Vrijdag 23 december 2016 werd in het oude centrum van Barendrecht de Kerstwandeling gehouden.  In tien taferelen werden belangrijke momenten van het Kerstverhaal uitgebeeld. De wandelaars kwamen in tijdsvolgorde langs de taferelen. Zodoende kwamen Jozef en Maria in meerdere taferelen voor. Op drukke punten werd het verkeer geregeld door verkeersregelaars.
Ca. 800 mensen hebben de route langs de taferelen gelopen. Aansluitend werd in de Bethelkerk een Dorpskerstzang gehouden, waaraan o.a. het muziekkorps van Het leger des Heils aan meewerkte.
 

 

 


Wandelaars gaan in groepen op pad. Even wachten tot het signaal voor vertrek wordt gegeven.


De engel vertelt Maria dat zij een kind zal krijgen. Maria is verbaasd omdat zijn nog niet getrouwd is.


Maria vertelt Jozef dat de engel geweest is, dat zij in verwachting is van een bijzonder Kind: de redder van wereld!


Jozef kan niet geloven dat Maria's zwangerschap bij Gods plan hoort.


Jozef denkt er aan om stilletjes van Maria te scheiden.


Dan verschijnt de engel ook aan Jozef en vertelt Jozef dat God er voor gezorgd heeft dat Maria een Kind zal krijgen.


De engel vertelt aan Jozef dat hij bij Maria moet blijven.


Keizer Augustus vertelt het volk dat zij zich moeten laten inschrijven.


Van iederen die ingeschreven staat kan belasting geheven worden.


Iedereen wordt ingeschreven.


Mensen zijn op pad vanwege deze inschrijving en zoeken onderdak. De herbergier moet de mensen doorsturen omdat zijn herberg al vol is.


De herbergier en zijn vrouw moeten voor hun eigen gasten gaan zorgen.


Gelukkig zijn er ook muzikanten in de herberg.


Verderop zijn herders in het veld. Zij zouden het wel leuk vinden als er eens iets bijzonders zou gaan gebeuren.
Dat gebeurt er ook daadwerkelijk  iets. Zij kijken verbaasd omhoog.


Zij zien en horen engelen. De engelen vertellen over een Kind dat geboren is in een stal. Daarna zingen zij: "Ere zij God in de hoge!"

In de stal zijn Jozef, Maria en het Kind waar de engelen over vertelden. Maria zingt een lied voor het Kind.


Wijzen uit een ver land volgen een ster die zij hebben gezien. Deze bijzondere ster betekent dat er een nieuwe koning geboren is.


De wijzen kunnen de ster even niet meer vinden. Er zijn te veel wolken. De kinderen weten wel waar de ster te zien is.

 


De schriftgeleerde leest voor uit een profetie van Jesaja, waarin de geboorte van dit Kind al werd aangekondigd.


Dan is er warme chocomel.


De Dorpskerstzang begint bijna.


Het muziekkorps van Het Leger des Heils begeleidt de samenzang tijdens de Dorpskerstzang.

Burgemeester drs. Jan van Belzen leest het Kerst Evangelie uit de bijbel.


Kim Beekman en Irma van den Broek zingen een aantal liederen.


Ds. Cees Romkes vertelt een Kerstverhaal met een boodschap om over na te denken.

Het muziekkorps speelt een intermezzo.


De collecte bij de Dorpskerstzang was voor het werk van Leger des Heils.

Leuke reacties op de Kerstwandeling.

De vrijwilligers gaan nog even door met opruimen van alle spulen.

 

Sinds 2012 organiseert Hart voor Barendrecht jaarlijks een Kerstwandeling in een wijk in Barendrecht. Tientallen vrijwilligers zetten zich in om taferelen van het Kerstverhaal uit te beelden of techniek, chocomel of andere taken te verzorgen. De voorbereidingen beginnen al in het voorjaar.