

Vijf avonden van 19:30 – 20:30 uur is er gelegenheid mee te bidden en zaterdagavond een Sing-In.

Zie ook: www.weekvangebed.nl 

De gebedssamenkomsten in Barendrecht vinden plaats op:

Zondag 20 januari Carnisse Haven, eredienst 10.00 uur
Maandag 21 januari Triomfatorkerk (GKV) 19.30 uur
Dinsdag 22 januari Maranathakerk (NGK) 19.30 uur
Woensdag 23 januari Carnisse Haven 19.30 uur
Donderdag 24 januari Immanuëlkerk 19.30 uur
Vrijdag 25 januari Maranathakerk (JMEO) 19.30 uur
Zaterdag 26 januari Immanuëlkerk, Sing-in tijd volgt


 

 

‘Recht door zee’ is het thema van de Week van Gebed in 2018. De jaarlijkse Week van Gebed  van 21 – 28 januari is allereerst een goede gelegenheid om aan het begin van het jaar God te zoeken en het nieuwe jaar in Zijn Hand te leggen. Door dit op plaatselijk niveau gezamenlijk  te doen, leren christenen uit allerlei kerken en gemeenten  elkaar kennen. En dit leidt tot meer samenwerking. Missie Nederland, de Raad van Kerken en Hart voor Barendrecht vinden dat de Kerk zichtbaar aanwezig moet zijn in maatschappij, dichtbij en ver weg, en zetten zich daar samen voor in.

De gebedssamenkomsten in Barendrecht vinden plaats op:

Zondagmorgen    21 januari   Carnisse Haven, Noordersingel 30 om 10.00 uur

Maandagavond   22 januari   Maranathakerk, Dorpsstraat 178a

Dinsdagavond      23 januari   WaterPortW4C, Middeldijkerplein 9

Woensdagavond 24 januari   Immanuelkerk, Klarinetweg 2

Donderdagavond25 januari   GKV in de Triomfatorkerk, Gebr. Meeldijk 150

Vrijdagavond        26 januari  Carnisse Haven, Noordersingel 30

 

Read more ...

Week van Gebed 2016:  ‘Het woord is aan jou’ 

De jaarlijkse Week van Gebed in januari – in 2016 van 17 – 24 januari - is allereerst een goede gelegenheid om aan het begin van het jaar God te zoeken en het nieuwe jaar in Zijn hand te leggen. Doordat op plaatselijk niveau gezamenlijk  te doen, leren christenen uit allerlei kerken en gemeenten  elkaar kennen. En dit leidt soms tot meer samenwerking tussen kerken. Het thema is ‘Het woord is aan jou’, ontleend aan 1 Petrus 2 : 9:   ‘U bent een volk dat God zich verworven heeft om de machtige daden van de HEER te verkondigen ‘. Petrus heeft die woorden ooit uitgesproken in de nog jonge gemeente in Rome. Dat kan alleen vanuit het nieuwe leven dat wij hebben ontvangen in Jezus Christus. Dit jaar is het thema aangedragen door de kerken in Letland.

Rondom dit thema komen christenen in Nederland (en wereldwijd) samen voor bezinning en gebed voor elkaar, voor ons land en voor de nood in de wereld.
Ook in Barendrecht zijn er gebedsbijeenkomsten.  Hart voor Barendrecht neem het initiatief. Een week samen bidden met christenen uit verschillende kerken om bruggen te bouwen, in bewogenheid naar niet-christenen en in liefde naar medechristenen. Voor volwassenen, jongeren en kinderen zijn er gebedsfolders met per dag een korte overdenking en gebedspunten. De gebedsfolders worden begin januari aan belangstellenden uitgereikt in de kerk. We nodigen ieder hartelijk uit deel te nemen aan deze gebedsweek. Elke avond van 19.30 – 20.30 uur is er gelegenheid mee te bidden.
Bid mee! Van harte welkom!

De gebedssamenkomsten in Barendrecht vinden plaats op:
Maandagavond    18 januari   WaterPortW4C in JOY, ’t Vlak  12a
Dinsdagavond       19 januari   Maranathakerk, Dorpsstraat 178
Woensdagavond  20 januari  De Kandelaar in Triomfatorkerk. Gebr. Meeldijk 150
Donderdagavond 21 januari  Immanuëlkerk, Klarinetweg 2
Vrijdagavond         22 januari  Maranathakerk, Dorpsstraat 178

Voor meer informatie:  www.weekvangebed.nl  en www.hartvoorbarendrecht.nl 

 

 

Elk jaar wordt in januari in heel Nederland de week van het gebed gehouden. De week van gebed wordt landelijk georganiseerd door Missie Nederland en de Raad van Kerken. In Barendrecht organiseert Hart voor Barendrecht de week van gebed. Meerdere kerken doen mee aan de Week van gebed. Tijdens de week van gebed wordt elke avond in een andere kerk een gebedsbijeenkomst gehouden.