Eind 2010 kwamen 30.000 jongeren uit heel Europa naar de regio Rotterdam om de Taizé ontmoeting bij te wonen. Taizé aan de Maas vond plaats tussen Kerst en oud en nieuw. Om voor al deze jongeren onderdak te vinden werden in Rotterdam en de hele omgeving rond Rotterdam gastgezinnen gezocht. Het werven ging grotendeels via de kerken. In Barendrecht heeft Hart voor Barendrecht haar netwerk ingezet om de kerken mee te helpen logeeradressen te vinden voor deze jongeren. In totaal hebben 500 jongeren een gastgezin gevonden.