De eerste coördinator van Stichting Present, Pia van Dalen, in het Exxact radioprogramma Hart voor Barendrecht

In 2007 werd Stichting Present Barendrecht opgericht door Stichting Hart voor Barendrecht.
Hart voor Barendrecht wil iets betekenen voor mensen die praktische hulp nodig hebben. Vanwege hun ervaring in 14 andere plaatsen is aansluiting gezocht bij Stichting Present Nederland. Stichting Present inventariseert  vraag en aanbod en zoekt daarin passende oplossingen. De vraag wordt afgestemd met zorginstellingen en maatschappelijke organisaties. Het aanbod wordt vooral gezocht in bestaande groepen, bijvoorbeeld bij de kerken. Door dit project in een aparte stichting onder te brengen is de klus voor Hart voor Barendrecht al grotendeels afgerond.