Spreker Wiebe van Horssen zal tijdens de jaarvergadering uitleg geven over de organisatie Missiedordt.

Missie Dordt verbindt, ondersteunt en stimuleert christelijke gemeenschappen in het zijn en verkondigen van het goede nieuws van Jezus Christus, Gods Zoon, de Redder.

"Missie Dordt is een interkerkelijke organisatie voor missionair werk op het eiland Dordrecht.
Met gebundelde krachten spannen we ons in om goed nieuws te zijn voor de stad.
Missie Dordt verbindt, ondersteunt en stimuleert missionaire initiatieven, op weg naar een stadsbreed missionair netwerk".

"We willen ervoor zorgen dat kerken, gemeenten en diverse instanties samenwerken op missionair gebied, zodat vanuit breed gedragen initiatieven meer mensen het goede nieuws van Jezus Christus mogen ontdekken. De stichting Missie Dordt omvat verschillende werkgroepen die zich bezighouden met diverse missionaire activiteiten".