Onderzoek toonde aan dat gemiddeld 60% van de inwoners in nieuwe wijken geen bijbel in huis heeft. Alle bewoners van Barendrecht werden uitgenodigd om gratis een bijbel op te halen. Negen kerken werkten samen via Hart voor Barendrecht en hadden zodoende 3000 bijbels om uit te delen aan geïnteresseerden.

Eerste uitreiking 2008
Het project City Bijbel Barendrecht was een driejarig project van ‘Hart voor Barendrecht’, waarin de initiatiefnemers verwachtten in drie jaar 3000 City Bijbels te mogen uitreiken aan belangstellende inwoners van Barendrecht. In maart 2009 hadden 6000 adressen van het oude dorp een label in de bus ontvangen. In 2011 werde voor de 4e maal de laatst gebouwde wijken van een label voorzien. De label had als tekst: Wat heb ik nu in mijn bus? En op de andere kant: Geweldig nieuws voor alle Barendrechters: Gratis boek!

Tweede uitreiking Citybijbel november 2008
De City Bijbel Barendrecht wordt opnieuw uitgedeeld!
November 2008: De volgende actie is alweer uitgezet: 6000 labels verspreiden in het dorp in de week van 30 maart tot 3 april. En op 6, 7 en 8 april kunnen inwoners met die label in het gemeentehuis weer gratis een City Bijbel in ontvangst nemen.

Uitreiking Citybijbel 2009
Verslag van de City Bijbel uitreiking in de week voor PASEN 2009
Opnieuw, nu voor de derde maal, worden er eind maart  6000 labels verspreid in het oude centrum van Barendrecht. De plaats van uitreiking zal – net als in december 2008 – weer in het Gemeentehuis zijn.
De City Bijbel Barendrecht wordt gedragen door 9 kerken.
De gemeenschappelijkheid van de deelnemende kerken in de afgelopen 2 jaar voor dit project is bijzonder en uniek!
Dat is een waardevolle constatering. De City Bijbel Barendrecht is gemaakt door de International Bible Society. Zij zijn de initiatiefnemers van het concept City Bijbel.
De I.B.S. heeft als logo: Beleef de Bijbel! Dat wensen wij als stichting Hart voor Barendrecht de Barendrechters toe bij de uitreiking van deze City Bijbel tegen inlevering van het ontvangen label.

Uitreiking oktober 2010
Oktober 2010: De Citybijbel is succesvol uitgereikt in de wijk Carnisselande. Op de uitgiftepost werd iedere 2 minuten 1 bijbel opgehaald en zijn er diverse zinvolle gesprekken gevoerd. Tijdens de diverse gesprekken in Barendrecht over dit project, krijgen wij ook vragen.....

Citybijbel voor de 4e keer uitgereikt
Hart voor Barendrecht weer actief!!
De City Bijbel Barendrecht wordt voor de 4e maal uitgedeeld!
In de week van 8 tot 12 december vallen in laatst gebouwde wijken in Barendrecht ruim 2500 labels bij bewoners op de mat.
Tegen inlevering van  het label ontvangt de bewoner gratis de City Bijbel Barendrecht.
Op maandag 14, dinsdag 15 en woensdag 16 december kunnen de City Bijbels worden opgehaald tussen 16.00 – 20 uur.
Aan dit project werken 9 kerken uit Barendrecht mee.