In Hart voor Barendrecht komen mensen en kerken samen die een hart voor Barendrecht hebben, omdat zij geloven dat God hart voor ons dorp heeft. Door samen te bidden voor Barendrecht en missionair betrokken te zijn bij ons dorp in woord en daad, verlangen wij ernaar dat de geestelijke eenheid onder christenen groeit. Maar bovenal willen we Gods ontferming aanroepen over Barendrecht. 

Jullie                               zijn
het zout  van de              aarde. Maar als
het zout zijn smaak verliest, hoe kan het dan weer
zoutgemaakt worden? Het dient nergens meer voor, het
wordt weggegooid en vertrapt. Jullie zijn het licht in de we-
reld. Een stad die boven op de berg ligt,kan niet verborgen
blijven. Men steekt ook geen lamp aan om hem vervol-
gens onder een korenmaat weg te zetten, nee, men
zet hem op een standaard, zodat hij licht geeft
voor iedereen die in het huis is. Zo moet
jullie licht schijnen voor de mensen,
en eer bewijzen aan jullie
Vader in de hemel”

Matth. 5: 13-16

NBV  

Met de kleine kracht binnen de stuurgroep van Hart voor Barendrecht zijn we blij dat de meeste bestaande projecten de laatste jaren voortgang konden vinden:

Hart voor Barendrecht participeert in het platform opvang vluchtelingen.

Een jaarlijks hoogtepunt voor Hart voor Barendrecht is de lichtjestocht ‘BETHLEHEM in Barendrecht’, omdat het evangelie van Jezus Christus zichtbaar is geworden tijdens de wandeling en zoveel mensen hebben genoten en ontroerd waren.

Het radioprogramma ‘Hart voor Barendrecht’ heeft wekelijks mogen klinken en we ervaren dat de betrokkenheid voor Hart voor Barendrecht binnen de kerken groeit.

Kerkdeuren open: klassen van basisscholen brengen een bezoek aan een kerk, krijgen uitleg en kunnen vragen stellen.

Elk jaar in januari wordt de week van gebed in Barendrecht gehouden. Elke avond van de week een gebedsbijeenkomst in een andere kerk.

In chronologische volgorde willen we een en ander van de diverse projecten en activiteiten de revue laten passeren.

Klik hieronder om de jaarverslagen van de activiteiten te lezen:

Jaarverslag 2015.pdf

Jaarverslag 2016.pdf

Jaarverslag 2017.pdf

Jaarverslag 2018.pdf

Jaarverslag 2019.pdf

Jaarverslag 2020.pdf

Klik hieronder om de financiële jaarverslagen te lezen:

Jaarrekening 2015.pdf

Jaarrekening 2016.pdf

Jaarrekening 2017.pdf

Jaarrekening 2018.pdf

Jaarrekening 2019.pdf

Jaarrekening 2020.pdf

Gegevens Stichting Hart voor Barendrecht:
Hart voor Barendrecht is een stichting welke voldoet aan de ANBI regelgeving
Hieronder de gegevens van Stichting Hart voor Barendrecht:
Naam: Stichting Hart voor Barendrecht
KvK nummer:8186.67.527
Postadres: Meeshaven 11 2993HN  Barendrecht
Website: www.hartvoorbarendrecht.nl

Voor meer informatie:

Doelstelling:
Volgens artikel 2 van de statuten d.d. 30 oktober 2007 stelt de stichting zich ten doel: het bevorderen van de samenwerking tussen de diverse kerken en kerkelijke gemeenten binnen en ten behoeve van de gemeente Barendrecht. De stichting tracht dit doel te bereiken door:
-    het verwezenlijken en ondersteunen van diaconale projecten in de gemeente Barendrecht;
-    het bijeenbrengen van mensen en kerken/kerkelijke gemeenten die een hart voor Barendrecht hebben;
-    samen te bidden voor Barendrecht;
-    missionair betrokken te zijn in woord en daad bij de gemeente Barendrecht;
-    al hetgeen te doen wat rechtstreeks of zijdelings verband houdt met het doel of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

De stichting heeft geen personeel in dienst. De bestuursleden en vrijwilligers doen hun werk voor de stichting geheel onbezoldigd.

Bestuur:
Voorzitter: Vacant
Secretaris: Anemarie Schram
Penningmeester: Michel Roodnat
Bestuurslid: Adrie Verhoeven
Bestuurslid: Arnold Sluijs

Klik hieronder om de hoofdlijnen van het beleidsplan te lezen:

 Hoofdlijnen beleidsplan.pdf