Rick Benjamins legt uit welke boodschap hij ons met zijn boek “Boven is onder ons” wil vertellen. 

Dat de meeste mensen hun geloof in een almachtige en alwetende God – die de wereld vanuit zijn ‘hemelse cockpit’ bestuurt en zo ook ons leven bepaalt – hebben verloren, laten niet alleen onderzoekresultaten zien; we zien en horen het om ons heen. Midden vorige eeuw werd God zelfs even dood verklaard. Intussen heeft, terwijl de kerken leeglopen, zich in het theologisch denken een nieuw perspectief ontwikkeld: het post-theïsme. Binnen dit geloofsperspectief wordt gestreefd naar een geloofwaardige en redelijke manier van spreken over God. Een manier waar moderne gelovigen zich in kunnen herkennen; een kijkrichting die hopelijk ook jongeren zal aanspreken.

Met zijn boek “Boven is onder ons” zet Benjamins het denkspoor van de toentertijd spraakmakende theoloog Harry Kuitert voort. “Alles van boven komt van beneden,” dat was Kuiterts adagium. Die denklijn volgt Benjamins overigens meer naar de geest dan letterlijk. Hij onderscheidt daartoe in de post-theïstische theologie drie richtingen, waar hij in zijn boek uitvoerig aandacht aan besteed. Daar zal hij dinsdag 9 april ongetwijfeld ruim aandacht aan geven.
Benjamins zal ons door een voor velen nog onbekend theologisch landschap gidsen.