De jaarlijkse week van gebed die iedere 3e week van januari plaatsvindt, wordt gehouden van 16 t/m 23 januari.
St. Hart voor Barendrecht organiseert deze week van gebed voor eenheid van christenen in Barendrecht voor de twaalfde keer. Het thema, dit jaar voorbereid door kerken uit het Midden-Oosten, is ‘Licht in het duister’. Centraal staat het Bijbelverhaal uit Matteüs 2 over de magiërs die een bijzondere ster zagen; ‘Een ster van hoop’ die hen bij Jezus Christus bracht. De ster van Bethlehem nodigt uit om samen op zoek te gaan naar het ‘Licht in het duister’. In een wereld die hunkert naar licht een toepasselijk thema.
Voor activiteiten zie 'Read more'

 

Online wordt een gebedsboekje aangereikt met daarin een reflectie en gebedspunten voor iedere dag. De reflectie op de eerst dag begint met ‘Richt ons op en trek ons naar uw volmaakte licht’. Dit wordt uitgewerkt in een oecumenische viering 16 januari a.s. om 10:30 uur in de Bethelkerk. De liturgie is voorbereid door de werkgroep oecumene en voorgangers pastor Urbanus Kioko (parochie) en ds. Marianne Moerland (PKN). Via sociale media worden dagelijks gebedspunten gedeeld. Omdat interkerkelijk samenkomen niet mogelijk is, stimuleert st. Hart voor Barendrecht het alleen of samen bidden op een andere creatieve wijze. Zo kun is mogelijk om net als vorig jaar, deel te nemen aan een gebedswandeling (16, 19 en/of 22 januari om 14:00 uur). Met z’n tweeën een uur wandelen met de dagtekst en gebedspunten. Vorig jaar wandelden deelnemers o.a. rond en op de Carnisse Berg (zie foto). Via een gezamenlijke app van deelnemers worden ervaringen gedeeld (aanmelden via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.). Daarnaast is in wijkgemeente Carnisse Haven (Noordersingel 30) een ruimte voor gebed gemaakt. Iedereen kan voor het overdenken, schrijven, opzenden of uitspreken van een gebed van maandag 17 t/m donderdag 20 januari a.s. tijdens de ‘Open Kerk’ tussen 13:00 en 15:00 uur terecht. 

 

Elk jaar wordt in januari in heel Nederland de week van het gebed gehouden. De week van gebed wordt landelijk georganiseerd door Missie Nederland en de Raad van Kerken. In Barendrecht organiseert Hart voor Barendrecht de week van gebed. Meerdere kerken doen mee aan de Week van gebed. Tijdens de week van gebed wordt elke avond in een andere kerk een gebedsbijeenkomst gehouden.