Hart voor Barendrecht organiseerde i.s.m. Youth for Christ twee avonden per week activiteiten voor jongeren. Het opbouwen van een vertrouwensrelatie met jongeren staat centraal. Alle jongeren waren welkom. 

1. SuperWoman 

Het SuperWoman programma is voor meiden van 12 tot 17 jaar dat is ontwikkeld door Youth for Christ vond plaats op de donderdagavonden in Centrumpost. Er waren drie meidenwerkers, die dit werk deden uit liefde en betrokkenheid voor tienermeiden.  Het was zichtbaar dat een aantal meiden meer open werden en de meidenwerkers zaken durfden toe te vertrouwen. Zo hoopte Hart voor Barendrecht met SuperWoman echt een steentje bij te kunnen dragen aan de ontwikkeling van de jonge Superwoman van Barendrecht.

2. HeartBeat op zaterdagavond,  Inloophuis Jongeren

Het is het tweede jaar van HeartBeat, waar elke jongere tussen de 12 en 20 jaar welkom is in Centrumpost. Hier werd gebouwd aan een vertrouwensrelatie.  Samen poolen, tafeltennissen en tafelvoetbal spelen, hangen op de bank hoort daar ook bij. Gemiddeld kwamen er 15 á 20 jongeren per avond. Er waren gemiddeld twee  jongerenwerkers per avond. Er was elke avond een oudere, die voor het drinken zorgt en vooral individuele gesprekken met jongeren voerde. Vaak onder het spelen van een spelletje Mens Erger Je Niet (nieuwe stijl) of dammen. Onder het spelen werden dan vragen gesteld, bijvoorbeeld of wij er ook voor problemen zijn? Er kwamen veel jongeren van gescheiden ouders en ieder had een verhaal. Verhalen die thuis niet werden uitgewisseld.