Zaterdag 19 juni 2021 was de feestelijke start Goede Buur, een project van Vluchtelingenwerk in Barendrecht. De middag werd geleid door Halis Tunc, de coördinator van het project Goede Buur.  Met Goede Buur wordt gewerkt aan meer verbinding tussen mensen die nog maar kort geleden als statushouder in Barendrecht zijn komen wonen en mensen die al langer in Barendrecht wonen. In Project Goede Buur participeren de volgende organisaties: Kijk op Welzijn, Stichting Present, Woningbouwvereniging Patrimonium, Vluchtelingenwerk Barendrecht en Stichting Hart voor Barendrecht. Tijdens de start heeft Jacomien Glasbergen uitgelegd dat Hart voor Barendrecht zich inzet voor het werven van nieuwe buddy's en aan de slag gaat met maaltijden waarbij mensen samen koken en samen eten.