Op zaterdag 16 april vierde Stichting Hart voor Barendrecht haar 10 jarig bestaan.
Zaterdagmiddag gingen de deuren open van negen kerken. De deelnemende kerken hadden een activiteiten, gaven uitleg, serveerden koffie of presenteerden hun activiteiten.
Aansluitend waren alle vrijwilligers en betrokkenen van Hart voor Barendrecht uitgenodigd om in de Ontmoeting bij de Dorpskerk onder het genot van een hapje en een drankje samen terug te blikken en vooruit te blikken.

 
De deuren stonden open.


Vrijwilligers van de Augustinusparochie.

 
Vrijwilligers van de Immanuëlkerk.


De Crea club van de Triomfatorkerk.


Liturgisch bloemschikken in de Triomfatorkerk.

Het orgel in de Triomfatorkerk werd bespeeld.

Kinderen van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt maakten attenties voor de bezoekers.

Bezoekers bezichtigen de Eben Haëzerkerk.

De Verenigde Zangers promootten hun koor in meerdere kerken, waaronder de Bethelkerk.

Live muziek in de Bethelkerk.

Ook orgelspel in de Bethelkerk.

De Zuiderhavenkerk.

Het combo speelt in de Maranathakerk.

De Breiclub van de Maranathakerk presenteerde haar breiwerken voor het goede doel.

Feest voor de vrijwilligers en betrokkenen in de Ontmoeting!

Hart voor Barendrecht voorzitter Jacomien Glasbergen opent de bijeenkomst met een terugblik.

Burgemeester Jan van Belzen spreekt de vrijwilligers toe.

Ans van der Wel sprak over het Platform Opvang Vluchtelingen.

Vice voorzitter Loek van Doorn gaf uitleg bij het groepsgesprek.

Aan tafels gingen de bezoekers met elkaar in gesprek


 


De uitkomsten van de tafels werden op harten geschreven en gepresenteerd.

De harten werden opgehangen; stof tot nadenken voor iedereen.

 

Afgelopen jaren heeft Hart voor Barendrecht meerdere eenmalige activiteiten en ook een aantal terugkerende activiteiten georganiseerd.
In al deze activiteiten werd samengewerkt door vrijwilligers uit eerdere kerken en andere organisaties.