Op dinsdag 27 oktober was Maarten Ouweneel van Huizen van Hoop te gast in het Exxact radioprogramma Hart voor Barendrecht. Huizen van Hoop zijn kleinschalige woonlocaties waar bewoners (cliënten) met elkaar een woon- en leefgemeenschap vormen. Woon je in een Huis van Hoop dan ga je overdag je eigen weg. Aan het einde van de dag tref je de andere bewoners weer in het Huis van Hoop. Hierdoor ontstaat er een hechte gemeenschap en steun je elkaar. Er is veel aandacht voor werk en dagbesteding. Er wonen maximaal 12 cliënten. Het is een vorm van beschut wonen, voor hen die (nog) niet zelfstandig kunnen wonen.

Vanuit De Hoop ggz zijn sinds 2015 een aantal Huizen van Hoop opgericht, zoals o.a. in Gorinchem en Dordrecht. Ook in Barendrecht zijn er plannen voor 2021 voor de oprichting van een Huis van Hoop. Hierin wordt samengewerkt met de gemeente, Wooncorporaties, de kerken en andere partners. Een Huis van Hoop is primair gericht op de eigen inwoners.
Hart voor Barendrecht ging met Maarten Ouweneel in gesprek over de mogelijkheden voor een Huis van Hoop in Barendrecht. Welke doelgroepen komen hiervoor in aanmerking? In welke leeftijdscategorieën moeten we denken? Zijn er mogelijkheden voor plaatsing van een Huis van Hoop in Barendrecht? Hoever is de samenwerking met de gemeente, de corporaties, de kerken en andere partners? Met hoeveel vrijwilligers met een kerngezin werk je in een Huis van Hoop? Vragen, die in het gesprek met Maarten Ouweneel, manager Huizen van Hoop aan de orde komen.


De uitzending nabeluisteren


Een gedeelte van de uitzending bekijken

Exxact Barendrecht is live te ontvangen in de ether op FM 106.4 MHz, op de kabel in Barendrecht en Heerjansdam op FM 105.9 MHZ en op www.exxact.nl

Voor meer uitzendingen zie read more.

Op dinsdag 20 oktober was Corma Bezemer van de organisatie van Happyween te gast in het Exxact radioprogramma Hart voor Barendrecht. Dit initiatief is ontstaan vanuit het verlangen om een feest vol gezelligheid te organiseren als alternatief voor griezelfeesten. Niet iedereen houdt tenslotte van griezelen en duisternis. De organisatie van Happyween houdt van het Licht. Vorig jaar is Happyween voor het eerst in Barendrecht gehouden. De feestelijke activiteiten werden goed bezocht en gewaardeerd door ouders en kinderen. Helaas kan Happyween dit jaar niet doorgaan. Met Corma wordt gekeken naar de achtergronden van Happyween, de organisatie, de inhoud van de activiteiten.


De uitzending nabeluisteren


Een gedeelte van de uitzending bekijken


Op dinsdag 13 oktober waren Cees Buys (KBO) en Rob Benner (Diaconaal Platform) te gast in het Exxact radioprogramma Hart voor Barendrecht. 

De Ouderenbonden geven het stokje van de estafette door aan Rob Benner, voorzitter van het  Diaconaal Platform. De diaconieën van bijna alle Barendrechtse kerken werken sinds 2016 samen in het Diaconaal Platform. Beleidsmatig en praktisch werken zij samen ten behoeve van mensen in Barendrecht die hulp nodig hebben, die niet door anderen gegeven kan worden. Daarbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen mensen die een kerkelijke achtergrond en mensen die zo’n binding niet hebben. Activiteiten van het Diaconaal Platform zijn o.a. de oprichting van de stichting Diaconaal Fonds, een noodfonds die wil helpen bij acute, incidentele financiële problemen bij mensen met een minimaal inkomen. Ook is het Diaconaal Platform betrokken bij de opzet van vrijwilligersproject AutoMaatje, een vervoersproject voor mensen met mobiliteitsbeperkingen in samenwerking met de ouderenbonden en KijkopWelzijn. Zo is ook de Vakantietas ontstaan, een rugzak met inhoud voor kinderen die in de zomer niet op vakantie kunnen gaan. Zij doen dit samen met stichting Present. En ieder jaar de Diacodoe, een diaconaal project door jongeren in samenwerking met Present.


De uitzending nabeluisteren


Een gedeelte van de uitzending bekijken

Een gedeelte van de uitzending bekijkenOp dinsdag 29 september was een interview met Freek van der Brugge en muziek van de band LEV te beluisteren in het Exxact radioprogramma Hart voor Barendrecht. De band maakt nieuwe Nederlandstalige muziek met een eerlijke boodschap om mensen te bemoedigen en inspireren. LEV is actief binnen verschillende kerkelijke stromingen. LEV is het Hebreeuwse woord voor ‘hart’. De band is tien jaar geleden opgericht en bestaat uit zes leden. Intussen heeft LEV zes albums uitgebracht. Naast het interview is in deze uitzending ook muziek van LEV te beluisteren. Onder andere van het nieuwste album ‘Dansen in de regen’.Op dinsdag 22 september waren Leroy Benschop van Kijk op Welzijn, Jaap van der Kooij van de PCOB en Cees Buijs van de KBO te gast in het Exxact radioprogramma Hart voor Barendrecht. Nu in de studio van Exxact Barendrecht weer een beperkt aantal gasten welkom geheten mag worden, kan Hart voor Barendrecht verder met de estafette uitzendingen. In estafette uitzendingen geeft de eerder uitgenodigde organisatie aan met wie zij in de volgende uitzending in gesprek willen gaan. In de laatste estafette uitzending kreeg Kijk op Welzijn het estafettestokje aangeboden. Kijk op Welzijn draagt het stokje op 22 september over aan PCOB en KBO. Met de afgevaardigden van deze drie organisaties gaat o.a. gekeken waarin zij samenwerken. Kijk op Welzijn, PCOB en KBO participeren, samen met andere organisaties, in projecten zoals AutoMaatje, ‘Samen ouder worden’ en woonvormen voor ouderen en jongeren.


De uitzending nabeluisteren


Een gedeelte van de uitzending bekijken

Een gedeelte van de uitzending bekijkenOp dinsdag 15 september is Gerrit Barendrecht van de werkgroep Vorming en Toerusting te gast in het Exxact radioprogramma Hart voor Barendrecht. De werkgroep Vorming en Toerusting van de Protestantse Gemeente Barendrecht en de Augustinusparochie organiseert en coördineert activiteiten waarin het samen leren en spreken over geloofszaken centraal staat. De werkgroep heeft voor dit najaar een aantal activiteiten op de agenda staan. In deze uitzending wordt gekeken naar de inhoud van de activiteiten en op welke wijze de activiteiten gehouden kunnen worden.


De uitzending nabeluisteren


Een gedeelte van de uitzending bekijken

Op dinsdag 8 september zijn in het Exxact radioprogramma Hart voor Barendrecht voorgangers aan het woord van de startzondag welke op zondag 13 september gehouden wordt in de Augustinusparochie, Bethelkerk, Carnisse Haven en de Dorpskerk. Aan het woord komen: drs. Maarten van Boekel, ds. Henk-Jan Ketelaar, ds. Bert de Wit en Tineke van der Meer. Met hen wordt gekeken naar de invulling van de dienst en de uitwerking van het thema ‘Het goede leven’.De uitzending nabeluisteren

Op dinsdag 30 juni waren Huib van Zessen en Alide Heule van de Bethelbazar te gast in het Exxact radioprogramma Hart voor Barendrecht. De Bethelbazar wordt normaal begin mei gehouden op het plein van de Bethelkerk, maar vanwege de coronacrisis kon deze dit jaar niet doorgaan. Het is heel bijzonder dat de organisatie nu de hele maand juli het pand op de Middenbaan nummer 50 mag gebruiken als Bethelbazar Winkel. 

De organisatie is druk bezig hier een echte winkeluitstraling van te maken. Er is van alles te koop, zoals stoffen, curiosa, accessoires, eigen gemaakte kettingen van Gerdien Pool, boeken, jam en de Winkel van Sinkel. Een regelrechte uitdaging. De hele maand juli bemensen vrijwilligers de winkel en de opbrengst gaat naar vier goede doelen. 
Die doelen zijn Stichting Present en de Voedselbank Barendrecht, lokale steun. Verder Stichting SHIF (Sure House Initiatives Foundation) met Robert Logtenberg als voorzitter, die in Oeganda initiatieven ondersteunt aan kansarmen. 
Het vierde doel is het project Mencoldes in Colombia. Vier miljoen Colombianen zijn door geweld in eigen land op de vlucht. En velen belanden in de sloppenwijken van Bogotá. De PKN kerk Barendrecht heeft dit project omarmt en heeft beloofd de organisatie Mencoldes vier jaar lang te ondersteunen.  Mencoldes zorgt per maand voor dertig of veertig nieuwe gezinnen om weer een bestaan op te bouwen en helpt vluchtelingen om een bedrijfje te beginnen als naaister, bouwvakker of monteur.
Met Huib van Zessen en Alida Heule  praat Hart voor Barendrecht door over dit nieuwe initiatief om in de maand juli Bethelbazar Winkel te worden en voor welke uitdagingen zij komen te staan. Hoeveel energie gaat hier in zitten? En hoeveel dankbaarheid levert dit op?

Op dinsdag 23 juni waren Kees Silvis en Ans van der Wel-van Es van het Platform Statushouders te gast in het Exxact radioprogramma Hart voor Barendrecht.
Het Platform Statushouders is eind 2015 opgericht namens de kerken en later uitgebreid met de nodige maatschappelijke organisaties. De grote toestroom vluchtelingen door de voortdurende oorlog in Syrië en andere gebieden naar Europa werd een enorme opgave voor Nederland en voor Barendrecht, omdat elke plaats naar rato werd geacht deze mensen als nieuwkomers, Statushouders te verwelkomen. VluchtelingenWerk en de gemeente zijn verantwoordelijk voor de uitvoering, opvang en huisvesting binnen Barendrecht.
Het Platform ontmoet elkaar regelmatig in bijeenkomsten waarin zaken die spelen worden besproken. De huidige wethouder, Nico Bults heeft de Statushouders in zijn portefeuille.
Het Platform heeft een toegevoegde waarde in de uitoefening van alle taken rondom onze nieuwkomers.
De taal, het vinden van een baan, integratie, je thuis voelen in je nieuwe vaderland vraagt veel van de nieuwkomers en van onze gemeente. Juist daarom zijn er veel vrijwilligers, buddy’s nodig, die samen met de nieuwkomers willen optrekken.  Hier maakt het Platform zich sterk voor. Met Kees en Ans gaat Hart voor Barendrecht in gesprek om de situatie in 2020 toe te lichten en te horen wat goed gaat en wat meer aandacht vraagt.

Dinsdag 16 juni ging Hart voor Barendrecht in gesprek met Jan Jacob Hoefnagel van Dorcas hulp & ontwikkeling en Anki van Bruggen van Red een Kind in het Exxact radioprogramma Hart voor Barendrecht. In Nederland en in Barendrecht worden de regels tijdens de coronacrisis nu verder versoepeld.  Maar hoe gaat dit in landen waar Dorcas en Red een Kind bij betrokken zijn?  Dorcas werkt aan blijvende verandering in het leven van de allerarmsten. Zij hebben liefde en hoop voor een ieder die in armoede leeft, buitengesloten is of in crisis verkeert. Zij geloven in de kracht van God, in het prachtige potentieel van ieder mens en in bloeiende gemeenschappen. Dorcas werkt in het Midden-Oosten, in Oost-Europa en in Afrika. Landen waar zij hoop brengen. Maar hoe te herstellen waar alles is verwoest? Red een Kind, een christelijke organisatie geeft toekomst aan kinderen in armoede. Zij helpen kinderen en hun families om in zeven jaar blijvend uit armoede te groeien. Voor een gezin in armoede maakt het krijgen van een koe, geit of een kip het verschil. Voor kinderen, hun ouders én hun omgeving. Méér dan 10.000 sponsoren steunen al kinderen in armoede door kind sponsoring. Red een Kind werkt in Azië, India en Afrika en heeft een corona noodfonds voor noodhulp geopend. Wat hebben zij nodig om te kunnen blijven werken voor die allerarmsten? Wat zijn de gevolgen voor instanties als Dorcas en Red een Kind nu de pandemie ook daar rondwaart waar de nood als zo hoog is? 

Op dinsdag 9 juni waren Tear hulpverlening en Mercy Ships Rotterdam te gast in het Exxact radioprogramma Hart voor Barendrecht. In Nederland en in Barendrecht worden de regels tijdens de coronacrisis nu verder versoepelt. Hoe blij is ieder daarmee! Maar hoe gaat dit in landen waar Tear en Mercy Ships bij betrokken zijn? Een voorbeeld uit Ethiopië waar Tear werkzaam is zien we in het gezin met vier kinderen, die lange tijd alleen maar overleefden. Maar door aansluiting bij een zelfhulpgroep bij Tear heeft de moeder een lening gekregen en heeft zij een klein bedrijfje gestart, waardoor er inkomsten binnen kwamen om van te leven. Corona zet daar nu een streep door. De prijs van het meel is enorm gestegen en er komen weinig bestellingen binnen. Wie zorgt voor die gezinnen in deze tijd?  Bij Mercy Ships werken voornamelijk vrijwilligers, die gewend zijn samen te werken en ernstig zieke mensen te behandelen en te opereren. Hoe kunnen zij nu in Coronatijd doorwerken in de vaak erbarmelijke omstandigheden? Met Carel Jansen uit Barendrecht gaan wij in gesprek hoe Mercy Ships Rotterdam nu in Coronatijd bezig is. Wat hebben zij nodig om te kunnen blijven werken voor die allerarmsten? Wat zijn de gevolgen voor een instantie als Tear hulpverlening en hoe kunnen zij en Mercy Ships weer opkrabbelen tot het normale niveau?

De hele uitzending beluisteren:Op dinsdag 2 juni waren Zorggroep De Toekomst met Betty Guijs en de Zorgnijverij met Anneke Aikema te gast in het Exxact radioprogramma Hart voor Barendrecht. Jonge ondernemingen die beiden hun 1e lustrum vieren in 2020 en succesvol zijn in datgene waarin zij zich gespecialiseerd hebben, met name de dagbesteding. De activiteiten van Zorggroep de Toekomst vinden plaats in De Oude Pastorie, Dorpsstraat 146.  Een kleinschalige locatie met een zinvolle en gezellige dagbesteding aan mensen met geheugenproblemen, psychische problemen en/of een lichte fysieke beperking. De Zorgnijverij aan de Arnhemseweg biedt o.a. een dagbesteding en individuele begeleiding aan kinderen, tieners, jongeren en volwassenen met een verstandelijke en/of een psychiatrische beperking. Er bestaan meerdere vormen van dagbesteding. Half maart viel echter alles stil vanwege de corona-crisis. Ruim 10 weken later gaat Hart voor Barendrecht met beide ondernemers in gesprek. Wat is er gebeurd met hen als ondernemer en met de cliënten, die niet meer konden deelnemen aan hun dagbesteding. Hoe gaat het nu en hoe kunnen zij de schade aan hun onderneming beperken? Wat zijn de gevolgen voor beide ondernemingen en hoe krabbelen zij weer op tot het normale niveau?

De uitzending beluisteren:Op dinsdag 26 mei is de uitzending van het radioprogramma Hart voor Barendrecht bij Exxact Barendrecht gericht op het vieren van Pinksteren. Pinksteren is een christelijk feest dat dit jaar gevierd wordt op zondag 31 mei en maandag 1 juni. Voor de meeste mensen is Pinkstermaandag bij mooi weer een heerlijke vrije dag. Maar het is meer. Tien dagen na de hemelvaart van Jezus Christus is het Pinksterfeest. Dan vieren christenen dat de geest van God op aarde komt. Dit is de helper die Jezus zijn leerlingen in de Bijbel heeft beloofd, vaak gesymboliseerd door een duif. Met het pinksterfeest komt er na vijftig dagen een einde aan de Paastijd. In deze uitzending komen naast muziek ds. Herman Scheffer van de Maranathakerk en voorganger Joseph Matheka Munyasya van de evangelische gemeente WaterPortW4C aan het woord. Zij vertellen over hun voorbereiding op het Pinksterfeest dit jaar. Hoe kijken zij uit naar dit feest en welke betekenis heeft dit feest in het kerkelijk jaar, eigenlijk de vijftigste Paasdag.


Op dinsdag 19 mei was Hans van Gelder te gast in het Exxact radioprogramma Hart voor Barendrecht. Het thema deze avond is Hemelvaart. Bij Hemelvaart denken christenen terug  hoe Jezus Zijn aardse bestaan achter zich liet en terugkeerde naar de hemel, de bovennatuurlijke wereld van God en niet meer op aarde verscheen. Het wordt 40 dagen na Pasen gevierd en 10 dagen voor Pinksteren. J.S. Bach schreef in 1735 het Hemelvaart oratorium, onder de naam van het openingskoor “Lobet Gott in seinen Reichen”. In het jaar van het ontstaan van dit oratorium heeft Bach het op Hemelvaartsdag twee keer uitgevoerd in twee bijzondere kerken in Leipzig.  Met Hans van Gelder beluisteren we delen uit dit oratorium en Hans leert door zijn uitleg beter luisteren. Herkenbaar in dit oratorium is Psalm 47 met het bekende lied ‘God vaart voor het oog, met gejuich omhoog’. Dit Hemelvaart oratorium is veel minder bekend dan het Weihnachts oratorium. Daarom is het bijzonder om met Hans van Gelder, musicus, docent, cantor en organist in gesprek te gaan. Op dinsdag 12 mei was Harm Visser te gast in het Exxact radioprogramma Hart voor Barendrecht. Het thema deze avond is Zwakheid. Harm Visser is geboren en getogen in Barendrecht, zelfstandig ondernemer en meelevend lid in de Triomfatorkerk. Houden we het vol, maandenlang afstand houden? Niet naar bijeenkomsten, niet naar verjaardagen, niet naar de sportclub? Wat doet dat met jou en met ons? En wat missen we? Wordt ons geloof beproefd door coronabeperkingen? Geen kerkdiensten, geen ontmoetingen? Is echte verbondenheid afhankelijk van afstand? En zijn er nieuwe initiatieven die opkomen in deze tijd?  Met Harm Visser gaat Hart voor Barendrecht over deze enerverende periode in gesprek. Wat doet het met hem en wat leert hij van deze geheel nieuwe situatie? 

Bas Romeijn in Hart voor Barendrecht 

Op dinsdag 5 mei zendt Exxact Barendrecht ’s avonds programma’s uit die in het teken staan van de bevrijding. Tussen 18:00 en 19:00 uur is de podcast ‘Radio Oranje in oorlogstijd’ van Bas Romeijn te beluisteren. Radio Oranje was een radioprogramma dat als regeringszender vanuit Londen uitzond. Men wilde daarmee de luisteraars in Nederland een hart onder de riem steken en informeren. Een aantal fragmenten van die programma`s zijn bewaard gebleven en door Bas Romeijn verzameld en verwerkt tot een leuke en interessante podcast, die gepresenteerd wordt door John Brosens. Deze podcast geeft een mooi overzicht van de gevarieerde inhoud van de uitzendingen van Radio Oranje.  De podcast is ook te beluisteren op www.barendrechtvrij.nl


In het Exxact radioprogramma Hart voor Barendrecht vertelt Bas Romeijn over zijn film-compilatie ‘Beleven Herdenken Vieren’. In deze compilatie zijn beelden te zien van mobilisatie tot bevrijding. Ook vertelt Bas Romeijn in deze compilatie over zijn eigen ervaringen in de oorlogstijd. De geplande vertoning van deze compilatie in het Kruispunt kon niet doorgaan vanwege de maatregelen door het coronavirus. Wel is de compilatie nu via Youtube te bekijken. Voor meer historische films over Barendrecht en omstreken zie: http://basromeijnfilms.blogspot.nl

 

Op dinsdag 28 april was burgemeester Jan van Belzen te gast in het Exxact radioprogramma Hart voor Barendrecht. Het thema waar Hart voor Barendrecht met van Belzen over door willen praten is Dromen & Vrijheid. Hoe herdenken we in coronatijd 4 mei en vieren we 5 mei zonder bijeenkomsten? Hoe kunnen we vrijheid vieren in tijden van vrijheidsbeperkende maatregelen? Wie worden er in Barendrecht speciaal getroffen door vrijheidsbeperkende maatregelen? Op welke gebieden is hulp en naastenliefde hard nodig? En wat is wel mogelijk? Tegen welke beperkingen lopen we aan in de hulpverlening? Zijn daar oplossingen voor denkbaar? En tenslotte: wat kunnen kerken hierin betekenen?Met burgemeester van Belzen gaat Hart voor Barendrecht over deze enerverende periode in gesprek. Wat drijft hem en wat leert hij van deze geheel nieuwe situatie?

Op dinsdag 21 april waren Pia van Dalen, Esther Dost en Mariska Hogewoning van stichting Present te gast in het Exxact radioprogramma Hart voor Barendrecht. Stichting Present was op zoek naar een 2e coördinator naast Pia van Dalen, toen Pia eén van de moeilijkste beslissingen in haar leven nam door aan te geven te willen stoppen als coördinator van Present, na elf intensieve en prachtig uitdagende jaren. Juist in deze periode van coronacrisis is Stichting Present zeer actief en verbindend met maatschappelijke organisaties en de burgers van Barendrecht. Heel veel nieuwe initiatieven zijn bedacht en uitgevoerd. En door die nieuwe initiatieven zijn een nog grotere club van vrijwilligers bereid om activiteiten uit te voeren. Voorbeelden hiervan zijn wekelijks kaartjes sturen naar bewoners van verzorgings- en verpleeghuizen, die geen familie meer mogen ontvangen. Bloemen en planten worden bezorgd bij bewoners van o.a. Borgstede. De boodschappen verzorgen voor ouderen, die dit zelf niet meer kunnen. Het programma Samen Ouder Worden, waar Pia van Dalen de trekker is, blijft onder haar leiding voortgaan. Over al deze en andere nieuwe initiatieven gaan we met Pia van Dalen in gesprek. Ook over haar aankomend afscheid. En wie is Esther Drost, die nu per 1 mei het werk van Pia gaat overnemen? Met beiden gaat Hart voor Barendrecht in gesprek over deze enerverende periode in beider levens. Hoe gaat dit er allemaal uitzien? Wat gebeurt er nu veel binnen de stichting?  En wat zijn hun ervaringen in deze tijd op weg naar een afscheid en op weg naar een nieuwe baan in Barendrecht? En hoe ervaren zij het leven in coronatijd? Hoe gaan zij op afstand om met anderen? Hoe gaan zij om met de twijfels en de zorgen van zichzelf en die ander? Wat drijft hen en wat leren zij van deze geheel nieuwe situatie? 


Op dinsdag 14 april waren Joseph Matheka Munyasya en zijn vrouw Ria te gast in het Exxact radioprogramma Hart voor Barendrecht. Joseph Matheka Munyasya is voorganger van de  WaterPortW4C gemeente in Carnisselande. Hij komt uit Kenia, waar hij ook voorganger was.  Maar sinds een paar jaar wonen zij in Nederland. Met hem gaat Hart voor Barendrecht in gesprek over de periode in het kerkelijk jaar tussen Pasen en Hemelvaart. 

Na de opstanding van Jezus -wat we met Pasen vieren- verschijnt Jezus aan de discipelen.  Wat gebeurt er dan allemaal? Hoe vaak verschijnt de Here Jezus aan de mensen in Israël na Zijn opstanding? Wat gebeurt er in die 40 dagen met Hem en met zijn discipelen en de mensen om hen heen? Wat lezen we daarover in de Bijbel? 

Met Joseph Matheka Munyasya gaat Hart voor Barendrecht in gesprek over zijn ervaringen op weg naar Hemelvaart. En hoe ervaart hij het gemeentezijn in coronatijd?

 

Wat leert hij van het op afstand omgaan met anderen? En hoe kijkt hij vooruit naar Hemelvaartsdag op donderdag 21 mei? Hoe gaat hij om met de twijfels en de zorgen van zichzelf en die ander? Wat drijft hem en wat leert hij van deze geheel nieuwe situatie? Wat betekent het gebed juist in deze coronatijd?


Op dinsdag 7 april waren  ds. Jan Willem Stam van de Dorpskerk en Anne-Mieke van Oost-Reiber van Carnisse Haven te gast in het Exxact radioprogramma Hart voor Barendrecht. We leven in de 40 dagentijd, 6 weken vóór Pasen, en in die tijd worden er in de kerken normaal heel wat activiteiten georganiseerd. Door het corona-virus is alles en voor iedereen veranderd. Er worden sinds half maart geen kerkdiensten meer gehouden met publiek. Er wordt nu via internet naar de kerkdienst gekeken. Hoe worden de gemeenteleden geïnformeerd en wat gebeurt er onderling op afstand? Er zijn geen sobere maaltijden en geen Vespers, die altijd in de Protestantse Kerk Carnisse Haven en de Dorpskerk gehouden werden.  Met ds. Jan Willem Stam en Anne-Mieke van Oost-Reiber gaan we telefonisch in gesprek over hun ervaringen in deze maand april met isolatie op weg nar Pasen. Wat leren zij van het op afstand omgaan met andere predikanten, pastoraat en zorgprofessionals? En hoe kijken zij vooruit naar Pasen? Hoe gaan zij om met de twijfels en de zorgen van zichzelf en die ander? Wat drijft hen en wat leren zij van deze geheel nieuwe situatie? Wat betekent het gebed juist in deze situatie.

Op dinsdag 31 maart was Jacco Steen van de Diamantgemeente te gast in het Exxact radioprogramma Hart voor Barendrecht. Sinds januari 2019 is de Diamantgemeente eigenaar van de Triomfatorkerk geworden. We leven in de 40 dagentijd, de 6 weken vóór Pasen, en in die tijd worden er in de kerken normaal heel wat activiteiten georganiseerd. Om en om verzorgen Eveline en Jacco voor de Diamantgemeente een dagelijks leesrooster uit het Bijbelboek Exodus. Zij geven elke dag een korte uitleg en reflexie op het gelezen tekstgedeelte. Het Bijbelboek Exodus verhaalt dat de Israëlieten, de nakomelingen van Jakob in Egypte worden onderdrukt. En deze Israëlieten waren zo talrijk geworden dat de toenmalige farao bang was, dat de Israëlieten mogelijk Egypte zou verslaan. Door deze angst van de farao werden de Israëlieten onderdrukt. Maar de Here God zag het lot van deze Israëlieten en stuurde Mozes en Aaron om het volk te bevrijden. In de 40 dagentijd gaat het om bezinning en in Wie er vrijheid van leven mag zijn

Op dinsdag 24 maart waren Willem Plaisier en Mylene van een particulier wooninitiatief  en Tonia Ruybroek, directeur van Stichting KijkopWelzijn te gast in het Exxact radioprogramma Hart voor Barendrecht. Het stokje van de estafette wordt doorgegeven aan Tonia Ruybroek, sinds een jaar directeur bij Stichting KijkopWelzijn, de maatschappelijke organisatie in Barendrecht. KijkopWelzijn bedient een breed maatschappelijk palet, zoals aandacht voor ouderen, jongeren, wijk en vrijwilligerswerk, kruidenier koerier, drukwerk en sociale activering, vraagwijzer, buurtkamers, ontmoetingsplein en maatje op maat. Omdat KoW op een vraaggerichte manier werkt, waarbij niet het aanbod centraal staat, maar de vragen, wensen of ideeën van cliënten is deze instelling belangrijk voor Astrid Plaisier. 

KoW richt zich in het bijzonder op kwetsbare groepen en ook voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt en KoW is er ook voor mantelzorgers.

Astrid Plaisier heeft een 17 jarige dochter met een lichamelijke en verstandelijke handicap en met 18 jaar komt zij van school. Waar zal zij haar dagbesteding het beste kunnen doorbrengen? En wanneer zij over een aantal jaren het huis uitgaat, waar kan zij dan het beste wonen? In haar zoektocht naar bestaande dagbestedingen en woonvormen ontdekt zij als moeder dat wat bestaat niet passend is voor haar dochter.  Nu onderzoekt zij met een aantal andere ouders  naar een nieuw wooninitiatief, waar hopelijk straks een woonplek uit ontstaat en waar een aantal jongvolwassenen hun eigen plekje hebben en veilig en begeleid kunnen wonen.  

Op dinsdag 17 maart vertelden ds. Herman Scheffer en ds. Bert de Wit over de kerkdiensten die zonder bezoekers in de kerkzaal , maar wel voor de mensen thuis gehouden worden. Via internet en lokale omroep zijn kerkdiensten te volgen. Aangepaste diensten want er is geen samenzang. Ook andere activiteiten zoals het pastoraat gaat anders.

tevens aandacht voor de Dag van Nationaal gebed. In verband met de epidemie van het coronavirus, organiseren diverse partijen, waaronder de Raad van Kerken en MissieNederland, een Dag van Nationaal Gebed op woensdag 18 maart 2020.


Op dinsdag 10 maart waren Nelleke Huijgen, Erik van Dijk en Karin Vink te gast in het Exxact radioprogramma Hart voor Barendrecht. In januari is er een Interkerkelijke Jeugd ALPHA van start gegaan met wel 60 jongeren in de leeftijd van 12 tot 17 jaar. Er zijn zo’n 15 jongeren van 20 jaar en ouder als leiding om alles in goede banen te leiden.
Deze Jeugd ALPHA wordt gehouden in de Boerhaavelaan in een pand met mooie faciliteiten. En vanuit twee of drie kerken worden er kooksters gerekruteerd, omdat iedere ALPHA start met een maaltijd. Hier wordt dus gekookt voor minstens 75  jongeren!
In 2019 hebben een aantal mensen hun droom gedeeld dat tieners uit de kerken meer met elkaar in contact komen en dat zij een steviger relatie met God zullen krijgen. Zij zijn hiervoor samen gaan bidden en werven en in 2020 is de Jeugd ALPHA daadwerkelijk van start gegaan. Centraal staat de vraag wie Jezus is en om samen op zoek te gaan naar God en naar de zin van het leven en te ontdekken wat het christelijk geloof inhoudt. 
Een Jeugd ALPHA bestaat uit 10 interactieve en gezellige avonden van 18:00 tot 21:30 uur.  Na het eten doen ze een tof spel en zingen met elkaar bij piano en gitaar o.a. Hilsongliederen. Ze luisteren naar een kort, inspirerend verhaal over het onderwerp van die avond. Daarna is er alle ruimte om hun vragen en gedachten te delen. En tot slot is er nog tijd om samen te chillen.

 Op dinsdag 3 maart waren in het Exxact radioprogramma Hart voor Barendrecht interviews te beluisteren die op zondag 23 februari zijn opgenomen rond de kerkdienst in de Bethelkerk. De radiomakers gingen in gesprek met mensen die de dienst bezochten en de voorganger ds. C. Romkes. De uitleg van ds. Romkes ging over Exodus 2 vers 11 t/m 25. In dit Bijbelgedeelte gaat het over Mozes. Mozes woonde 40 jaar aan het hof van de Farao. Mozes werd solidair met zijn broeders die in slavernij woonde. Tijdens zijn vlucht naar Midian werd Mozes solidair met de vrouwen bij de waterput. Na een lange tijd van 40 jaar leven als herder, keerde Mozes terug naar Egypte om Israël uit de slavernij te mogen bevrijden. Mozes deed wat Jezus later ook zou doen: opkomen voor de zwakken. Vanaf Aswoensdag is er tijd om te groeien, te leren, eenvoudig te worden, te leren afzien en te kiezen. 

Op dinsdag 25 februari waren Jasper en Erna Noordijk van Stichting De Zorgnijverij en Astrid Plaisier en Mylene van den Berg voor een particulier wooninitiatief te gast in het Exxact radioprogramma Hart voor Barendrecht. Het stokje van de estafette wordt doorgegeven aan beide brainstormers voor een nieuw wooninitiatief voor jongeren met een lichamelijke en verstandelijke handicap.  Astrid heeft een 17 jarige dochter met een lichamelijke en verstandelijke handicap en met 18 jaar komt zij van school. 

Op dinsdag 18 februari is ds. A.A. Floor te gast in het Exxact radioprogramma Hart voor Barendrecht. Hij is predikant van de hervormde gemeente Immanuëlkerk (PKN) en vertelt over een bijzondere Israëlavond die op woensdag 4 maart wordt gehouden.
De avond zal in het teken staan van de herdenking van 75 jaar na Auschwitz en de verrijzenis van Israël. De aandacht is gericht op hoe Israël omgaat met mensen met een lichamelijke beperking en andere kwetsbare mensen. De open en vrij toegankelijke avond is bestemd voor iedereen die belangstelling heeft.

Op dinsdag 11 februari was Nelleke Huijgen te gast in het Exxact radioprogramma Hart voor Barendrecht. Met Nelleke hebben we vooruitgeblikt naar de Worshipavond van 15 februari in de Waterpoort. Deze worshipavond wordt georganiseerd door Rafaëlgemeente W4C in Barendrecht. Tijdens deze worshipavond is Hans Maat de spreker. Hans is voorzitter van het Evangelisch Werkverband binnen de Protestantse Kerk Nederland.

Op dinsdag 4 februari waren Sarine Barkmeijer en Anneke Westerkamp van Stichting PiPa en Jasper en Erna en Jasper Noordijk van Stichting De Zorgnijverij te gast in het Exxact radioprogramma Hart voor Barendrecht. Het stokje van de estafette wordt doorgegeven aan Stichting De Zorgnijverij. Zij voorzien in diverse vormen van begeleiding, zoals de dagbesteding aan jeugd en jongvolwassenen met een (licht)verstandelijke beperking en/of psychische stoornis. De Zorgnijverij is er van overtuigd dat acceptatie en vertrouwen de basis legt in het leven van ieder individu. Vanuit die basis willen zij bereiken dat de tijd die de cliënten bij hen doorbrengen een positieve invloed heeft op hun ontwikkeling. Naast de dagbesteding voor jongvolwassenen begeleiden zij kinderen en tieners op de afdeling Kidzcare, de buitenschoolse begeleiding. Ook in de vakantie kan deze begeleiding plaatsvinden. En broers en zussen en ouderbegeleiding ontbreekt niet in deze organisatie die in mei 2015 is opgericht.In de woonboerderij van Stichting PiPa, die in 2014 is opgericht wonen de beheerders met hun gezin en is er plaats om kinderen en jongvolwassenen onderdak en zorg te bieden, die tijdelijk niet thuis kunnen wonen. 


Op dinsdag 28 januari waren Jaap Bac en Cees Versendaal te gast in het Exxact radioprogramma Hart voor Barendrecht. Cees Versendaal en Jaap Bac nemen samen het voorzitterschap van Stichting Voedselbank Barendrecht op zich. Jaap Bac heeft veel ervaring in het bedrijfsleven opgedaan en Cees Versendaal in de politiek. Bij de Voedselbank helpen tientalen vrijwilligers mee om wekelijks voedselpakketten samen te stellen en te verstrekken aan mensen die onder een bepaald bestaansminimum leven. De pakketten worden vanuit twee lokaties in Barendrecht aan de klanten van de Voedselbank verstrekt. De levensmiddelen worden ingezameld bij winkeliers, bedrijven, kerken en particulieren. De pakketten worden aangevuld met voedsel uit het Voedselbank distributiecentrum in Rotterdam. Indien nodig worden levensmiddelen ingekocht. Voor deze levensmiddelen en andere kosten is de Voedselbank is afhankelijk van giften. Levensmiddelen kunnen op donderdagmiddag tussen 13.30 en 14.30 ingeleverd worden aan de Bachlaan 4. 

Op dinsdag 21 januari waren Ingrid Hartog en Wim van der Lee van Stichting Distinto te gast in het Exxact radioprogramma Hart voor Barendrecht. Zij is directeur-bestuurder van een professionele organisatie die gevestigd is in Huis Distinto naast de instelling Yulius in Carnisselande. Stichting Distinto richt zich op jeugdigen van 0 tot 18 jaar met een psychiatrische problematiek en op begeleiding van hun ouders. Zij zet zich vanuit maatschappelijke betrokkenheid en een christelijke identiteit in voor alle kinderen en jongeren met gedragsproblemen, diverse vormen van autisme en psychiatrische stoornissen in hun ontwikkeling. Stichting Distinto biedt buitenschoolse begeleiding, individuele begeleiding, (dag)opvang en logeeropvang. Ook worden er verschillende trainingen aangeboden.

 

Op dinsdag 14 januari waren Peter en Lisette van de Herik van Stichting Altijd Feest  en Sarine Barkmeijer en Anneke Westerkamp van Stichting PiPa te gast in het Exxact radioprogramma Hart voor Barendrecht. Het stokje van de estafette wordt doorgegeven aan Stichting PiPa, een woonboerderij aan de Middeldijk, waar kinderen en jongvolwassenen, die tijdelijk niet meer thuis kunnen wonen een veilige woonsituatie wordt geboden  met het doel herstel van het basisvertrouwen en de eigenheid.

 

Op dinsdag 7 januari waren twee maatschappelijke organisaties te gast in het Exxact radio programma Hart voor Barendrecht. De PCOB, de protestantse Christelijke Ouderenbond en de KBO, de Katholieke Ouderenbond gaan met elkaar in gesprek. Beide voorzitters van deze ouderenbonden, de heer van der Kooij en de heer Buijs gaan met elkaar in gesprek over hun passie om ouderen waar nodig te ondersteunen en om hen met elkaar in contact te brengen. In Barendrecht zijn twee Ouderenbonden actief. Wat zijn hun overeenkomsten? En wat zijn hun verschillen? Welke activiteiten ontplooien zij voor hun leden? Hoeveel leden hebben zij en wie worden lid van deze clubs? 

 

Op dinsdag 17 december Levien de Kam en ds. Henk-Jan Ketelaar van de TOP2000 kerkdienst te gast in het Exxact radioprogramma Hart voor Barendrecht. De Levien en Henk-Jan vertellen over de organisatie, achtergronden en invulling van de TOP2000 dienst. Dit jaar wordt de TOP2000 dienst op zondagavond 29 december in Carnisse Haven gehouden. Muzikale medewerking wordt verleend door het HarmonieOrkest van Harmonie Vereniging Barendrecht, Kim Beekman en Arjen van der Merwe. Het thema is ‘Songs in The Key of Life’. Voorganger is ds. Henk-Jan Ketelaar. In deze radio uitzending waren muzikale voorproefjes van de TOP2000 dienst te horen

 
Op dinsdag 10 december waren Ariane Verdoorn en Niko Pjetri van Kledingbank Uniek en Peter van de Herik van Stichting Altijd Feest te gast in het Exxact radioprogramma Hart voor Barendrecht. Het stokje van de estafette wordt doorgegeven aan Altijd Feest. Lisette van de Berm is de  initiatiefnemer van Stichting Altijd Feest en Peter van de Herik is onbezoldigd voorzitter van de stichting, die in augustus 2014 is opgericht. Stichting Altijd Feest maakt het mogelijk om kinderen van ouders die onder het sociaal minimum leven een geheel kosteloos verjaardagsfeestje aan te bieden. Wist u… dat 3,7 % van de kinderen in Barendrecht onder de armoedegrens leven? Dat er in elke klas gemiddeld 2 a 3 arme kinderen zitten? En deze kinderen kunnen meestal geen kinderfeestje geven. Maar met Stichting Altijd Feest krijgen kinderen vanaf 5 tot 12 jaar met 5 vriendjes een verjaardagsfeestje aangeboden. Niet alle gezinnen uit de doelgroep zijn bekend bij de Stichting. De gezinnen die gebruik maken van de Voedselbank krijgen regelmatig een folder mee van de stichting. Er zijn veel sponsors nodig via bedrijven en instanties om dit initiatief gestalte te geven. Dankzij vrijwilligers worden veel kinderen leed bespaard omdat zij – net als hun klasgenootjes – een geweldig kinderfeestje kunnen vieren op hun verjaardag. 

Op dinsdag 3 december was Simon Hoek te gast in het Exxact radioprogramma Hart voor Barendrecht. Simon Hoek is kerkrentmeester van de Dorpskerk en vertelt in deze uitzending over de restauratie van het eeuwenoude torenuurwerk en de klokkenstoel van de Dorpskerk. Afgelopen jaren zijn in de Dorpskerk al vele restauratiewerkzaamheden verricht. Om het uurwerk en de luidklok goed te kunnen laten functioneren moest hier ook ingrijpend onderhoud op verricht worden. Pia van Dalen en Petra Teunissen van Stichting Present Barendrecht vertellen in deze uitzending over de Diacodoe dag en het Kerstengelen project. De Diacodoe dag werd door het Diaconaal Platform Barendrecht en Stichting Present Barendrecht georganiseerd. Met de Diacodoe dag hebben zestig jongeren zich ingezet voor plaatsgenoten.  Vanaf eerste advent gaat ook het Kerstengelenproject van start. Stichting Present Barendrecht gaat samen met diverse kerken in Barendrecht via het Kerstengelenproject iets doen aan eenzaamheid. Met het Kerstengelenproject gaan 70 mensen een presentje bij iemand anders te bezorgen.Op dinsdag 26 november waren Jan van Dijk en Ronald Brouw te gast in het Exxact radioprogramma Hart voor Barendrecht. Jan vertelde in deze uitzending over het feestelijke concert dat op zondag 8 december gehouden wordt in Carnisse Haven aan de Noordersingel 30 in Barendrecht. Het feestelijke concert wordt gehouden omdat het orgel 10 jaar geleden in gebruik is genomen. Het orgel wordt tijdens dit concert bespeeld door André de Jager. Naast André de Jager werken er nog drie andere musici mee aan dit concert. 

 

Ronald Brouw vertelde over de verkoopdag van Woord en Daad. De verkoopdag wordt op zaterdag 30 november gehouden in het Dalton Lyceum aan de Zichtwei 1 in Barendrecht. De opbrengst van de verkoopdag komt geheel ten goede aan het Woord en Daad project ‘Jongeren op weg naar de arbeidsmarkt’ in Ethiopië.

Op Dinsdag 19 november worden de agendapunten voor de komende weken doorgenomen, afgewisseld met muziek.

Op dinsdag 12 november waren twee maatschappelijke organisaties te gast in het Exxact radio programma Hart voor Barendrecht. Linda Sanders, de lokale manager van de Barendrechtse Uitdaging en Ariane Verdoorn en Niko Pjetri, de oprichters van Kledingbank Uniek gaan met elkaar in gesprek. De Kledingbank Uniek is uitgenodigd door de Barendrechtse Uitdaging om mee in gesprek te gaan. De missie van de Barendrechtse Uitdaging is Maatschappelijk Betrokken Ondernemen stimuleren en om maatschappelijke organisaties te ondersteunen. Zij leveren een bijdrage aan het oplossen van maatschappelijke problemen. Hier zijn al heel wat voorbeelden van te geven.  Zij zijn eigenlijk een bemiddelingsbureau, die het leefklimaat van Barendrecht willen verbeteren. Ruim twee jaar geleden is Barendrecht verrijkt met de Kledingbank Uniek. Voor mensen tot 120 % boven bijstandsniveau is er de mogelijkheid om  bij de Kledingbank langs te komen. De Kledingbank werkt voor die groep bewoners die van een minimuminkomen (stille armoede) moeten rondkomen.  


Op dinsdag 5 november was Rebecca Siccama, kunstenaar, te gast in het Exxact radioprogramma Hart voor Barendrecht. Rebecca Siccama, is beeldend kunstenaar en gespecialiseerd in schilderen op leer. Daarnaast schildert zij abstract op doek en geeft zij workshops. In haar workshop ‘Profetisch schilderen’ komen ontmoeten en schilderen tezamen in een ontmoeting met jezelf, met elkaar en met God. Het zich ontwikkelen als kunstenaar is voor haar echt uit je comfortzone treden, maar met het krijgen van een eigen werkruimte in Barendrecht lukt dit steeds beter. Met haar Living Expression website en het bijhouden van een blog komen steeds meer mensen met haar werk in aanraking. Naast het schilderen op leer en op doek heeft Rebecca zich een nieuwe techniek eigen gemaakt, de acryl pouring, en zij geeft hier dit najaar een zestal workshops over.


Op dinsdag 29 oktober was geestelijk verzorger Maasstadsziekenhuis Desiree van der Hijden te gast in het Exxact radioprogramma Hart voor Barendrecht. Desiree van der Hijden is intensief betrokken bij de opzet van de Tuin van Herinnering. Ieder jaar begin november vindt er een Dag van Gedenken van geliefden plaats in het Maasstadsziekenhuis. Uit deze dag is een nieuw idee ontstaan: Tuin van Herinnering. Een plek van rust in de hectiek van het ziekenhuis, waar mensen stil kunnen staan bij de kwetsbaarheid van het leven. Een plek om stil te staan bij overledenen, die gemist worden, maar ook om ruimte te geven aan verdriet en rouw wanneer iemand in zijn gezondheid wordt bedreigt. In de Tuin van Herinnering wordt het leven gevisualiseerd als een kronkelende rivier waar je overheen kunt lopen. Langs de bochten liggen steentjes met namen van mensen die overleden maar nog niet vergeten zijn. Over deze Tuin gaan we met Desiree van de Hijden in gesprek.

Op dinsdag 22 oktober waren twee maatschappelijke organisaties te gast in het Exxact radio programma Hart voor Barendrecht. Bart van Tienhoven van Kinderopvang Eiland Marlyne en Linda Sanders van de Barendrechtse Uitdaging gaan met elkaar in gesprek. Eiland Marlyne heeft 6 locaties met kinderopvang van 0 – 4 jaar en kinderopvang van 4 - 12 jaar. De locaties zijn prachtig gelegen in de natuur en aan de Voordijk. Eiland Marlyne kenmerkt zich door ieder kind op eigen niveau te laten ontwikkelen, op basis van aanleg en binnen de mogelijkheden die worden geboden. Linda Sanders, de lokale manager van de Barendrechtse Uitdaging is uitgenodigd door Eiland Marlyne om mee in gesprek te gaan. De missie van de Barendrechtse Uitdaging is Maatschappelijk Betrokken Ondernemen stimuleren en om maatschappelijke organisaties te ondersteunen.

Op dinsdag 15 oktober waren Stefan Otto, Michel Vink en Corma Bezemer te gast in het Exxact radioprogramma Hart voor Barendrecht. Zij zitten  in de organisatie van de feestelijke Happyween activiteiten. De activiteiten van Happyween vinden plaats in de week waarin ook Halloween plaatsvindt. Happyween  geeft ouders de mogelijkheid om kinderen in de basisschoolleeftijd een gezellig en vrolijk feest te bieden zonder griezelen. Alle activiteiten zijn gratis voor de jonge deelnemers. Het Happyween programma ziet er als volgt uit: op zaterdag 26 oktober tussen 11.00 en 15.00 uur kunnen kinderen geschminkt worden in winkelcentra Middenbaan en Carnisse Veste; op woensdag 30 oktober is er een kidsmiddag; op vrijdagavond 1 november wordt een lampionoptocht gehouden met muzikale begeleiding van een drumband; als afsluiting van Happyween is er op zaterdagavond 2 november tussen 19.00 en 20.30 uur een feestavond in de Hof van Maxima.

 

Op dinsdag 8 oktober waren Liesbeth Grootendorst en Ineke Kruizinga te gast in het Exxact radioprogramma Hart voor Barendrecht. Liesbeth en Ineke vertelden over het programma van de vrouwenavond van 1 november in Heerjansdam. 

Jacomien Glasbergen gaf uitleg over de Kerstwandeling die op zaterdag 14 december gehouden wordt.


Op dinsdag 1 oktober waren twee maatschappelijke organisaties te gast in het Exxact radio programma Hart voor Barendrecht. De Stichting IJsselmonde-Oost met Arjo Bijl, die leiding geeft aan Lavendel, de dagbesteding van Meliom, en de ambulante begeleiden van 2suc6 en het Tuinhuis. Het Tuinhuis is een samenwerkingsverband tussen Eiland Marlyne en St. IJsselmonde-Oost. Daarnaast was Randall Neeskens van Kinderopvang ‘Eiland Marlyne’ B.V. te gast. Zij gingen met elkaar in gesprek. Stichting IJsselmode-Oost heeft als speerpunten Werk en Dagbesteding, kleinschalig wonen en Wmo/2suc6. Met 2suc6 zet St. IJsselmonde-Oost zich in voor mensen met complexe problemen, die er zelf even niet meer uitkomen. 2suc6 werkt op maat, werkt samen en verbindt. Kinderopvang Eiland Marlyne heeft 6 locaties in Barendrecht met kinderopvang van 0 – 4 jaar en kinderopvang van 4 – 12 jaar. De locaties zijn prachtig gelegen in de natuur en in de Kruidentuin. Eiland Marlyne kenmerkt zich door ieder kind op eigen ontwikkelingsniveau te laten ontwikkelen, op basis van aanleg en binnen de mogelijkheden die worden geboden. De estafette komt elke drie weken aan bod in het radioprogramma. 

 


Op dinsdag 24 september Hugo Plaisier van de Immanuëlkerk en Marijke Roodnat en Annemarie Schram van Carnisse Haven te gast in het Exxact radioprogramma Hart voor Barendrecht. In de Immanuëlkerk worden een tweetal bijeenkomsten georganiseerd om op een laagdrempelige manier kennis te maken met de Immanuëlkerk. Zij nodigen op twee zondagmorgens, op 29 september en 24 november van 12:00 tot 13:00 uur wijkbewoners uit die geïnteresseerd zijn in het geloof en de Bijbel. Zij kunnen een kijkje te nemen in de kerk en zij krijgen informatie en uitleg over de Bijbel. Er leven vaak veel vragen over kerk en geloof. Ook zal er een kleine lunch worden aangeboden. Een gastvrije kerk staat hen voor ogen. Carnisse Haven heeft aandacht voor jongeren Barendrecht breed. Zij houden sinds 2018 jongerenvieringen met de naam Heilig Vuur. Iedere jongere tot zo’n 25 jaar is hier van harte welkom. Heilig Vuur biedt de mogelijkheid om juist met leeftijdsgenoten op een actieve en interactieve manier over een thema van gedachte te wisselen. Thema’s die aansluiten op de belevingswereld van jongeren en die op eigentijdse wijze worden belicht. Na het ‘heilig uur’ wordt er met elkaar gegeten. Over deze onderwerpen gaat Hart voor Barendrecht met de gasten in gesprek.

Op dinsdag 17 september waren Johan Terdu en Sandra van der Wal van fietsreparatie en servicepunt 'Het Zijspoor' te gast in het Exxact radioprogramma Hart voor Barendrecht. In Het Zijspoor werken vakkundige begeleiders samen met mensen met een beperking tot de arbeidsmarkt aan fietsreparaties. Begin dit jaar zijn Stichting Dajong en Het Fietsenschuurtje met elkaar in zee gegaan met dit nieuwe project. Het Zijspoor is maandag tot en met vrijdag geopend en is gevestigd in de overdekte fietsenstalling van het NS station.

 


Op dinsdag 10 september waren twee maatschappelijke organisaties te gast in het Exxact radio programma Hart voor Barendrecht. Zorggroep De Toekomst en Meliom van Stichting IJsselmonde-Oost gingen met elkaar in gesprek. Betty Guys en Sunita van der Werff van Zorggroep De Toekomst vertelden over de dagbesteding en individuele begeleiding die zij in Barendrecht aanbieden in o.a. de Oude Pastorie van de Dorpskerk. Dankzij deze begeleiding kunnen mensen langer thuis blijven wonen en worden de deelnemers in hun eigen kracht bevestigd en gestimuleerd. Zij nodigden Meliom van Stichting IJsselmonde-Oost uit om met hen in gesprek te gaan. Meliom is een Woonvoorziening en biedt Dagbesteding. Deze estafette komt elke drie weken aan bod in het radioprogramma. Nelleke Balsters van Meliom,  nodigt dan daarna een volgende organisatie uit om samen mee in gesprek te gaan. En zo wordt het stokje steeds overgedragen. Het is een nieuw initiatief. Wat zijn de voordelen als je elkaar als organisatie beter kent?  En welke mogelijkheden biedt deze kennis van elkaar voor bewoners en cliënten van beide organisaties? Verder in de uitzending een telefonisch interview met Daisy Correia, de bevlogen zangeres van de fado, de hartstocht van de Portugese muziek. Op zaterdag  21 september zingt zij in Carnisse Haven, uitgenodigd door de  commissie Cultuur Carnisse Haven.

Op dinsdag 3 september besteedt het Exxact radioprogramma Hart voor Barendrecht aandacht aan de diensten of activiteiten waarmee kerken in Barendrecht het startsignaal geven aan het nieuwe activiteiten seizoen. Tijdens de zomervakantie gaan kerkdiensten wel door, maar veel andere activiteiten hebben een zomerstop. Nieuwe activiteitenprogramma’s worden in de kerken gepresenteerd en de onderlinge ontmoeting is een belangrijk onderdeel tijdens de startactiviteiten.

In deze radio uitzending o.a. aandacht voor de startzondag van de Augustinusparochie, Bethelkerk, Dorpskerk en Carnisse Haven, welke op zondag 8 september gehouden wordt in de Bethelkerk. 

 


Op dinsdag 18 juni waren Corma Bezemer en Nelleke Huijgen van de organisatie van ‘Nacht zonder dak’ in Barendrecht te gast in het Exxact radioprogramma Hart voor Barendrecht. In de nacht van 21 op 22 juni a.s. verandert een gedeelte langs de Oude Maas in een krottenwijk. Jongeren uit verschillende kerken in Barendrecht organiseren samen een ‘Nacht zonder Dak’, van stichting Tear. Met Corma Bezemer van Jeugd met een Opdracht wordt gesproken over hoe je zo’n nacht organiseert, wat haar verwachtingen zijn en waarom het volgens haar belangrijk is om jongeren op deze manier te betrekken bij het inzamelen van geld. Tijdens ‘Nacht zonder dak’ laten jongeren zichzelf sponsoren om een nacht in een zelfgebouwde hut van karton en plastic te slapen. Het geld dat daarmee opgehaald wordt, gaat naar projecten voor straatkinderen in India, Kenia en Bolivia. Iedereen ouder dan 11 jaar kan zich hiervoor aanmelden via www.nachtzonderdak.nl/barendrecht. De organisatie hoopt zoveel mogelijk geld op te halen voor dit mooie doel. Personen en bedrijven die willen sponsoren, kunnen dat doen via bovengenoemde website of door een bedrag over te maken naar NL 38 RABO 0326 5210 62 t.n.v. JmeO Heerde o.v.v. ‘gift voor Nacht zonder Dak Barendrecht’ (belastingaftrekbaar).

Op dinsdag 11 juni waren interviews te beluisteren die zijn opgenomen in de dienst van de Dorpskerk op zondag 2 juni. Dit voorjaar bezoekt het radioprogrammade deelnemende kerken. De Dorpskerk is het oudste huis in Barendrecht en heeft zo’n 300 zitplaatsen. De vanouds Nederlands Hervormde Kerk is een onderdeel van de Protestante Gemeente Barendrecht. Door de verkoop van de Triomfatorkerk zijn de leden van de Triomfatorkerk overgegaan naar zowel de Bethelkerk als de Dorpskerk. Voor beide kerken een kennismaking met meer gemeenteleden met nieuwe uitdagingen. De voorganger in deze dienst is ds. J.W. Stam. Het is de zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren en verwijst naar Psalm 27 vers 7 : “Hoor mij, HEER, als ik tot U roep”. En Jezus belooft zijn leerlingen in Johannes 14 dat Hij leeft en wij zullen leven. En Hij belooft de andere Trooster, de Heilige Geest. In de preek heeft ds. J.W. Stam dit uitgewerkt.


Op dinsdag 4 juni was zendingsarts Willem Folmer te gast in het Exxact radioprogramma Hart voor Barendrecht. In 2014 zijn Willem en zijn vrouw uitgezonden om als arts te gaan werken in Congo in Centraal Afrika. “Het is een prachtig land, maar er is veel armoede en de mensen lijden onder corruptie en etnische burgeroorlogen”, vertelt Willem. Samen met de hulporganisatie GZB, EO Metterdaad en de lokale kerkelijke gemeenschap hebben ze daar een oud ziekenhuis opgeknapt aan de rand van het oerwoud en bieden zij medische hulp aan de lokale bevolking. Zij hebben intussen twee kinderen gekregen, Lukas en Annelie. En nu zijn zij over in Nederland en in hun thuisgemeente, de Immanuëlkerk in Barendrecht. Wat een enorme uitdaging zijn zij als jong stel aangegaan, want er waren geen medische voorzieningen en gebrek aan bijna alle medische middelen. De babysterfte is in dit gebied maar liefst 25 procent. De opbouw van en het werken in het ziekenhuis aan de rand van het regenwoud redt vele levens en Willem en Joanne willen daar getuige zijn van Jezus Christus. Na viereneenhalf jaar hebben zij heel veel ervaringen opgedaan in het volgen van hun hart. 

 

Op dinsdag 28 mei waren interviews te beluisteren die opgenomen zijn rond de viering van de Augustinusparochie op zondag 19 mei. Voorganger was pater Urbanus Kioko. Tijdens deze viering deden zes jongeren de eerste communie. Voor de jongeren en hun familie is dit een feestdag. Ze doen voor de eerste keer mee met de communie en horen daarmee echt tot de gemeenschap van de Katholieke Kerk. In de dienst brachten de jongeren het brood, de wijn, de kaarsen, bloemen en de opbrengst van de collecte naar de tafel. De communicanten en hun familie mogen als eerste aan de tafel van de Heer eten. De jongeren die voor het eerst communie deden zijn afkomstig uit verschillende landen. Mensen die vanuit andere landen in Nederland zijn komen wonen en Katholiek zijn, sluiten zich in Nederland vaak aan bij de Katholieke kerk. Vanwege de meer multiculturele samenstelling van de Katholieke Kerk is het ook wenselijk dat het tekort van paters in Nederland aangevuld wordt met paters uit andere landen. Pater Urbanus Kioko is afkomstig uit Kenia en dient nu de R.K Federatie Heilige Maria Magdalena, waar ook de Augustinusparochie onderdeel van is.

 

Op dinsdag 21 mei was ds A.A. Floor van de Immanuëlkerk te gast in het Exxact radioprogramma Hart voor Barendrecht. Deze hervormde gemeente BA binnen de PKN heeft per 1 januari 2019 het gebruik van de nieuwe liedbundel Weerklank (2016) ingevoerd. Tijdens de kerkdiensten wordt deze bundel nu naast de bekende psalmen uit de oude berijming gebruikt. Met ds Floor wordt gesproken over de invoering van Weerklank en de ervaringen tot nu toe. Teven werd met Ella Versendaal vooruitgeblikt naar de Family Fair van 25 mei in de Immanuëlkerk en met Rebecca Siccama werd ook naar 25 mei vooruitgeblikt vanwege de workshop profetisch schilderen in Atelier Living Expression.

 

Op dinsdag 14 mei zijn in het Exxact radioprogramma Hart voor Barendrecht interviews te beluisteren die op zondag 5 mei zijn opgenomen in de dienst van de Nederlands Gereformeerde Kerk in de Maranathakerk. Het uitgangspunt voor deze gemeente is het geloof in Jezus Christus en samen verbonden zijn rondom de kern van het evangelie en daar zoveel mogelijk mensen bij betrekken. Kenmerkend voor deze gemeente is het flinke aantal jonge gezinnen en het is een streekgemeente voor Barendrecht en omstreken.
Tevens in deze uitzending een vooruitblik met celliste Marije de Jong naar het concert van het Moretti String Trio op zondagmiddag 19 mei in Carnisse Haven. 

Op dinsdag 7 mei zijn Arie Nootenboom van de Bethelbazar en oud radiomakers Jurriën, Rosa en Martin te gast in het Exxact radioprogramma Hart voor Barendrecht. Het Exxact radioprogramma is 10 jaar geleden van start gegaan. Net als in de eerste uitzending vertelt Arie Nootenboom ook in deze uitzending over de doelen en organisatie van de Bethelbazar die op 10 en 11 mei gehouden wordt. Aandacht voor de Bethelbazar past in het Exxact radioprogramma Hart voor Barendrecht omdat de Bethelbazar met haar goede doelen één van de vele voorbeelden is waarin zichtbaar is hoe kerken zich inzetten voor een betere leefomstandigheden van medemensen.


Op dinsdag 30 april is waren Levien de Kam en Bert van Rietschoten van de voorbereidingsgroep van de Johnny Cash dienst te gast in het Exxact radioprogramma Hart voor Barendrecht. De Johnny Cash dienst wordt op zondagmiddag 19 mei in de Dorpskerk gehouden. Tevens werd met de voorganger ds. Piet van Die en bandlid Wim Bevelander vooruitgeblikt naar de dienst op 19 mei.  De muziek tijdens de dienst wordt live gespeeld door de band Cashflow3. Tijdens deze uitzending werd muziek van Johnny Cash gedraaid.

Op dinsdag 23 april waren interviews te beluisteren die op donderdag 18 april zijn opgenomen met bezoekers aan The Passion in Dordrecht.

Op dinsdag 16 april was Hans van Gelder, musicus en muziekdocent te gast in het Exxact radioprogramma Hart voor Barendrecht. De aanleiding van zijn komst zijn drie bijzondere avonden die gepland staan op 1, 4 en 8 mei aanstaande. Op zaterdag 4 mei vindt er na de dodenherdenking om 21:00 uur een bijzonder concert plaats in de Dorpskerk. Voor de tweede keer wordt dan het ‘Kwartet voor het eind van de tijd’ van componist Olivier Messiaen uitgevoerd door vier masterstudenten van de klassieke afdeling van Codarts. Het is een kwartet voor piano, viool, cello en klarinet. Messiaen schreef dit stuk toen hij met nog drie musici gevangen zat in 1940/1941 in Silesië. 

Op dinsdag 9 april waren interviews van de Veranderdag van St. Present te beluisteren in het Exxact radioprogramma Hart voor Barendrecht. 


(foto gemaakt op 29 januari)

Op dinsdag 2 april waren in het Exxact radioprogramma Hart voor Barendrecht interviews te beluisteren die op zondag 24 maart werden opgenomen rond de dienst van de Protestantse Wijkgemeente Carnisse Haven. Het I.J.E. koor Rotterdam heeft in deze jeugddienst liederen gezongen en de samenzang begeleid. Voorganger ds. Bert de Wit gaf uitleg hoe op een andere manier naar situaties gekeken kan worden. Daarmee werd het verband duidelijk tussen het thema van de dienst ‘Even geduld a.u.b.’ en de gelijkenis over de vijgenboom in Lucas 13. 

Op dinsdag 26 maart zijn in het Exxact radioprogramma Hart voor Barendrecht ds. Bert de Wit van Carnisse Haven en Ad Besems van de Augustinus Parochie te gast. Met hen gaan we in gesprek over de 40dagentijd, de periode voorafgaand aan Pasen. Dit jaar is deze van woensdag 6 maart tot donderdag 18 april. Een weg van 40 dagen om na te denken, om te bezinnen. Bij jezelf nagaan  wat jouw plek in de wereld is, wat de zin van jouw bestaan is in deze wereld. Het is een tijd van bezinning en versobering. Een toeleven naar het Paasfeest. 

Op dinsdag 19 maart zijn in het Exxact radioprogramma Hart voor Barendrecht interviews te beluisteren die op zondag 10 maart zijn opgenomen in de dienst van de V.E.G. De Wijngaard. Zij ontmoeten elkaar elke zondagmorgen in het centrum van Barendrecht in ’t Trefpunt in de Dr. Kuijerstraat 4. Een gemeenschap waar bezoekers onvoorwaardelijke liefde en acceptatie van God kunnen ervaren. Het centrum van elke dienst is Gods overvloedige genade voor een ieders leven. In deze dienst ging de jonge spreker Luuk Berendse voor. Luuk is lid van deze gemeente en hij heeft de gave in het openbaar te spreken. Het thema van deze dienst was ‘Bestemming’.  

Op dinsdag 12 maart waren Ziyad Jad Elhak en Rebecca Siccama te gast in het Exxact radioprogramma Hart voor Barendrecht. Ziyad en Rebecca hebben in 2018 samen in het gemeentehuis in Barendrecht geëxposeerd en nu trekken zij de aandacht in het gemeentehuis in Ridderkerk. Van 11 maart tot 5 april is hun werk daar te zien. Beide kunstenaars, komend vanuit heel verschillende achtergronden maken kunst waarin zij zich onder andere laten inspireren door de Bijbel. 
Hugo Plaisier gaf uitleg over de biddag.

Op dinsdag 5 maart zijn in het Exxact radioprogramma Hart voor Barendrecht interviews te beluisteren die op zondag24 februari zijn opgenomen in de dienst van de Diamantgemeente in de Triomfatorkerk. De Diamantgemeente is sinds januari 2019 de eigenaar van de Triomfatorkerk en zij behoort tot de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt. De Diamantgemeente is een streekgemeente voor de Hoekse Waard en voor Pernis-Albrandswaard. Naast de zondagse diensten zijn er ook de wijk- en jeugdavonden, waarin wijkgenoten en jongeren elkaar ontmoeten, met elkaar meeleven en samen de Bijbel bestuderen. En nu met een eigen kerkgebouw willen zij Kerk in de Samenleving zijn.  De voorganger in deze dienst is ds. H. H. Scheffer van de NGK de Maranathakerk. Het thema in deze dienst is: “No longer slaves”, een thema gekozen uit Romeinen 8. 

Op dinsdag 26 februari waren Jaap van der Kooij en Geertrui de Boom van de PCOB te gast in het Exxact radioprogramma Hart voor Barendrecht. De Protestant Christelijke Ouderen Bond, afdeling Barendrecht/Heerjansdam heeft in november 2018 haar 35-jarig bestaan gevierd. Iedere 2e dinsdag van de maand komen de leden van de PCOB bij elkaar voor een gezellige middag. Deze wordt gehouden in de Ontmoeting, naast de Dorpskerk. Mensen hebben er contact met elkaar en leven met elkaar mee in lief en leed. Zo gaat de PCOB ook al een aantal jaren een week op vakantie naar o.a. Ermelo. Een authentiek dorp en je wandelt er zo de natuur in. De PCOB heeft een maandelijkse Nieuwsbrief en op haar maandelijkse ontmoetingen worden naast gezellige, creatieve, ook informatieve programma’s samengesteld.


Op dinsdag 19 januari waren Johan Bahlman en Christiaan Molenaar te gast in het Exxact radioprogramma Hart voor Barendrecht. Johan en Christiaan wonen beiden in Barendrecht, maar zij zijn het afgelopen half jaar op Outreach naar Zuid-Afrika geweest. Zij hebben zich aangesloten bij de organisatie Youth with a Mission. Deze organisatie is wereldwijd en ook in Nederland actief als Jeugd met een opdracht. In Zuid-Afrika zit deze organisatie in meerdere steden. In een oud omgebouwd ziekenhuis heeft de organisatie een basis, van waaruit trainingen worden gegeven en er ook een eetzaal en slaapplekken zijn. De eerste drie maanden hebben Johan en Christiaan trainingen gevolgd en de tweede drie maanden waren zij op Outreach. Eerst zijn zij in Zimbabwe actief geweest. Zij hebben scholen en ziekenhuizen bezocht, maar zijn ook actief op straat geweest. Alleen al door te luisteren gebeurden er wonderen.

Op dinsdag 12 februari waren ds. Martin de Geus, Jan van Dijk en Anne-Mieke van Oost-Reiber te gast in het Exxact radio programma Hart voor Barendrecht. Martin, Jan en Anne-Mieke vertellen in deze uitzending over het Oratorium Jona dat door het koor Salem uit Ridderkerk op zondagmiddag 17 februari in Carnisse Haven uitgevoerd gaat worden. Ds. Martin de Geus is predikant bij de Protestantse Gemeente Levensbron in Ridderkerk en de tekstschrijver van het oratorium. Anne-Mieke van Oost is ouderenpastor bij De Levensbron en kerkelijk werker bij Carnisse Haven. Tevens is zij lid van het koor Salem en initiatiefnemer om het Oratorium Jona in Carnisse Haven uit te laten voeren. Jan van Dijk is van de commissie Cultuur Carnisse Haven en organist tijdens de uitvoering van het oratorium in Carnisse Haven. In deze uitzending o.a. aandacht voor het thema van het Oratorium ‘Duif of havik’, de totstandkoming van het oratorium en de uitvoering.

Op dinsdag 5 februari was Robert Logtenberg, voorzitter van Stichting SHIF, te gast in het Exxact radioprogramma Hart voor Barendrecht. Stichting SHIF (Sure House Initiatives Foundation) wil initiatieven in Oeganda ondersteunen die kansarmen mogelijkheden bieden om zichzelf te ontwikkelen. Stichting SHIF is in september 2018 opgericht.

De oprichters van SHIF zijn geïnspireerd geraakt toen zij tijdens een werkvakantie in Kiwangala een schooltje voor kinderen van de allerarmsten bezochten. De leraren van het schooltje genaamd ‘Childrens Sure House’ begonnen vanuit niets. Een aantal voormalige leerlingen van Childrens Sure Hous zijn zelf scholen gaan oprichten. Deze nieuwe scholen hebben financiële ondersteuning nodig. De eerste geldwervingsactie van stichting SHIF in Barendrecht gaat op 3 februari a.s. van start met een kaarsenverkoop in Carnisse Haven. De kaarsen zijn bedrukt met een afbeelding van het glas-in-lood raam ‘Jona’ van Carnisse Haven. Voor meer informatie over SHIF zie www.shif.nl.
In dezelfde uitzending wordt ook teruggeblikt op de feestelijk opening van de Triomfatorkerk door de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Barendrecht-Pernis-Albrandswaard. Want zaterdag 2 februari is het feest in de kerk en op zondag 3 februari wordt het kerkgebouw formeel in gebruik genomen. De diensten van de GKV werden al bijna zeven jaar in de Triomfatorkerk gehouden. Vorig jaar hebben zij de Triomfatorkerk gekocht van de PKN Barendrecht. De nieuwe naam van de kerkelijke gemeente van de GKV Barendrecht-Pernis-Albrandswaard is ‘Diamantkerk’. Voor meer informatie: www.diamantkerk.nl.

Op dinsdag 29 januari waren Pia van Dalen en Petra Teunissen van Stichting Present Barendrecht en Bruggenbouwers Award winnaars Kees en Annemieke Zandvliet van Truckrun, Annelies den Buter van de Nederlandse Patienten Vereniging, Johan Terdu van Dajong te gast in het Exxact radioprogramma Hart voor Barendrecht. Petra is voorzitter en Pia is coördinator van Stichting Present Barendrecht. Present bouwt bruggen tussen groepen vrijwilligers die hun talenten en tijd willen geven en mensen die met die inzet gebaat zijn omdat zij zelf niet de gezondheid, het sociale netwerk of de financiën hebben om bepaalde praktische klussen zelf voor elkaar te krijgen. Afgelopen jaar bestond Stichting Present Barendrecht 10 jaar. Vanuit de gedachte ‘wie jarig is, trakteert’ en vanuit de wetenschap dat Present niet de enige Bruggenbouwer in Barendrecht is, kwam Present met deze bijzondere publieksactie. Gedurende het afgelopen jaar werden  in totaal 10 Barendrechtse Bruggenbouwers in het zonnetje gezet worden. Mensen die zich allemaal op hun eigen manier inspannen voor verbinding, ontmoeting, integratie en het bestrijden van eenzaamheid. Deze maand wordt de actie afgesloten met een Bruggenbouwers-lunch voor alle award-winnaars.


Op dinsdag 22 januari was een interview met dominee Taselaar te beluisteren in het Exxact radioprogramma Hart voor Barendrecht. Dominee Taselaar is een karakteristieke persoonlijkheid. Hij heeft vijftien jaar het pastorale werk ondersteund in de Dorpskerkgemeente en in het bijzonder betreft dat het crisispastoraat. Nu hij 80 jaar is geworden heeft hij besloten om afscheid te nemen van dit prachtige en boeiende werk. Maar het liefst was hij hier nog tien jaar mee doorgegaan, want dominee Taselaar is duidelijk nog jong van hart. Hoewel jeugd en jongeren hem altijd hebben aangetrokken en hebben geïnspireerd, heeft dominee Taselaar de afgelopen jaren veel met ouderen opgelopen en van hen juist veel geleerd. Met hem willen we graag in gesprek over hoe hij terugkijkt op het werk in de Dorpskerk. Wat maakte het werken met ouderen zo bijzonder en wat heeft hij van het werken in Barendrecht geleerd en welke dingen hebben hem tot nadenken gezet? Wat geeft hij na zo’n intensief leven de luisteraars mee?

 

Sinds 2009 maakt Hart voor Barendrecht het radioprogramma Hart voor Barendrecht. Het radioprogramma is onderdeel van de programmering van de lokale omroep Exxact Barendrecht. Het radioprogramma Hart voor Barendrecht is elke dinsdagavond te beluisteren op Exxact. De programmamakers zijn Sebastiaan van Mill, Jacomien Glasbergen en Arnold Sluijs. Het programma is vanaf 19.00 uur te beluisteren via 106.4FM of via exxact.nl. Heb jij/heeft u tips voor onze redactie? Stuur dan een mail.

Redactie: