‘Onderweg naar Rome’ is net als ‘Terug naar Nazareth’ een Bijbelvertelling met flashbacks en muziek. De hoofdpersoon vertelt zijn verhaal.  Hij gaat in op vragen van andere aanwezigen en blikt terug. 

Mede door de bereidwillendheid van vrijwilligers (wel 40!) uit verschillende kerken in Barendrecht is het idee voor een vervolg op ‘Terug naar Nazareth’ uitgewerkt tot een script, geschreven door Arnold Sluijs. Een productieteam heeft dit meerdere keren gereviewd. De filmers Sidney en Lianne Bakker zagen mogelijkheden: ‘Als het niet echt te filmen is, dan monteren we het wel’. Alle rollen werden ingevuld. De kleding, attributen en het decor waren een uitdaging. Zo waren er meer en andere rollen dan in de film ‘Terug naar Nazareth’. Het kernteam (Jacomien Glasbergen, Marijke Roodnat en Arnold Sluijs) heeft dit met hulp van Coby de Haan – Korpershoek die veel passende kleding heeft gemaakt, en de Zorgnijverij die veel houten producten waaronder boekrollen en naamborden heeft geleverd, opgelost. Voorbereidingen werden voornamelijk online gedaan. Gerard Hofsté en Ditte Hogeweg van toneelvereniging Barendrecht hebben de spelers begeleid met rolbeleving en expressie. De gehele filmproductie is in negen maanden tot stand gekomen. De film die op herkenbare locaties in Barendrecht is opgenomen, blijft online beschikbaar en is in twee delen (Deel 1: Roeping en Deel 2: Missie) terug te kijken op het YouTube kanaal van stichting Hart voor Barendrecht. De film is geïnitieerd door stichting Hart voor Barendrecht met steun van participerende kerken met speciale dank aan wijkgemeente Carnisse Haven, Dorpskerk Barendrecht, de Kleine Duiker, scouting Fridtjof-Nansen schip De Fram, de Zorgnijverij, het Rozenpakhuis en vele (ondersteunende) vrijwilligers die ondanks de omstandigheden wilden meewerken aan de totstandkoming. 

 


Tijdens de corona beperkingen in 2020 en 2021 konden veel activiteiten niet doorgaan. Hart voor Barendrecht kon in 2020 geen Kerstwandeling organiseren. Zelfs een Kerstwandeling filmen paste niet binnen de berekende maatregelen. Op het laatste moment werd de film 'Terug naar Nazareth' gemaakt. Deze film werd enthousiast ontvangen en boven verwachting veel keer bekeken. In het voorjaar van 2021, toen bleek dat geen Paas activiteiten georganiseerd konden worden, is Hart voor Barendrecht een tweede film gaan maken: 'Onderweg naar Rome'. Op dezelfde dag van de première, 11 september 2021, werd voor de kinderen een vossenjacht voor de kinderen gehouden. De spelers van de film waren goed thuis in hun rollen en konden de kinderen verhalen over Paulus vertellen.