Vanaf februari tot augustus 2021 heeft stichting Hart voor Barendrecht op verschillende locaties in Barendrecht filmopnames gemaakt voor de verfilming van het vervolgverhaal op de film ‘Terug naar Nazareth’. ‘Onderweg naar Rome’ is geschikt voor jongeren op het voortgezet onderwijs tot oud(eren).
In de film ‘Onderweg naar Rome’ vertelt één van de apostelen waartoe Jezus Christus op aarde is gekomen, wat Hij voor de mensheid heeft gedaan en wat dit nog steeds voor ons en de wereld betekent. 
Vanaf 11 september is de film in twee delen te bekijken.
De organisatie wenst iedereen veel kijkplezier!

URL voor Deel 1 (Roeping): https://www.youtube.com/watch?v=VJydjnF-0ik
URL voor Deel 2 (Missie): https://www.youtube.com/watch?v=IF72RtlS5Ys

‘Onderweg naar Rome’ is net als ‘Terug naar Nazareth’ een Bijbelvertelling met flashbacks en muziek. De hoofdpersoon vertelt zijn verhaal.  Hij gaat in op vragen van andere aanwezigen en blikt terug. 

Mede door de bereidwillendheid van vrijwilligers (wel 40!) uit verschillende kerken in Barendrecht is het idee voor een vervolg op ‘Terug naar Nazareth’ uitgewerkt tot een script, geschreven door Arnold Sluijs. Een productieteam heeft dit meerdere keren gereviewd. De filmers Sidney en Lianne Bakker zagen mogelijkheden: ‘Als het niet echt te filmen is, dan monteren we het wel’. Alle rollen werden ingevuld. De kleding, attributen en het decor waren een uitdaging. Zo waren er meer en andere rollen dan in de film ‘Terug naar Nazareth’. Het kernteam (Jacomien Glasbergen, Marijke Roodnat en Arnold Sluijs) heeft dit met hulp van Coby de Haan – Korpershoek die veel passende kleding heeft gemaakt, en de Zorgnijverij die veel houten producten waaronder boekrollen en naamborden heeft geleverd, opgelost. Voorbereidingen werden voornamelijk online gedaan. Gerard Hofsté en Ditte Hogeweg van toneelvereniging Barendrecht hebben de spelers begeleid met rolbeleving en expressie. De gehele filmproductie is in negen maanden tot stand gekomen. De film die op herkenbare locaties in Barendrecht is opgenomen, blijft online beschikbaar en is in twee delen (Deel 1: Roeping en Deel 2: Missie) terug te kijken op het YouTube kanaal van stichting Hart voor Barendrecht. De film is geïnitieerd door stichting Hart voor Barendrecht met steun van participerende kerken met speciale dank aan wijkgemeente Carnisse Haven, Dorpskerk Barendrecht, de Kleine Duiker, scouting Fridtjof-Nansen schip De Fram, de Zorgnijverij, het Rozenpakhuis en vele (ondersteunende) vrijwilligers die ondanks de omstandigheden wilden meewerken aan de totstandkoming.