Bekijk hier een gedeelte van het interview

Op dinsdag 21 maart waren Desiree van der Hijden en Adrie Verhoeven van de Augustinus parochie te gast in het Exxact radioprogramma Hart voor Barendrecht. Zij vertellen over Palmpasen in de Goede Week, de laatste week van de 40dagentijd, de week voor Pasen. Een mooie traditie om kinderen bij de voorbereiding op Pasen te betrekken is het maken van de Palmpasenstok. Deze worden op 1 april gemaakt en op zondag 2 april spelen de stokken een rol in de gezinsviering in de Augustinus parochie. Verder kwam ds. Peter Nagel zich voorstellen in de uitzending. Hij is voor 50% aangesteld als ambulant PKN predikant van de Bethelkerk. Ds. Nagel woont in Vlaardingen en zijn kerkelijke wortels liggen in de Hervormde Kerk, maar hij heeft goede ervaringen van samenwerking met andere kerkelijke stromingen en tradities en hij houdt van bruggen bouwen met respect voor elkaars eigenheid. Tevens in de uitzending een interview met Aad Contze, dirigent van ’Music For Christ THE VOCALS’. Zij treden zaterdagavond 1 april om 20.00 uur op in Carnisse Haven. 's Middags wordt tussen 13:00 en 17:00 uur in Carnisselande een ‘Plein van Hoop’ rond een replica van het Passionkruis georganiseerd.

Beluister hier de hele uitzending

Voor andere uitzendingen zie 'Read more'

Bekijk hier een gedeelte van het interview

Op dinsdag 14 maart waren Paul Verkade van de Immanuëlkerk en Olga Tokareva, Oekraïense en werkzaam voor de gemeente Barendrecht te gast in het Exxact radioprogramma Hart voor Barendrecht. Voor Oekraïense vluchtelingen die sinds de oorlog in Oekraïne in Barendrecht wonen is veel nieuw. Binnen de gemeente krijgen zij op allerlei manieren  hulp, onder meer in de Ontmoetingsruimte in Het Trefpunt.  Op dit moment verblijven ongeveer 150 Oekraïners in Barendrecht.
Olga  Tokareva is Oekraïense en woont al 23 jaar in Nederland. Zij betekent veel voor de Oekraïners en zij werkt voor de gemeente als tolk en project coördinator. “Ik ben blij en trots dat ik mijn landgenoten kan helpen”, vertelt Olga. De Ontmoetingsruimte wordt gebruikt voor verschillende doelen. 
Paul Verkade van de Immanuëlkerk is actief op het gebied van het ondersteunen van inwoners van Oekraïne. Met de eerste inzameling, die gigantisch uitpakte aan goederen en producten zijn de spullen met enkele trucks en bestelbussen naar Polen gebracht. Zo konden zij hulp  bieden op plekken waar de enorme vluchtelingenstroom  aankwam. Omdat de oorlog voortduurt is er elke woensdag de mogelijkheid om tussen 19:00 en 19:30 uur in de Immanuëlkerk, Klarinetweg 2 spullen te brengen zoals kleding, dekens, dekbedden en alles wat nodig is om te leven.

Beluister hier de hele uitzending

Bekijk hier een gedeelte van het interview

Op dinsdag 7 maart was Jan Willem Dirkse, de nieuwe voorzitter van Hart voor Barendrecht te gast in het Exxact radioprogramma Hart voor Barendrecht.  Op de Jaarvergadering in de zaal van de Bethelkerk werd in februari de voorzittershamer van Loek van Doorn overgedragen aan Jan Willem Dirkse. Voor dit belangrijke moment was ook de wethouder Miranda de Hoop aanwezig. Verder gingen we in gesprek met Peter Klaassen en Hans Kadiks van stichting Repair Café. Het Repair Café wordt twee maal per maand gehouden, één keer bij Karwei Carnisse en één keer in Het Kruispunt. Voor kapotte apparaten moet met zich via internet aanmelden en krijgt met een datum en tijd om langs te komen. Veel vrijwilligers zijn ingespannen en gemotiveerd bezig om een nieuw leven te geven aan kapotte apparaten. En dat lukt in meer dan 50 procent van de gevallen. De vrijwilligers zijn voornamelijk gepensioneerden en zij voeren op deze bijzondere wijze een positieve bijdrage aan spullen waaraan de eigenaar gehecht is, maar reparatie vaak niet meer mogelijk is.

 Beluister hier de hele uitzending

Bekijk hier een gedeelte van het interview

Op dinsdag 28 februari waren in het Exxact radioprogramma Hart voor Barendrecht Joseph Matheka en Corma Bezemer te gast. Met hem gaan we in gesprek over de 40 dagentijd, de periode van 6 weken voorafgaand aan Pasen. Dit jaar begint de 40 dagentijd op woensdag 22 februari, Aswoensdag en eindigt op donderdag 30 maart. Een weg van 40 dagen om na te denken, om te bezinnen. Bij jezelf nagaan wat jouw plek in de wereld is, wat de zin van jouw bestaan is in deze wereld. Een toeleven naar het Paasfeest. De Rooms Katholieke Kerk heeft een lange traditie wanneer het over de 40 dagentijd gaat. Bij de Protestantse kerken is daar in deze tijd meer aandacht voor gekomen. Voor velen is het ook een periode van hoop en inspiratie. We leven toe naar het feest van een nieuw begin. Jezus’ liefde leert ons dat we steeds weer een nieuwe start kunnen maken en Zijn liefde mogen delen met anderen. Je inzetten om nieuwe hoop te bieden. Hoe gaan de kerken hier Anno 2023 mee om en hoe bereiden zij als gemeente zich voor op weg naar Pasen? Hierover gingen we in gesprek met ds. Joseph Matheka, oorspronkelijk komend uit Kenia, predikant van de Evangelische gemeente WaterPortW4C. Corma zal veelal vertalen uit het Engels.

 Beluister hier de hele uitzending

Bekijk hier een gedeelte van het interview

Op dinsdag 14 februari waren Desiree de Bruin, coördinator stichting Present en Cobi Louws, begeleider projecten te gast in het Exxact radioprogramma Hart voor Barendrecht. Op zaterdag 25 maart organiseert stichting Present de 10e Barendrechtse Veranderdag. Dit is een Veertigdagenproject. Het thema dit jaar is: ‘Uit liefde voor jou - ontvangen en delen’. Op de Veranderdag krijg je de gelegenheid om jouw tijd, talent en energie te delen met Barendrechters die het moeilijk hebben. Je krijgt de gelegenheid om op deze zaterdag sociale of klusprojecten te doen. Wanneer je twee rechterhanden hebt, kun je denken aan het opknappen van een verwaarloosde tuin, behangen of verven. Houd je van een praatje of van het organiseren van een leuke activiteit, dan is jouw aanwezigheid gewenst bij een leuke dag uit voor mensen met een beperking. Iedereen, van jong tot oud, kan meedoen. Op de Veranderdag maak je kennis met Barendrechters die je anders niet zou ontmoeten en voor wie jouw inzet veel betekent. In een ochtend kun je al een verschil maken. Je kunt je tot 26 februari inschrijven op de website www.presentbarendrecht.nl voor dit Veertigdagenproject. Welk talent wil jij delen?

Beluister hier de hele uitzending


Bekijk hier een gedeelte van het interview

Op dinsdag 25 januari was IJsbrand Roobol, geboren in Smitshoek, te gast in het Exxact radioprogramma Hart voor Barendrecht. IJsbrand Roobol is Senior Intensief Ambulant Hulpverlener bij Agathos, onderdeel van de Leliezorggroep. Sinds vier jaar is IJsbrand Ambulant Begeleider en sinds 1september afgestudeerd Bachelor Social Works en een geregistreerd GGZ-agoog.
Hij is gespecialiseerd in het ondersteunen van persoonlijk en maatschappelijk herstel van mensen met een psychiatrische aandoening of een verslaving. De beroepsbeoefenaar kan daarbij zowel behandelaar als begeleider zijn. Tijdens zijn MBO opleiding wist IJsbrand al dat hij ook zijn  HBO opleiding wilde gaan doen en dat hij zijn scriptie wilde schrijven over rouw en verlies. Een levensgebeurtenis heeft IJsbrand al in zijn kinderjaren bepaald bij rouw en verlies. Zijn vader overleed toen hij 9 jaar was. ‘De impact van rouw en het leren omgaan met verlies is een proces, die ik op latere leeftijd gewaar werd’, aldus IJsbrand. Deze persoonlijke levenservaring en zijn professionele ontwikkeling maken dat IJsbrand Roobol zich gespecialiseerd heeft in rouw en verlies. 

Beluister hier de hele uitzending

Bekijk hier een gedeelte van het interview

Op dinsdag 17 januari was Wout Kleine te gast in het Exxact radioprogramma Hart voor Barendrecht. Wout is voorzitter van de organisatie Family in Christ Mission Holland (FCMH). De FCMH is een Stichting die 30 jaar geleden is opgericht met als doel de Family in Christ Mission Zambia (FCM Zambia) zoveel mogelijk te ondersteunen. FCM Zambia is een missiepost in de buurt van de plaats Mazabuka in Zambia. De lokale bevolking in een gebied met een straal van ca. 25 km kan hier terecht voor medische basisvoorzieningen. De hoofdactiviteiten van FCM Zambia is de Mbaya Musuma kliniek met ca. 70 bedden, poliklinische hulp, een consultatiebureau, opvang van weeskinderen, een kleuterschool en het uitdelen van voedsel en kleding aan de allerarmsten.  Naast gezondheidszorg richt de FCMZ zich op verbetering van het onderwijs en de landbouw. Om de zorg te kunnen continueren, medicijnen beter te koelen en op energiekosten te besparen wil de missiepost gebruik gaan maken van zonnepanelen. Om de zonnepanelen aan te kunnen schaffen is FCMH met geldwerving aan de slag gegaan. In deze uitzending wordt met Wout gekeken naar de werkzaamheden van de Missiepost, het plan voor de zonnepanelen en de geldwerving in Nederland ten behoeve van de aanschaf van de zonnepanelen

Beluister hier de uitzending (om technische redenen is niet de hele uitzending beschikbaar)Bekijk hier een gedeelte van het interview

Op dinsdag 10 januari is de Week van Gebed voor eenheid van christenen speerpunt in het Exxact radioprogramma Hart voor Barendrecht. In de uitzending waren Anja van Mill (Immanuelkerk) , Marijke Roodnat (Carnisse Haven) en Desiree van der Hijden (Augustinusparochie) te gast. 
In de openingszondag van de week van gebed ,op 15 januari, wordt o.a. door ds. Franc de Ronde (Dorpskerk) en Desiree van der Hijden, deelpastor Augustinus Parochie de oecumenische dienst gehouden om 10:30 uur in de Augustinus Parochie.
Ieder nieuw jaar willen christenen door het gebed zich afhankelijk weten van de God van de Bijbel. Wanneer dit gebeurt met mensen uit de verschillende kerken stimuleert dit daadwerkelijk de eenheid. Naar schatting doen in Nederland zo’n 200.000 mensen jaarlijks mee met dit initiatief. Na 2 coronajaren, waarin we niet elke avond met elkaar konden bidden, kiest Barendrecht nu om één avond bij elkaar te komen om het nieuwe jaar aan God op te dragen en samen te bidden voor recht. Deze avond wordt op woensdag 18 januari in Carnisse Haven gehouden. Aanvang 19:30 uur.
De Week van Gebed moedigt kerken en christenen aan om goed te doen en recht te zoeken. Bijzondere aandacht is er voor de verdeeldheid die veroorzaakt wordt door het onrecht van ongelijkheid en racisme. De Bijbeltekst die centraal staat van 15 tot 23 januari komt uit Jesaja 1 vers 17: ‘Leer goed te doen; zoek het recht, houd tirannen in toom, kom op voor wezen, sta weduwen bij”. 

 

Beluister hier de hele uitzending


Bekijk hier een gedeelte van het interview


Op dinsdag 3 januari waren Inge van der Stoep, ds. Franc de Ronde en Levien de Kam te gast in het Exxact radioprogramma Hart voor Barendrecht. Allen werken mee aan de TOP2000 kerkdienst die op zondag 8 januari gehouden wordt in de Bethelkerk. Het thema van deze dienst is  Viva la Vida (Leve het leven!). Muzikale medewerking tijdens de dienst wordt verleend door een speciaal voor deze TOP2000 dienst samengestelde band. De TOP2000 dienst begint om 19:00 uur. In de radio uitzending van 3 januari werd gekeken naar hoe het thema uitgewerkt wordt in de dienst, naar de muziek die live gespeeld wordt tijdens de dienst en wat de bezoekers nog meer kunnen verwachten.
Beluister hier de hele uitzending


Op dinsdag 6 december waren Desiree de Bruin, coördinator stichting Present en Cobi Louws, begeleider projecten te gast in het Exxact radioprogramma Hart voor Barendrecht. Desiree de Bruin is de nieuwe coördinator van stichting Present. Samen met Cobi Louws bereiden zij het kerstengelenproject voor die in de Adventsperiode, vier weken voor het Kerstfeest.


Beluister hier de hele uitzending

Op dinsdag 13 december vertelde Jan van Dijk in het Exxact radioprogramma Hart voor Barendrecht over het concert van Gospelkoor G-Roots. Tevens vertelde Ronda van G-Roots over de Black groep G-Roots. G-Roots brengt o.a. Black Gospel. Het concert wordt op zaterdag 17 december in Carnisse Haven gehouden. De aanvang van het concert is 20:00 uur. Dit concert van G-Roots wordt georganiseerd door de  Cultuurcommissie Carnisse Haven. Jan is lid van de Cultuurcommissie Carnisse Haven. 

Beluister hier de hele uitzending


Levien de Kam en Leo van Gelder

Op dinsdag 15 november was Leo van Gelder te gast in het Exxact radioprogramma Hart voor Barendrecht. Leo is samen met Levien de Kam actief in de werkgroep die op zaterdag 3 december het concert van de Petrus Band in de Bethelkerk organiseert. Het concert van de Petrus Band is onderdeel van Zingen in de Kerk van de Protestantse Kerk Nederland (PKN). Tijdens de concert avond wordt een collecte gehouden waarvan de opbrengst bestemd is voor de Oekraïense vluchtelingen. In deze radio uitzending werd met Leo gekeken naar het programma en het collectedoel van deze avond. Met Frank van Essen, muzikant van de Petrus Band, wordt gekeken naar de Petrus Band en de muziek die voor 3 december op het programma staat. In deze radio uitzending is ook muziek van de Petrus Band te beluisteren.

Beluister hier de hele uitzending

 

Interview met Frank van Essen


Bekijk hier een gedeelte van het interview

Op dinsdag 1 november was ds. Franc de Ronde te gast in het Exxact radioprogramma Hart voor Barendrecht. Ds. de Ronde is predikant in de Dorpskerk in Barendrecht. Op 12 juni deed ds. de Ronde zijn intrede in de Dorpskerk. De Dorpskerk is onderdeel van PKN Barendrecht. Zodoende gaat ds. de Ronde ook wel voor in diensten van andere PKN kerken in Barendrecht en hebben intussen gemeenteleden kennis kunnen maken met ds. de Ronde. Via deze radio uitzending kunnen meer mensen kennis maken met ds. de Ronde. Wie is ds. de Ronde? Wat houdt het beroep van predikant in?

 

Beluister hier de hele uitzending


Bekijk hier een gedeelte van het interview

Op dinsdag 25 oktober waren Desiree de Bruin en Cobi Louws van stichting Present te gast in het Exxact radioprogramma Hart voor Barendrecht. Desiree de Bruin is de nieuwe coördinator naast Esther Dost van stichting Present. Samen met Cobi Louws bereiden zij het kerstengelenproject voor die in de Adventsperiode, in december, wordt gehouden. In die maand zijn er vele vrijwilligers, die als kerstengel mensen verrassen met een een cadeautje, iets lekkers, een tekening van kinderen of een bezoekje. Juist aan die mensen voor wie december een moeilijke maand is, vanwege gemis en rouw, vanwege eenzaamheid of aan huis gekluisterd zijn, maar ook zomaar om aandacht te geven wat iedereen goed doet. Juist in december, waarin velen hoopvol naar kerst uitkijken, zijn er anderen die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Desiree de Bruin en Cobi Louws vertellen hoe zij aan zoveel vrijwilligers komen. En hoe vind je de begunstigden die dit steuntje in de rug goed kunnen gebruiken en omarmen?  Zo hoopt Stichting Present dat ook dit jaar in december een legerschare aan kerstengelen door Barendrecht lopen, die samen hoop en licht brengen. Aanmelden kan via https://stichtingpresent.nl/barendrecht/kerstengelen-project-2022/

 

Beluister hier de hele uitzending

 


Bekijk hier een gedeelte van het interview

 

Op dinsdag 20 september waren IJsbrand Roobol van Stichting Casa Ruchama en Anita van Vuuren, medewerker van Meliom, De Overburen te gast in het Exxact radioprogramma Hart voor Barendrecht in het kader van de Estafette. IJsbrand Roobol is de voorzitter van Stichting Casa Rucama, die in 2011 in Barendrecht is opgericht. Het doel is om (wees)jongeren in Roemenië, Israël en Rotterdam te ondersteunen. Door gelddonaties zijn ook voedsel pakketten beschikbaar gesteld voor jongeren ver weg en dichtbij. In Roemenië is ook een huis gebouwd voor weesjongeren, die hier na hun 18e verjaardag worden opgevangen.
Anita van Vuuren is persoonlijk begeleider en coördinator vrijwilligers in Meliom, De Overburen. Meliom van De Overburen is een woonvoorziening en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke handicap in de Kruidentuin. Anita geeft het estafettestokje door aan IJsbrand. Met Anita en IJsbrand gaan we in gesprek over de mogelijkheden die er zijn en hoe zij elkaar kunnen versterken. 

Beluister hier de hele uitzending


Bekijk hier een gedeelte van het interview

Op dinsdag 13 september waren Michelle van Egmond en Wijnanda Witter van eetcafé ‘Heel gewoon’ van Humanitas DMH te gast in het Exxact radioprogramma Hart voor Barendrecht. Sinds tien jaar is het eetcafé ‘Heel gewoon’ in Aksent in de Bachlaan elke maandagavond geopend voor mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. En tegelijk voor inwoners uit de wijk. Deze combinatie stimuleert de ontmoeting tussen mensen met en zonder beperking. Dit unieke concept wordt uitgevoerd door vrijwilligers en begeleiders. Michelle en Wijnanda zijn de begeleiders van het eetcafé en ook begeleiders van Humanitas. Zij kennen de bewoners, die komen eten bij het eetcafé goed en ook de inwoners die komen eten zijn meestal elke week aanwezig. Er kunnen 20 tot 35 mensen aan tafel aanschuiven en de kosten voor het tweegangenmenu zijn slechts 5 euro. De sociale samenhang wordt zichtbaar door gezellig samen te eten.  ‘Voor een klein bedrag hoef je zelf een keer niet te koken en kun je zo aanschuiven’, vertelt een oudere alleenstaande uit de wijk. Hoe ervaren Michelle en Wijnanda hun betrokkenheid bij het eetcafé? En wie zijn die vrijwilligers die achter de schermen in de keuken de maaltijd bereiden? Komende maandag 19 september staat Roti op het menu. Aanmelden kan via de facebookpagina van Eetcafe Heel gewoon Barendrecht.

Beluister hier de hele uitzending


Bekijk hier een gedeelte van het interview

Op dinsdag 6 september waren Jurriën Bunk en Dyon Bunk te gast in het Exxact radioprogramma Hart voor Barendrecht. Jurriën en Dyon zitten beiden in de organisatie SSB producties. Deze organisatie is bezig met de laatste voorbereidingen voor de vierde musical welke de naam ‘Verloren en gevonden’ heeft gekregen. Vanwege het succes van de musicals Mozes, Ruth en Jona heeft SSB producties het initiatief genomen om een nieuwe musical voor te bereiden. Net als met de musical Jona is het hele script inclusief alle muziek zelf geschreven door de vrijwilligers van SSB producties. Met de musical ‘Verloren en gevonden’ wordt het verhaal van de verloren zoon op de spreekwoordelijke planken gezet. In deze uitzending ook interviews met Margit Kleiker en Petra Onnink, beiden lid van het productieteam en met Cor 't Hart, de schrijver van het script van de musical. Op 19 en 26 september worden informatieavonden gehouden en op 7 november beginnen de repetities. De uitvoering staat gepland voor november 2023.  Voor meer informatie zie: https://ssbproducties.nl/

Beluister hier de hele uitzending


Bekijk hier een gedeelte van het interview

Op dinsdag 28 juni waren Inge van der Stoep en Damyan Vermaas van IJE Rotterdam te gast in het Exxact radioprogramma Hart voor Barendrecht. Damyan is dirigent en Inge is de voorzitter van IJE Rotterdam. In deze uitzending vertellen Inge en Damyan over een uniek gebeuren in hun ruim 70 jarige bestaansgeschiedenis van IJE Rotterdam. Het IJE koor geeft voor het eerst eigen concert. Met Inge en Damyan wordt vooruitgeblikt naar het programma van het concert en waarom het geven van een eigen concert zo bijzonder is. Het concert vindt plaats op zondag 3 juli in de Maranathakerk in Rhoon. Aanvang is om 19.30 uur. Gratis kaarten zijn te reserveren via de website https://ije-rotterdam.nl. Het thema van het concert is Living Hope. Tevens wordt met Inge en Damyan in deze radio uitzending gekeken naar wat voor koor IJE Rotterdam is, wat het repertoire van het koor is en wordt ook muziek van IJE Rotterdam gedraaid. Het jaar 1950 wordt als geboortejaar gezien van het IJE-Rotterdam. Voor de begeleiding van het koor heeft IJE Rotterdam een eigen muziekband. In de loop der jaren heeft IJE Rotterdam heel veel keer opgetreden en meerdere LP’s CD’s en DVD’s uitgebracht. IJE Rotterdam repeteert elke zondagavond in de Triomfatorkerk in Barendrecht. 

Beluister hier de hele uitzending


Hart voor Barendrecht bij bijeenkomst Goede Buur. Foto: Arco van der Lee

Op dinsdag 21 juni hebben Jacomien en Arnold in het Exxact radioprogramma Hart voor Barendrecht teruggeblikt naar de bijeenkomst van één jaar Project Goede Buur. Project Goede Buur is een pilot van twee jaar waarin buddy's statushouders verder op weg helpen. De Bijeenkomst werd georganiseerd door project coördinator Halis Tunc. Buddy's, statushouders en participerende organisaties waren uitgenodigd om bij dit feestelijke moment van terugblikken aanwezig te zijn. Hart voor Barendrecht participeert in Project Goede buur door o.a. mee te helpen met het werven van buddy's en het verzorgen van Samen koken, Samen eten, waarin buddy's en statushouders met elkaar maaltijden bereiden en nuttigen. Door deze activiteiten worden de netwerken groter en het is een moment waarin de Nederlandse taal geoefend wordt. Tijdens deze bijeenkomst vertelden o.a. buddy's en statushouders over hun goede ervaringen van het hebben of zijn van een buddy. Vanuit Hart voor Barendrecht waren Jacomien en Arnold aanwezig bij de bijeenkomst en Jacomien gaf uitleg over Samen koken, Samen eten.
Bekijk hier een gedeelte van het interview

Op dinsdag 14 juni waren Paul en Lydia Verkade van de Polencommissie uit de Immanuelkerk te gast in het Exxact radioprogramma Hart voor Barendrecht. De Polencommissie heeft een Fair voor Oekraïne gepland op zaterdag 18 juni bij de Immanuëlkerk in de ochtend. De oorlog in Oekraïne duurt voort. De verschrikkingen stapelen zich op. Daarom wordt iedereen, familie, vrienden, buren en bekenden uitgenodigd naar de Fair te komen. Er is een rommelmarkt met nieuwe en gebruikte boeken, tassen, speelgoed, groente en fruit, kaas en bloemen. Voor de kinderen is er een rad van avontuur. Er is  koffie, thee en taart. En voor de lunch poffertjes, patat en snacks. Met Paul Verkade van de Polencommissie gaan we in gesprek hoe zij zo snel deze Family Fair konden organiseren. De opbrengst is bestemd voor het organiseren van transporten van hulpgoederen vanuit Polen naar Oekraïne. De kosten van de hulpgoederen zijn hoog, omdat daar miljoenen mensen in nood zijn en het dus niet om kilootjes maar om tonnen gaat. De opbrengst wordt voor 100 % gebruikt voor hulp aan de Oekraïners in de zwaarst getroffen gebieden.  

Beluister hier de hele uitzending


Bekijk hier een gedeelte van het interview

 

Op dinsdag 7 juni waren Esther Naayen, sociaal makelaar bij KijkopWelzijn en Anne Kooiman, teamleider bij VluchtelingenWerk Barendrecht  te gast in het Exxact radioprogramma Hart voor Barendrecht. De noodopvang Carnisse is de tijdelijke opvang van asielzoekers, omdat Ter Apel overbelast is door een grote toestroom van nieuwe vluchtelingen. KijkopWelzijn heeft de coördinatie van de gemeente gekregen om activiteiten aan deze 50 vluchtelingen aan te bieden. De opvang van vluchtelingen uit Oekraïne in Barendrecht is een taak van de Barendrechtse gemeenschap. De gemeente heeft een projectgroep ingesteld gericht op de opvang van in eerste instantie 100 vluchtelingen uit Oekraïne. Anne Kooiman van VluchtelingenWerk vertelt over de juridische kant van de Noodopvang Carnisse en de terugblik van 3 maanden Oekraïners in gastgezinnen. Er is een grote betrokkenheid van de Barendrechters om deze gevluchte Oekraïners zo goed als mogelijk op te vangen, kinderen naar school te laten gaan en hen een passende baan aan te bieden, zodat zij weer in hun kracht komen te staan. 


Beluister hier de hele uitzending

 

 

Bekijk hier een gedeelte van het interview

Op dinsdag 31 mei waren Anita van Vuuren, medewerker van Meliom, De Overburen en Berdien van Everdingen, beheerder van De Kleine Duiker te gast in het Exxact radioprogramma Hart voor Barendrecht in het kader van de Estafette. Anita van Vuuren is persoonlijk begeleider en coördinator vrijwilligers in Meliom, De Overburen. Meliom van De Overburen is een woonvoorziening en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke handicap in de Kruidentuin. Een groot woongebouw met twee verdiepingen in de Kruidentuin. Hier wonen 26 cliënten in vier woongroepen. Berdien van Everdingen, beheerder van De Kleine Duiker, de recreatieboerderij aan de rand van Barendrecht geeft het estafettestokje door aan Anita. En De Kleine Duiker heeft ook een zorgtak, waar cliënten van Meliom gebruik van maken. Met Berdien en Anita gaan we in gesprek over de mogelijkheden die er zijn en hoe zij elkaar kunnen versterken.

Beluister hier de hele uitzending

 

Bekijk hier een gedeelte van het interview

Op dinsdag 24 mei waren Nelleke van der Meer en Levien de Kam in het Exxact radioprogramma Hart voor Barendrecht te gast. Nelleke en Levien zitten in de organisatie van de popkerkdienst die op zondag 29 mei ’s middags in de Bethelkerk gehouden wordt. De laatste Top2000 dienst werd in december 2019 gehouden. De organisatie hoopt komende winter weer een Top 2000 dienst te organiseren, maar omdat het nog lang geen winter is wordt op 29 mei een popdienst gehouden met daarin veel aandacht voor Elvis Presley en Johnny Cash. Voorgangers zijn ds. Fred Omvlee en ds. Piet van Die. Live muziek wordt verzorgd door de band Rising Clouds. Met Nelleke en Levien wordt in de radio uitzending vooruitgeblikt naar de dienst op 29 mei.
Beluister hier de hele uitzending


 

 


Bekijk hier een gedeelte van het interview

Op dinsdag 17 mei waren contactpersonen van de goede doelen en de voorzitter van de organisatie van de Bethelbazar ter gast in het Exxact radioprogramma Hart voor Barendrecht. Voorzitter Leen Pot vertelde hoe het is om na twee jaar alternatieven, samen met veel vrijwilligers weer een echte Bethelbazar te mogen organiseren en wat de bezoekers kunnen verwachten op de bazar die op vrijdag 20 en zaterdag 21 mei, in en bij de Bethelkerk gehouden wordt. Aanleiding om een bazar te houden is nog altijd het ondersteunen van goede doelen. Esther Dost, coördinator van Stichting Present vertelde in deze uitzending over een nieuw kookproject. Vrijwilligers van het kookproject gaan in keukens van instellingen maaltijden bereiden en deze vervolgens bij mensen thuis afleveren waarbij een gesprekje mogelijk is. Voor de ingrediënten van de  maaltijden is geld nodig. Joan Bolt, contactpersoon van Bal Anand, vertelde over de investeringen in duurzame energie die zorgboerderij Umang in India gaat doen. Deze investeringen zijn nodig omdat de energierekeningen te hoog worden. Erik Jongenotter vertelde namens de ZWO, onderdeel van de diaconie van PKN Barendrecht, over project Renacer in Colombia, Renacer biedt vluchtelingen uit Venezuela opleidingen aan waardoor hun kansen voor de toekomst sterk verbeteren. Claude Mushikangondo en Corina van der Laan vertelden over het Khaki fonds. Het Khaki fonds zamelt geld in om opleidingen voor weeskinderen in Congo en Sudan te betalen. Claude is tevens muzikant en heeft in de radio uitzending een klein live optreden verzorgd.

Beluister hier de hele uitzending


Op dinsdag 10 mei waren Berdien van Everdingen, beheerder van De Kleine Duiker en Melanie van den Berg, paardencoach bij Horses & Co in Heerjansdam te gast in het Exxact radioprogramma Hart voor Barendrecht in het kader van de Estafette. Berdien van Everdingen is bijna een jaar de beheerder van De Kleine Duiker, de recreatieboerderij aan de rand van Barendrecht. De Kleine Duiker biedt rust en ruimte en er is veel te beleven met dieren, een kijkje in de vlindertuin, een drankje in de kantine, kano verhuur, een kinderfeestje of een bedrijfsuitje; het kan allemaal en De Kleine Duiker is 7 dagen per week geopend. Berdien van Everdingen heeft haar eigen schapenboerderij uitgebreid met een zorgtak tot een multifunctioneel landbouwbedrijf. Ontvangst van schoolklassen, verkoop van eigen verwerkte producten, excursies en het ontvangen van gasten is haar niet vreemd.

Melanie van den Berg werkt een dag in de week als ZZP-er bij Horses&C0 in Heerjansdam als paardencoach. Coaching, therapie en begeleiding met het paard is de co-therapeut voor kinderen en volwassenen met trauma’s, hechtingsproblematiek, hoog-gevoeligheid en met de gevolgen van te lang en teveel stress. Ook heeft Melanie nu een eigen bedrijf met het paard als co-therapeut opgezet.


Op dinsdag 3 mei is een interview met Ruben en Joanne  de Jong  te beluisteren in het Exxact radioprogramma Hart voor Barendrecht. Ruben is gedreven door passie voor God en mensen en heeft nu een tweede boek geschreven. Het eerste boek ‘Buigen’ over de kracht van het gebed krijgt een vervolg in ‘Discipel’, Jezus volgen met hart, hoofd en handen. Dit tweede boek kwam tot stand met drie vrienden en steunpilaren voor Ruben. Hij snijdt in dit boek een belangrijk thema aan voor de kerk van vandaag: discipel zijn en discipelen maken! Het is een makkelijk leesbaar boek geworden dat vooral het proces beschrijft hoe je discipelschap niet leert uit een boekje, maar door naar de Meester te kijken. Ruben heeft in zijn rol als leider van een Bijbelschool veel nagedacht en gesproken over discipel zijn en discipelen maken en zo is hij toe gegroeid naar het aan het papier toevertrouwen van zijn drijfveren. Daarnaast is Ruben een veel gevraagd spreker en preek hij bijna elke zondag in verschillende kerken, zoals Evangelische-, Baptisten- en PKN kerken. 

 


Bekijk hier een stukje van de uitzending

Op dinsdag 19 april waren Melanie van den Berg, paardencoach bij Horses & Co in Heerjansdam en Rosalie Akihary, ervaringsdeskundige en professional voor thuiszittende hoogbegaafden en hun ouders te gast in het Exxact radioprogramma Hart voor Barendrecht in het kader van de Estafette. Melanie van den Berg werkt een dag in de week als ZZP-er bij Horses&C0 in Heerjansdam als paardencoach. Coaching, therapie en begeleiding met het paard is de co-therapeut voor kinderen en volwassenen met trauma’s, hechtingsproblematiek, hoog-gevoeligheid en met de gevolgen van te lang en teveel stress. Ook heeft Melanie nu een eigen bedrijf met het paard als co-therapeut opgezet. Paarden zijn gevoelige dieren en er wordt gewerkt met de methodiek van ervaringsgericht leren en met persoonlijke doelen. Met een indicatie van de WMO of de WIZ kunnen volwassenen en kinderen hier terecht. De ervaring leert dat met de coaching het paard een confronterende, verrassende spiegel kan zijn, die je inzichten geeft in één sessie. Paarden zijn gevoelig voor de lichaamstaal van anderen. Aan het gedrag van het paard kan men veel afleiden. Meer leren over jezelf samen met de paarden, dat is de coaching die Melanie als erkend paardencoach aan haar deelnemers overbrengt. Rosalie Akihary heeft een eigen praktijk, You’re welcome, coaching en training in Barendrecht en zij geeft het estafettestokje door aan Melanie. 

Beluister hier de hele uitzending

Op dinsdag 5 april vertelde Rob Favier over het concert op zaterdag 9 april in de Bethelkerk, als onderdeel van Passion 40 daagse.
Annemarie Schram vertelde over de invulling van de middag als er een verlicht kruis bij het Kruispunt geplaatst wordt waarbij meerdere activiteiten gericht op Pasen te doen zijn.
 

Beluister hier het eerste gedeelte van de uitzending. Om technische reden is alleen het eerst deel van de uitzending te beluisteren


Op dinsdag 29 maart waren Kees Silvis van platform Opvang Statushouders en Jan van Dijk van de Cultuur Comissie van Carnisse Haven te gast in het Exxact radioprogramma Hart voor Barendrecht. Jan van Dijk vertelde over het benefiet concert voor vluchtelingen uit Oekraine dat op zaterdag 2 april in Carnisse Haven gehouden wordt.
Kees Silvis vertelde over de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne, waarvan er al 3 miljoen op de vlucht zijn door het oorlogsgeweld is ook een taak van de Barendrechtse gemeenschap. De gemeente heeft een projectgroep ingesteld gericht op de opvang van in eerste instantie 100 vluchtelingen uit Oekraïne. Maar het ziet er naar uit dat dit er snel meer worden. Vanwege een enorm huizen tekort zijn Kees Silvis en Ans van der Wel de initiatiefnemers van de opvang van vluchtelingen bij particulieren in Barendrecht. Bij de hartverscheurende beelden uit Oekraïne is het hartverwarmend dat veel gezinnen zich hebben aangemeld om Oekraïners in hun huis en hart op te nemen.

 


Op de aangekondigde informatieavond over de opvang van Oekraïners in de Bethelkerk op 17 maart kwamen 135 mensen af. Er is een grote betrokkenheid van de Barendrechters om deze vluchtelingen zo snel als mogelijk op te vangen, kinderen naar school te laten gaan en hen een passende baan aan te bieden, zodat zij weer in hun kracht komen te staan. Vele voorbeelden en initiatieven werden genoemd op die informatieavond.

In Carnisse Haven wordt zaterdag 2 april een benefietconcert gehouden voor Oekraïne. De opbrengst wordt beschikbaar gesteld voor lokale projecten met Oekraïense vluchtelingen. Aan het concert wordt meegewerkt door de Oekraïense celliste Katja Dirven, de Poolse fluitiste Inez Popko en de Russische pianiste/organiste Nadia Askarova. Zij hebben een programma samengesteld met werken van Ernest Bloch, het gebed uit het Joodse leven en bijvoorbeeld ‘Melodie’ van de Oekraïense componist Borys Lyatoshinsky. Zij zullen eindigen met het Oekraïens volkslied. Ook het jonge talent Bas Grégoire werkt mee aan het concert.

Aanvang 16 uur. Toegang vrij, er is collecte voor de vluchtelingen. Voor dit doel kan geld worden gedoneerd in de collectezak, via een rekeningnummer of QR-code in het programmaboekje of via www.carnissehaven.nl .


Op dinsdag  22 maart waren Rosalie Akihary, ervaringsdeskundige en professional voor thuiszittende hoogbegaafden en hun ouders en Ismail Körk, projectcoördinator/coach van Stichting Werkshop te gast in het Exxact radioprogramma Hart voor Barendrecht in het kader van de Estafette. Rosalie Akihary heeft een eigen praktijk, You’re welcome, coaching en training in Barendrecht. Als ervaringsdeskundige en professional in het onderwijs is haar specialisatie hulp bieden aan hoofbegaafden, die vastlopen in het onderwijs, hun ouders en professionals die met deze kinderen te maken krijgen in hun werk. Maar ook traumacoach en onderwijscoach voor kinderen, die vastlopen in het onderwijs, waardoor zij geen normale onderwijsroute doorlopen en zich in de reguliere zorg en onderwijs niet geholpen en begrepen voelen. Haar doel is om ouders te leren hoe zij hun kinderen kunnen helpen als zij vastlopen, omdat ouders de belangrijkste ingang zijn tot herstel. 

 

Beluister hier de hele uitzending


Op dinsdag  22 februari waren Ismail Körk, projectcoördinator/coach van Stichting Werkshop en Shadée Fransen, jongerencoach van De Jonge Krijger te gast in het Exxact radioprogramma Hart voor Barendrecht in het kader van de Estafette.
De Werkshop met een locatie in Rotterdam-Zuid wil jongeren, die zelf de weg niet weten, waaronder statushouders met een taalachterstand, helpen om actief deel te nemen aan de maatschappij en om zelfstandig te kunnen leven.  Zij helpt jongeren tussen de 16 en 27 jaar aan een passende baan met of zonder opleiding. Voor jongeren, die willen ontdekken welke talenten zij hebben is er ook het project MDT, de Maatschappelijke Diensttijd. Met MDT krijgt men de kans om talenten te ontdekken en te ontwikkelen.


Beluister hier de hele uitzending

 

De projecten zijn gericht op het versterken, inspireren en het verbinden van jongeren met het project, met elkaar en met zichzelf. Het aanbod is breed zodat er altijd een passende plek is voor een ieder die zich aanmeldt. Het is een unieke en leerzame ervaring met hulp van een talentcoach. Zij helpen jongeren meestal gratis en met succes. Hun motto is ‘wij gaan verder, waar anderen stoppen’. Ook jongeren uit de BAR-gemeente nemen deel aan stichting Werkshop.
Met Shadée van De Jonge Krijger en Ismail Körk van De Werkshop gingen we in gesprek over de mogelijkheden die er zijn en hoe zij elkaar kunnen versterken.

Op dinsdag15 februari waren Carel Jansen en Joanne Hertgers te gast in het Exxact radioprogramma Hart voor Barendrecht, omdat zij betrokken zijn bij de Global Mercy. Het grootste ziekenhuisschip ter wereld, de Global Mercy, meert zaterdag 26 februari aan in de haven van Rotterdam, naast de Erasmusbrug. Dit nieuwe ziekenhuisschip van Mercy Ships wordt gedurende twee weken officieel gepresenteerd aan het publiek voordat het samen met alle vrijwilligers aan boord begint aan de missie: het toegankelijk maken van medische zorg in de armste landen van de wereld.  Een historisch moment, want het laatste bezoek van een ziekenhuisschip van Mercy Ships in Europa is alweer 15 jaar geleden. Mercy Ships bestaat al sinds 1978 en zij is in 2015 begonnen met de bouw van dit nieuwe ziekenhuisschip, gebouwd in China en afgebouwd in Antwerpen. Het schip is 174 meter lang, 28.6 meter breed en is 12 deks hoog. Het schip heeft 6 operatiekamers en 200 bedden voor patiënten en met dit schip wordt de medische capaciteit verdubbeld. Professionals zoals chirurgen, verpleegkundigen, anesthesisten maken deel uit van 600 vrijwilligers. Zij zijn gewend samen te werken en ernstig zieke mensen te behandelen en te opereren en zij worden gerekruteerd uit 50 verschillende landen.

Op dinsdag  1 februari was Shadée Fransen van De Jonge Krijger, een projectorganisatie en Steven Schaap, jongerenwerker van Kijk op Welzijn te gast in het Exxact radioprogramma Hart voor Barendrecht. Steven geeft het stokje van de estafette door aan De Jonge Krijger. Het is een sociale onderneming o.a. in Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk, die jongeren op weg helpt naar school, naar werk en wat zij het allerliefste doen. Zij doen dit door persoonlijk te coachen, door trainingen en workshops en voorlichting te geven. Zij helpen jongeren meestal gratis en met succes. De Jonge Krijger voert het RMC uit, het Regionaal Meld- en Coördinatiepunt, voortijdig schoolverlaten.


Zij werkt doelgericht en maakt haar maatschappelijke impact zichtbaar: aanpak jeugdwerkloosheid, voortijdig schoolverlaten, omgaan met geld, voorkomen van schulden en groei in persoonlijke ontwikkeling. De Jonge Krijger heeft een laagdrempelig en jong team dat aansluit op de belevingswereld van jongeren. De Krijgeracademie heeft al 16 jaar ervaring in het geven van trainingen voor jongeren met verschillende hulpvragen. Met Shadée en Steven gaan we in gesprek over elkaars werk en komen we uit bij de vraag wat zij van elkaar kunnen leren. Het radioprogramma Hart voor Barendrecht is op dinsdagavond tussen 19.00 tot 20.00 uur te beluisteren bij Exxact Barendrecht. Exxact Barendrecht is te ontvangen op FM 106.4MHz in de ether en via internet op www.exxact.nl. Uitzendingen zijn na te beluisteren op www.hartvoorbarendrecht.nl. 


Op dinsdag 18 januari waren coördinator Anne Kooiman en een vrijwillig begeleider Eva Timmerije van Vluchtelingenwerk Nederland in Barendrecht te gast in het Exxact radioprogramma Hart voor Barendrecht. Vluchtelingenwerk heeft behoefte aan meer vrijwilligers. Dat heeft meerdere oorzaken: sinds 1 januari 2022 verandert de wet inburgering en zijn alle nieuwkomers verplicht mee te doen met het inburgeringstraject. Tevens verwacht vluchtelingenwerk dat er in 2022 meer statushouders gehuisvest gaan worden in Barendrecht dan de afgelopen jaren omdat er meerdere nieuwbouwprojecten lopen. Het snel vergroten van het netwerk is een pijler van deze nieuwe wet.
Wegens technische omstandigheden is de radio geluidsopname helaas (nog) niet beschikbaar

Voor verschillende taken worden vrijwilligers gezocht:
1. Huisvestingbegeleiders. Eén week voor de verhuizing plaatsvindt worden zij gevraagd om te helpen met het inrichten van het huis, de verhuizing, helpen met het invullen van formulieren m.b.t. de verhuizing.
2. Maatschappelijke begeleiders: Hoogste prioriteit is integratie. Wekelijks wordt aan één onderwerp gewerkt. Verder helpen met papier- en regelwerk m.b.t. onderwijs, nutsvoorzieningen, uitkering, belasting etc. op kantoor van Vluchtelingenwerk. Duur van dit traject is afhankelijk van de situatie, maar minimaal 9 maanden en neemt een halve tot een hele dag per week in beslag.
3. Taalcoaches. Zij gaan een half jaar lang 2 uur per week met nieuwkomers oefenen met taal, thuis of in de bibliotheek.
4. Buddy’s voor project Goede buur. Nieuwkomers kennis laten maken met organisaties in Barendrecht. Samen op pad gaan.
Voor de eerste drie vormen van begeleiding biedt Vluchtelingewerk een training aan.
In deze uitzending geven de mensen van Vluchtelingenwerk meer uitleg over hoe Vluchtelingenwerk omgaat met de  groeiende vraag naar begeleiders in Barendrecht en de inhoud van het trainingsprogramma om begeleider te worden.
Tevens vertelt de ervaren begeleider over het zijn of haar motivatie om dit werk te doen en hoe het in de praktijk werkt.

Op dinsdag  11 januari zijn Leonie Hoogerheide van de Groene Dagbesteding en Steven Schaap, jongerenwerker van Kijk op Welzijn te gast in het Exxact radioprogramma Hart voor Barendrecht. Leonie Hoogerheide geeft het stokje van de estafette door aan Steven Schaap. Het Jongerenwerk Barendrecht organiseert allerlei activiteiten voor, door en met jongeren van 10 tot 25 jaar op verschillende plekken in Barendrecht. Het project Connect, welke in oktober 2020 is gestart krijgt in de uitzending speciale aandacht. Connect is voor jongeren tussen de 12 en 25 jaar, die in twee leeftijdsgroepen bij elkaar komen in het Jongerencentrum BLOK0180.

Hier leren de jongeren elkaar kennen, maken ze plezier en ontwikkelen ze sociale vaardigheden door verschillende individuele en gezamenlijke opdrachten. Door te werken aan doelen wordt eenzaamheid onder jongeren doorbroken en worden de onderliggende oorzaken van ‘je alleen voelen’ aangepakt. Bij Connect doe je veel leuke dingen en wordt je sociaal sterker. Samen met andere jongeren worden allerlei activiteiten bedacht en georganiseerd. De groep bepaalt dus zelf hoe de avond eruit ziet.
Met Leonie en Steven gaan we in gesprek om elkaars werk te leren kennen en komen we uit bij de vraag wat zij van elkaar kunnen leren.

Op dinsdag  7 december waren Simone van der Veen van ZorgMies en Leonie Hoogerheide en Coby van Veen van de Groene Dagbesteding te gast in het Exxact radioprogramma Hart voor Barendrecht. Simone  van ZorgMies geeft het stokje van de estafette door aan Leonie van de Groene Dagbesteding, gevestigd op de Carnisseweg 51.
Deze dagbesteding Carnissehof is op 1 november 2021 geopend. Zij biedt een zinvolle dagbesteding in huiselijke en landelijke omgeving. Het is een plek waar men samen activiteiten kan ondernemen en waarbij gezelligheid, ontspanning en ontmoeting voorop staan. Op deze Groene Dagbesteding, bedoeld voor mensen die wat ondersteuning kunnen gebruiken voor een zinvolle dagbesteding, zijn in de tuin genoeg activiteiten te ondernemen, maar ook binnen. De activiteiten zijn gericht op ontmoeting, kunst en cultuur, maatschappelijke betrokkenheid en identiteit. Met Simone en Leonie gaan we in gesprek om elkaars werk te leren kennen en zien wat zij van elkaar kunnen leren.

Op dinsdag 7 december vindt ook de Nationale Vrijwilligers dag plaats. Een uitgelezen kans voor vrijwilligersorganisaties om vrijwilligers te bedanken voor hun inzet. Wat gebeurt er in Barendrecht aan complimentjes, kaartjes, uitstapjes en in het zonnetje zetten?

Het radioprogramma Hart voor Barendrecht is op dinsdagavond tussen 19.00 tot 20.00 uur te beluisteren bij Exxact Barendrecht. Exxact Barendrecht is te ontvangen op FM 106.4MHz in de ether en via internet op www.exxact.nl. Uitzendingen zijn na te beluisteren op www.hartvoorbarendrecht.nl

Op dinsdag 30 november waren Corma Bezemer van YWAM, Yolanda Hekkert van St. Wens&Go en Petra Teunissen van St. Present te gast in het radioprogramma Hart voor Barendrecht.  In de tuin van de Dorpskerk zal vanaf zaterdag 11 december een grote KerstWensZegenboom staan die Barendrechters symbolisch kunnen vullen met wensen en zegeningen voor hun dorpsgenoten. Vanaf 15 november tot 9 december kunnen mensen een wens of zegen op- schrijven. Die briefjes zijn in te leveren in een rode box in de bibliotheek Middeldijkerplein, de buurtkamer van Vrijenburg, Kijk op Welzijn ’t Vlak of in de Dorpskerk. Er mogen algemene en concrete wensen worden ingediend waar kosten aan verbonden zijn, zoals een uitstapje naar de Rotterdamse haven, een etentje in een restaurant of het opknappen van een tuintje. Schrijf een wens en zet eigen contactgegevens onder de wens en van diegene voor wie je de wens instuurt. Die wensen kan iemand zelf vervullen, b.v. door het bakken van een taart of die wens kan worden vervuld door St. Present of door St. Wens&Go. Ook de diaconie van deDorpskerk staat paraat om de wensen in vervulling te laten gaan.Wensen worden vervuld of voldaan in de periode van 14 december t/m 14 februari. De Wensboom kreeg in 2020 de 3e prijs bij Barendrechts Beste. Daarvan was Corma Bezemer de initiatiefneemster. Deze wensen die in de rode box terecht komen worden door cliënten van De Overburen door sterren en engelen gesymboliseerd in de KerstWensZegenboom.


ds. Herman Scheffer

Op dinsdag 23 oktober was ds. Herman Scheffer, NGK-predikant van de Maranathakerk te gast in het Exxact radioprogramma Hart voor Barendrecht.  Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar wordt in de protestantse kerken meer en meer de Eeuwigheidszondag gehouden. Dit jaar valt die zondag op 21 november. Een week later begint het nieuwe kerkelijke jaar met de eerste Advent. Eeuwigheidszondag is verwant aan de rooms-katholieke traditie van de gedenkdag Allerzielen, op 2 november. Op Eeuwigheidszondag, een gedachtenisdienst gedenken we gemeenteleden die het afgelopen jaar zijn overleden. Met eerbied worden de namen genoemd van hen die niet meer onder ons zijn. Er is verdriet, er zijn vele gedachten, er is gemis. Juist op de laatste zondag van het kerkelijk jaar is samen gedenken troostvol met uitzicht op Gods beloften van een nieuwe hemel en een  nieuwe aarde. Er is verbinding met gedenken, vieren en de toekomst. Tussen mensen die ons zijn voorgegaan en ons. Herinneringen en gevoelens delen. Soms zonder woorden.
Met ds. Herman Scheffer keken we naar de plaats van verdriet en rouw in de eredienst. Op dinsdag 16 november waren Irene Zegwaard en Remco Koenen van Sociale Tuinzorg  en Simone van der Veen van ZorgMies te gast in het Exxact radioprogramma Hart voor Barendrecht. Irene en Remco van Sociale Tuinzorg geven het stokje van de estafette door aan Simone van der Veen van ZorgMies, regio Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk.
Een ZorgMies biedt ondersteunende mantelzorg, hulp aan huis, van gezelschap tot gezinshulp, van begeleid vervoer tot ondersteuning bij dementie.
Op dinsdag 16 november zijn Irene Zegwaard en Remco Koenen van Sociale Tuinzorg  en Simone van der Veen van ZorgMies te gast in het Exxact radioprogramma Hart voor Barendrecht. Irene en Remco van Sociale Tuinzorg geven het stokje van de estafette door aan Simone van der Veen van ZorgMies, regio Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk.
Een ZorgMies biedt ondersteunende mantelzorg, hulp aan huis, van gezelschap tot gezinshulp, van begeleid vervoer tot ondersteuning bij dementie.
In 2015 is ZorgMies gestart met een vestiging in Zwijndrecht. Inmiddels is ZorgMies een groeiende formule met ruim 40 vestigingen in heel Nederland. Het doel is dan ook dat mensen die zorg krijgen die zij verdienen.
ZorgMies Yvonne van der Veen vertelt in de uitzending wat haar drijft en wat samenwerken met andere instellingen voor haar betekent. Hoe word je een ZorgMies ondernemer en hoe word je bekend in Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk? Welke relatie is er tussen de Sociale Tuinzorg en ZorgMies Yvonne van der Veen?

 

Ds. K. Klopstra
Op dinsdag 2 november gingen we met ds. K. Klopstra van de Hersteld Hervormde Gemeente Barendrecht in het radioprogramma Hart voor Barendrecht in gesprek over Dankdag, welke ieder jaar op de eerste woensdag van november gehouden wordt. Dankdag voor Gewas en Arbeid is, net als Biddag, een gedenkdag in het protestantisme in Nederland. Het is één van de christelijke feestdagen. Zo rond 1653 is deze dag vastgesteld om in de protestantse kerkgemeenschap God te danken voor het gewas; het eten waarin iedereen dagelijks werd voorzien. Nu zo’n 370 jaar later, geldt Dankdag nog steeds als christelijke feestdag. In hoeverre is deze dag veranderd, nu we in een welvarend land leven en uitkeringen hebben als we onder het bestaansminimum komen? Zijn er kerken die op woensdagavond 3 november uitnodigen ter kerke gaan?

In de week rond Dankdag houdt Dorcas altijd de Voedselactie. Met Janet Klein van de landelijk Dorcas Voedselactie gaan we in gesprek hoe er dit jaar aandacht wordt besteed aan de allerarmsten in Oost Europa. Er zullen geen voedselacties zijn in de verschillende supermarkten, zoals dat 20 jaar wel zo geweest is. De allerarmsten zijn er nog steeds, dus op welke wijze zal nu de Dorcas Voedselactie in Barendrecht onder de aandacht worden gebracht? Kunnen de vele vrijwilligers in Barendrecht, die zich al jarenlang een dag in november beschikbaar stellen om de actie onder de aandacht te brengen  op een andere manier worden ingezet?Op dinsdag 26 oktober zijn Pia van Dalen van woonstichting Patrimonium en Irene Zegwaard en Remco Koenen van Sociale Tuinzorg te gast in het Exxact radioprogramma Hart voor Barendrecht. Woonstichting Patrimonium geeft het stokje van de estafette door aan Irene en Remco van Sociale Tuinzorg Borboleta Mariposa. Zij bedenken, organiseren  en begeleiden groene en sociale activiteiten. Met oog voor mens en natuur en met hergebruik van materialen. Zij zijn te vinden in en rond Loods 38, achter het NS-treinstation. De moestuin bij Loods 38 is een doe- en leertuin voor iedereen die groene vingers wil kweken of zijn groene kennis en ervaring wil delen met anderen. De Sociale Tuinzorg biedt kleinschalig tuin- of balkononderhoud, samen met de bewoners én met een luisterend oor. Heel vaak voor senioren die thuis willen blijven wonen, maar de tuin niet meer bij kunnen houden. Daarnaast maken Irene en Remco van gebruikt hout de zogenaamde Sguyfelaers. Tegel eruit, Sguyfelaer er in! Zo werken zij samen met de bewoners aan een beter klimaat. Het regenwater wordt beter opgevangen en: groen moet je doen. Door de Sguyfelaers te maken en te plaatsen, samen met diverse doelgroepen, behalen zij met elkaar zowel een groen als een sociaal resultaat.

Irene en Remco vertellen in de uitzending wat hen drijft en wat samenwerken voor hen betekent. Hoelang bestaat dit groene en sociale project en hoe bekend zijn zij in Barendrecht?

Op dinsdag 19 oktober was Kees Brinkman, de schrijver van het boek ‘Kijkhoekkerk aan de Devel’ te gast in het Exxact radioprogramma Hart voor Barendrecht.
Kees Brinkman is een bekend onderzoeker van de regionale geschiedenis. Met de kerk van Kijfhoek heeft hij een bijzondere band. Als inwoner van Heerjansdam komt hij er vrijwel wekelijks. Hij is er ook koster en vrijwilliger geweest. Op verzoek van Stichting Behoud Kijfhoekkerk beschrijft hij de geschiedenis van de kerk en haar omgeving. En dat werd tijd ook, want de laatste publicatie over de kerk dateert uit 1980. Deze kerk, gebouwd in 1368 is meer dan 650 jaar oud en de kerkvoogdij heeft altijd goed voor het kerkje gezorgd.

Het radioprogramma Hart voor Barendrecht is op dinsdagavond tussen 19.00 tot 20.00 uur te beluisteren bij Exxact Barendrecht. Exxact Barendrecht is te ontvangen op FM 106.4MHz in de ether, FM 105.9MHz op de kabel en via internet op www.exxact.nl. Uitzendingen zijn na te beluisteren op www.hartvoorbarendrecht.nl. In 1992 is het gebouw gerestaureerd en sinds 2021 zijn kerk en begraafplaats eigendom van Stichting Behoud Kijkhoekkerk. Elke eerste en derde zondag van de maand is er een middagdienst. Sinds 2003 is de kerk ook een officiële trouwlocatie. Kijkhoek is door het rangeerterrein sinds de negentiende eeuw in heel Europa bekend geworden. Waar komt bij Kees Brinkman zijn liefde voor de Kijkhoekkerk vandaan? Wanneer is die liefde een aandacht bij hem begonnen? Wat heeft het hem gekost? In de uitzending praten we met Kees Brinkman over zijn net uitgekomen boek ‘Kijkhoekkerk aan de Devel’.

Op dinsdag 12 oktober is Johan Terdu van Het Zijspoor Barendrecht te gast in het Exxact radioprogramma Hart voor Barendrecht.  Het Zijspoor is een in 2019 opgericht uniek Dajong Dagbestedingscentrum in de fietsenbranche. Johan Terdu, bekend van het in 2006 opgerichte project Dajong Computervrienden, een dagactiviteit voor jongeren, met afstand tot de arbeidsmarkt. Het Zijspoor wordt begeleid door vakkundige begeleiders, die hart hebben voor de cliënten en de materie waar zij dagelijks mee bezig zijn op het gebiedt van technologie. Zo zet stichting Dajong een kwalitatief hoogwaardig product op de markt. Daarnaast verleent Het Zijspoor service rondom het station van Barendrecht. Zij hopen door hun aanwezigheid o.a. fietsdiefstallen te verminderen. 


Beluister de hele uitzending over Het Zijspoor
En als de temperaturen weer gaan dalen en de fiets komt stil te staan biedt het Zijspoor een fietsvertroeteling en onderhoudsbeurt aan.     Zo brengt dit nu 2-jarig bestaan van Het Zijspoor de verbinding tussen Barendrechters die hun fiets stallen en zo nodig laten repareren, als vele anderen die Het Zijspoor weten te vinden en dit project, op een natuurlijke manier bij elkaar. In gesprek met Johan Terdu komt dit project voor het voetlicht en biedt de uitzending de mogelijkheid die bekendheid te vergroten.

Het radioprogramma Hart voor Barendrecht is op dinsdagavond tussen 19.00 tot 20.00 uur te beluisteren bij Exxact Barendrecht. Exxact Barendrecht is te ontvangen op FM 106.4MHz in de ether en via internet op www.exxact.nl. 


Op dinsdag 5 oktober waren Petra Teunissen en Marjan Visser van Stichting Present en Pia van Dalen van woonstichting Patrimonium te gast in het Exxact radioprogramma Hart voor Barendrecht. Stichting Present geeft het stokje van de estafette door aan Pia van Dalen van woonstichting  Patrimonium. Pia is projectleider Sociaal Beheer en maakt deel uit van het team van de afdeling wonen. Dan ben je een belangrijke schakel tussen bewoners, netwerkpartners en  de organisatie. 
De projectleider bevordert de leefbaarheid en bewonersparticipatie in de wooncomplexen en de hierbij behorende woonomgeving en onderhoudt actief contacten met bewoners en instanties hierover. Pia vertelt in de uitzending over de nieuwe cursus, die zij gaan opzetten ‘Wonen voor Statushouders’ De vrijwilligers krijgen een training  van een professional organizer.  Pia van Dalen vertelt wat haar drijft, wat samenwerken voor haar betekent. En heel belangrijk, wat leren zij van elkaar, Petra, Marjan en Pia?


Beluister de hele uitzending

Op dinsdag 28 september vertelden coördinator van Goede Buur, Halis Tunc, en vrijwilliger van Vluchtelingen Barendrecht, Marjo van Rijt, over het Project ‘samen koken, samen eten’ van Goede Buur in het Exxact radioprogramma Hart voor Barendrecht.  Zij blikten terug op de start van het project ‘samen koken, samen eten’ op 24 september. Met zo’n 16 mensen, statushouders en buddy’s werd op die datum gekookt en gegeten in Waterpoort. Hoe is dat verlopen? Met mensen die elkaar sinds kort kennen en de taal nog niet machtig zijn, gaan samen koken, de kantine van Waterpoort gezellig maken, de tafels dekken, het driegangenmenu serveren en dan gezamenlijk dineren.Actieve vrijwilligers zijn de buddy’s, die nieuwkomers ondersteunen bij het integreren in hun nieuwe woonplaats. Die avond hebben deze mensen door alles samen te delen aan elkaar het vertrouwen gegeven kennis te maken met hun verschillende gewoontes en hun verschillende culturen. Met het maken van drie recepten is er kennis gemaakt met een wereldgerecht, maar ook met een Nederlands toetje. De statushouders leren de Nederlandse cultuur zo  op spelender wijze kennen en de buddy’s maken kennis met een hun onbekende cultuur. Het brengt die verbinding die nodig is elkaar als mens beter te leren kennen. Op een natuurlijke manier wordt zo samen aan de nodige integratie gebouwd. In gesprek met Halis Tunc en Jacomien Glasbergen komt dit project voor het voetlicht. En ook biedt de uitzending de mogelijkheid om nieuwe buddy’s te werven.

Interview blokje met Paula van der Spek
Op dinsdag 21 september was Paula van der Spek, coördinator Buurtgezinnen in Barendrecht te gast in het Exxact radioprogramma Hart voor Barendrecht. Buurtgezinnen is er voor alle gezinnen, die om wat voor reden dan ook, behoefte hebben aan steun bij de opvoeding. Die steun wordt gegeven door een ander gezin uit de buurt. Dit kan een gezin met kinderen zijn, maar dat hoeft niet. Ook senioren met uitwonende kinderen, opa’s en oma’s en volwassenen zonder kinderen zijn van harte welkom. We vinden het wel heel belangrijk dat steunouders ervaring hebben met kinderen, aldus Paula van der Spek. Steungezinnen krijgen geen vergoeding voor hun ondersteuning; het is vrijwilligerswerk. Steunouders hebben een belangrijke rol die soms moeilijk kan zijn. Daarom worden zij op hun beurt ondersteund door Buurtgezinnen. Buurtgezinnen is op dit moment actief in meer dan 80 gemeenten. Iedere gemeente heeft een eigen Buurtgezinnen-coördinator en een eigen pagina op deze website. In de uitzending vertelt Paula van der Spek hoe zij coördinator is geworden in Barendrecht, wat haar drijft en wat samenwerken voor haar betekent.
De hele uitzending nabeluisteren:Exxact Barendrecht is live te ontvangen in de ether op FM 106.4 MHz, op de kabel in Barendrecht en Heerjansdam op FM 105.9 MHZ en op www.exxact.nlVoor meer uitzendingen zie read more.

Voor vragen of informatie: 

 

 

 

Op dinsdag 14 september zijn Ans van der Wel van het Platform Opvang Statushouders en Petra Teunissen, voorzitter van Stichting Present te gast in het Exxact radioprogramma Hart voor Barendrecht. Het Platform Opvang Statushouders geeft het stokje van de estafette door aan Stichting Present. Petra Teunissen vertelt over hun nieuwe project ‘Het Opruimgezelschap voor ouderen. Samen met woonstichting Patrimonium en Samen Ouder Worden werkt Present aan de uitvoering van het Opruimgezelschap. Het is een project waarin vrijwilligers ouderen helpen om hun bezittingen te ordenen en te verminderen. De vrijwilligers krijgen een training in zes bijeenkomsten van een professional organizer. Tevens stelt de nieuwe secretaris van Present zich voor in deze uitzending. Zij vertellen wat hen drijft, wat samenwerken voor hen betekent en heel belangrijk, wat leren zij van elkaar?

Ans van der Wel

Op dinsdag 7 september waren Gerard Hofsté en Ditte Hogeweg te gast in het Exxact radioprogramma Hart voor Barendrecht. Gerard speelde de rol van Paulus in Rome en Ditte speelde de rol van Claudia, lid van de christengemeente in Rome. De apostel Paulus werd tijdens zijn gevangenschap in Rome bewaakt door een soldaat, schreef brieven aan gemeenten die hij eerder had bezocht en mocht gasten ontvangen. De film ‘Onderweg naar Rome’ is een bijbelvertelling met flashbacks en muziek. In de flashbacks werd de rol van Saulus, later Paulus, ingevuld door andere spelers. De vorm van deze film is vergelijkbaar met de eerste film van Stichting Hart voor Barendrecht: ‘Terug naar Nazareth’.  Met Gerard en Ditte wordt in deze radio uitzending gekeken naar hoe zij hun rol speelden en beleefden en het maken van de film. Ditte en Gerard hebben tevens tijdens online repetities hun toneel ervaring ingezet om andere spelers te helpen met hun rolbeleving en expressie.Ditte en Gerard in Onderweg naar Rome (Foto: Sidney Bakker)

Op dinsdag 15 juni is de nieuwe coördinator Halis Tunc van het project “Goede Buur’ te gast in het Exxact radioprogramma Hart voor Barendrecht. Ook Frans Schop als buddy van een statushouders gezin is aanwezig. Het project ‘Goede Buur’  is per 1 mei van start gegaan bij Vluchtelingenwerk in Barendrecht. Dit is goed nieuws, omdat jarenlang aandacht is gevraagd, vooral van het Platform Opvang Statushouders om dit project gestalte te geven.
Met Halis Tunc en Frans Schop gaan we in gesprek hoe ‘Goede Buur’ in de praktijk hoopt te gaan werken. Wat houdt een goede buur in? Al jarenlang zijn er in Barendrecht actieve vrijwilligers, buddy’s die nieuwkomers ondersteunen bij het integreren in hun nieuwe woonplaats. Structurele begeleiding voor deze vrijwilligers was tot nu toe niet geregeld. Ook werd aan de nieuwkomers niet gevraagd of zij in contact wilden komen met een buurvrouw of buurman die hen vertrouwd kunnen maken met de gewoontes, die voor gevestigde Barendrechters heel normaal zijn. Begeleiding naar de maatschappelijke activiteiten blijken noodzakelijk. Samen op pad naar de bibliotheek, iemand met wie je een kopje thee drinkt en zorgen en verhalen deelt. Op een natuurlijke manier wordt zo samen aan de nodige integratie gebouwd. Met het project ‘Goede Buur’ kan nu structureel toegewerkt worden aan het koppelen van een buddy aan een nieuwkomer en kan er een training met andere buddy’s worden  gehouden. In gesprek met Halis Tunc en Frans Schop komt dit project voor het voetlicht. En ook biedt de uitzending de mogelijkheid om nieuwe buddy’s te werven.

Halis TuncOp dinsdag 8 juni zijn Leen Pot en Huib van Zessen van de Bazarwinkel te gast in het Exxact radioprogramma Hart voor Barendrecht. De Bazarwinkel is een alternatief voor de Bethelbazar die net als vorig jaar niet gehouden kon worden. Met Leen en Huib wordt gekeken naar de vier goede doelen, het assortiment in de winkel, de tussenstand van de opbrengst en de inzet en motivatie van de vrijwilligers. In de eerste weken is er al veel verkocht. De voorraden worden aangevuld. Het assortiment is afhankelijk van wat aangeleverd is, en varieert daarmee telkens.
De Bazarwinkel is te vinden op de Middenbaan nummer 74 en is geopend op dinsdag t/m vrijdag van 11.00 tot 16.00 uur en op zaterdag van 11.00  tot 17.00 uur. De Bazarwinkel gaat door met verkopen tot 19 juni. De opbrengst van de verkopen gaan naar ZWO Project Mencoldes in Colombia, Stichting Present Barendrecht, Stichting Voedselbank Barendrecht en Stichting SHIF (ondersteuning startende basisscholen in Oeganda)
De Bethelbazarcommissie organiseert normaal gesproken meerdere geldwervingsactiviteiten, waarvan de Bethelbazar in andere jaren de grootste is. De Bethelbazarcommissie heeft vorig jaar veel nieuwe vrijwilligers mogen verwelkomen waardoor het organiseren van geldwervingsactiviteiten door kan gaan.
Met Leen en Huib wordt in deze uitzending ook gekeken welke plannen de commissie heeft voor volgende activiteiten.Op dinsdag 1 juni waren Wim en Ina de Jong, oprichters van ‘Iedere Druppel Helpt’ te gast in het Exxact radioprogramma Hart voor Barendrecht.
Ina en Wim en hun kinderen besloten in 2012 zich met de Stichting Iedere Druppel Helpt te gaan inzetten (voor projecten) voor mensen in de samenleving die het veel minder hebben dan wijzelf, zowel in het binnen- als in het buitenland. Met de ervaringen van Wim als registeraccountant en ondernemer en van Ina in de makelaardij en jarenlange inzet als vrijwilliger in het kader van huisvesting en onderwijs. Zo hopen zij iets voor de ander te kunnen betekenen.
Stichting Iedere Druppel Helpt heeft ten doel de ondersteuning van mensen of projecten met een hulpvraag, steun- of hulpbehoevenden, in de samenleving in het binnen- en buitenland in de meest brede zin van het woord. De Stichting Iedere Druppel Helpt tracht haar doel te bereiken door middel van donaties, ondersteuning van projecten en acties.
Een enkel voorbeeld is voor/naschoolse opvang in sloppenwijken in Dar es Salaam in Tanzania, waar zij al jaren zorgen voor voetbalspullen, eten en drinken voor jonge kinderen, die leven in zeer moeilijke omstandigheden. Maar ook helpen zij met de soepbus van het Leger des Heils in Rotterdam.Op dinsdag 6 april was ds. Cees Romkes, predikant binnen de PKN in Barendrecht, te gast in het Exxact radioprogramma Hart voor Barendrecht. De Nieuwe Psalmberijming (DNP) is voltooid en daar heeft ds. Cees Romkes naar uitgekeken. Een Psalmberijming in hedendaagse taal op de bekende Geneefse melodieën. Sinds 2014 is er aan gewerkt.
Vele bekende dichters hebben meegewerkt aan dit project binnen de stichting Dicht bij de Bijbel. De Stichting streeft naar een berijming die én eigentijds is én dicht bij de Bijbeltekst blijft. In veel gemeenten wordt inmiddels al uit DNP gezongen. Er staan pareltjes in en ook dompertjes’, aldus de predikant.
Graag gaan we met de predikant in gesprek over de pareltjes en dompertjes in DNP en waarom hij dat vindt. Is het nodig om een nieuwe Psalmberijming te maken? Zeker nu er al zoveel nieuwe liederen zijn in o.a. de Psalmen voor Nu. Wat raakt hem in deze Psalmen?
Al heel wat jaren geeft de predikant aan liefhebbers wekelijks een Psalm door en geeft hij zijn kijk op dit lied. Hoe verhouden de woorden zich met de melodie? En waar komt zijn liefde voor de Geneefse melodieën vandaan? Vragen genoeg voor een goed gesprek.


Op dinsdag 23 maart zijn Yolanda Hekkert en Maret Rombout van de stichting Wens & Go te gast in het radioprogramma Hart voor Barendrecht. Een nieuw initiatief in Albrandswaard, Barendrecht en Rotterdam. Voor Yolanda en Maret is deze stichting al een jarenlange droom.  Zij werken met en voor kwetsbare mensen, vaak met een smalle beurs en juist daarom gunnen zij het die doelgroep een wens te doen en die wens dan ook te vervullen. Met de komst van Harm Visser, die een eigen administratiekantoor heeft, was het bestuur compleet en kan de droom werkelijkheid worden. Wie een wens heeft kan dit melden bij This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. En die wensen kunnen echt van alles zijn. Van een boottocht, etentje, kapper, tot een festival of een bruiloft. Wens & Go gaat samen met wensgezinnen na of en hoe hun wens vervuld kan worden. Voor deze stichting zijn natuurlijk binnenkomende financiën van belang. Bij welke sponsors hopen zij geld binnen te halen? Daarnaast wil de stichting voor zover nodig inwoners doorverwijzen naar passende ondersteuning, zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven meedoen in de samenleving. Hiervoor gaan ze ook de samenwerking aan met de diverse welzijnsorganisaties en wijkteams. ,,We weten beiden precies hoe de wegen naar hulp zijn in de gemeenten, dus daar gaan we dan ook gebruik van maken.” Wat zijn de verwachtingen van Yolanda en Maret? Wat kost het hen? Vragen die zeker aan de orde zullen komen.Op dinsdag 30 maart is Joseph Matheka Munyasya, voorganger van WaterPortW4C, te gast in het Exxact radioprogramma Hart voor Barendrecht. We leven in de 40 dagentijd, 6 weken vóór Pasen en de laatste week wordt Stille Week genoemd. In die week worden er in de kerken normaal heel wat activiteiten georganiseerd.
Door corona worden ook dit jaar geen kerkdiensten meer gehouden met publiek. Kerkdiensten verlopen al een jaar via internet, met een kleine groep in de kerk die de diensten voorbereidt.
In een tijd met de nodige beperkingen gaan we met Joseph Matheka Munyasya in gesprek over zijn ervaringen in deze maand en op weg naar Pasen. Hoe kijkt hij vooruit naar Pasen? Hoe gaat hij om met de zorgen van zichzelf en die ander? Wat drijft hem en wat leren wij van het leven met zo weinig fysieke contactmogelijkheden? Wat betekent het gebed juist in deze tijd?

Op dinsdag 16 maart zijn Miranda Groen en Ciska Paauw van Stichting KijkopWelzijn te gast in het radioprogramma Hart voor Barendrecht. Een nieuw initiatief in Barendrecht kondigen zij aan: de zogenaamde Lief & Leed straten. Samen één tegen eenzaamheid is het devies. Of je pas in een straat woont, of al 30 jaar… het is altijd goed om je buren te ontmoeten en samen iets te doen. Het idee bestaat al in een aantal grote steden als Rotterdam, Den Haag en Amsterdam. Steeds meer plaatsen nemen dit initiatief over. Van een idee van Lief & Leed weken is het veranderd om het hele jaar naar elkaar om te kijken in Lief & Leed straten. En elke straat mag het op eigen manier aanpakken en invullen. Straten die omzien naar ouderen in hun straat, burenhulp geven, aandacht hebben voor ziekte in de straat. Maar ook buren die iets organiseren, zoals een stamppotbuffet of de tuin opknappen voor een buur die dat zelf niet meer kan. De gemeente Barendrecht en KijkopWelzijn zijn enthousiast en nemen het op in hun actieplan tegen eenzaamheid. Voor mekaar.

KijkopWelzijn faciliteert een Lief & Leed straat met een jaarlijks Lief & Leed potje van € 100.--. Bedoeld voor bijzondere gebeurtenissen in de straat, zoals een bloemetje bij ziekte en een kaartje bij een verjaardag. Leuke bijeenkomsten waar tips en ervaringen worden uitgewisseld. Allemaal kleine zetjes die groot genoeg zijn om een straat in beweging te krijgen en tegelijkertijd klein genoeg om eigen creativiteit ruim baan te geven.Wat zijn de verwachtingen van Miranda en Ciska? Wat kost het hen? Hoe komen ze aan voortrekkers voor de straat? Allemaal vragen die zeker aan de orde zullen komen.

 

Op dinsdag 9 maart staat het tienjarig bestaan van buurtbemiddeling Barendrecht Coloured Consultancy centraal in Hart voor Barendrecht. De eigenaar van COCON buurtbemiddeling, Fica Djohani heeft meer dan 25 jaar ervaring en expertise met buurtbemiddeling in Nederland.

Het doel van buurtbemiddeling is het herstel van de communicatie en relatie tussen buren.
Het team bestaat uit vrijwilligers, die getraind zijn om te bemiddelen bij burenconflicten.
Daarnaast heeft Cocon het concept van de Advieslijn Woonoverlast ontwikkeld: een laagdrempelige voorziening waar bewoners terecht kunnen voor advies, informatie en een luisterend oor, om eerst zelf nog stappen te ondernemen naar een oplossing voor de ervaren overlast, samen met de buren. Met name de Advieslijn blijkt in de gemeente Rotterdam een schot in de roos. De gemeente Barendrecht heeft dit concept nu ook omarmd. De coronapandemie zorgt ervoor dat er meer klachten binnenkomen, omdat mensen gedwongen zijn meer thuis te zijn en te werken. Ook de scholen zijn lang dicht geweest, wat zorgt voor meer geluidsoverlast.
Met Fica Djohani vieren we in deze uitzending dat Barendrecht tien jaar lang gebruik heeft kunnen maken van buurtbemiddeling.
Met Ria Severeins, die in Barendrecht actief is voor de Advieslijn Woonoverlast, kijken we naar haar ervaringen, die zij met dit concept heeft opgedaan. En met Peter ’t Hoen, buurtbemiddelaar, praten we door over zijn ervaringen met buurtbemiddeling.
Wat levert het op? Wat is helpend in de gesprekken en hoe komen deze tot stand?


Op dinsdag 2 maart stond ‘Op weg naar Pasen’ centraal in de uitzending in het Exxact radioprogramma Hart voor Barendrecht.
De veertigdagentijd is een tijd van bezinning op weg naar Pasen. Christenen gedenken deze weken het lijden en sterven van Christus. Hoe gaat dat in Coronatijd in lege kerken? Hoe geven de Barendrechtse kerken hier vorm en inhoud aan? Zijn er plekken van stilte en hoe wordt er naar Pasen toegeleefd? Met ds. Bert de Wit van Carnisse Haven gingen we in gesprek hoe zij vooral online deze veertigdagentijd invullen. In de Triomfatorkerk is er via een gemeente app, scipio, een 40 dagen podcast. Elke dag luisteren naar een Bijbeltekst met uitleg van een predikant, met een oproep zoals ‘Ben jij een zegen?’ Ga eropuit. Ga de grenzen van je comfortzone over, getuig van de liefde, gerechtigheid en waarheid van God met je woorden en je leven. Luister aandachtig en nederig en leef als Jezus. In de Dorpskerk en in Carnisse Haven zijn er elke woensdagavond van 19:30 tot 20:00 uur Vespers met stilte, gebed, een lezing en een lied. Ook zijn er 40 dagen kalenders met  ‘Op weg naar Pasen, Ik ben er voor jou’.
In de uitzending kwamen meerder kerken en hun invulling aan de orde.

Op dinsdag 23 februari waren Carel Jansen en Alinda Lenting met nieuwe informatie over Mercy Ships Rotterdam te gast in het Exxact radioprogramma Hart voor Barendrecht.Mercy Ships bestaat al sinds 1978 en zij is in 2015 begonnen met de bouw van een nieuw ziekenhuisschip, de Global Mercy. Het schip is gebouwd in China, is174 meter lang, 28.6 meter breed en is 12 deks hoog.
Het schip heeft 6 operatiekamers en 200 bedden voor patiënten en met dit schip wordt de medische capaciteit verdubbeld. Professionals zoals chirurgen, verpleegkundigen, anesthesisten maken deel uit van 600 vrijwilligers. Zij zijn gewend samen te werken en ernstig zieke mensen te behandelen en te opereren en zij zijn gerekruteerd uit 20 verschillende landen. De Global Mercy is het  nieuwste én grootste civiele ziekenhuisschip ter wereld!
Met Carel Jansen  en Alinda Lenting gingen wij in gesprek hoe Mercy Ships Rotterdam dit schip na vijftien jaar bouwen omarmt. Zij zal in 2021 uitvaren naar Afrika en zich voegen bij het zusterschip Africa Mercy, om chirurgische kwalitijdszorg te bieden aan de allerarmste patiënten. Hoop en genezing maken het echte verschil.

Op dinsdag 16 februari was Cees Versendaal te gast in het Exxact radioprogramma Hart voor Barendrecht. Cees was te gast vanwege het 25 jarig jubileum van de Immanuëlkerk. Cees was al betrokken bij de bouw van het kerkgebouw en is nu nog steeds actief als diaken. Met Cees wordt gekeken naar de aanleiding van de bouw in de jaren ’90 en de architectuur van het gebouw; de vorm van de kerkzaal en de kerktoren. Een kerkgebouw is belangrijk voor een kerkelijke gemeente maar in deze radio uitzending wordt ook gekeken naar de ontwikkelingen van de gemeente de afgelopen 25 jaar; de predikanten, de plaats binnen de Protestantse Gemeente Barendrecht en de activiteiten van de wijkgemeente. Tevens wordt met Cees gekeken naar de functies die Cees zelf heeft vervuld en de diaconie waar hij nog steeds betrokken bij is. De kerkdiensten op zondag 21 februari staan in het teken van het jubileum en zijn online te volgen.Op dinsdag 9 februari waren Anne Kooiman van Vluchtelingenwerk Barendrecht en Ans van der Wel van Pl;atform Statushouders aan het woord in het Exxact radioprogramma Hart voor Barendrecht. Ans van der Wel is als één van de kartrekkers van het Platform zeer betrokken op statushouders in Barendrecht. En nu zijn er mooie ontwikkelingen te vermelden, want het project ‘Goede Buur’ is goedgekeurd door de gemeente. Hierdoor krijgt Vluchtelingenwerk de mogelijkheid om de inzet van buddy’s voor statushouders te coördineren. Het werven van vrijwilligers voor statushouders is daarom in volle gang. De gemeente heeft budget vrijgemaakt om vrijwilligers te koppelen aan nieuwe statushouders en misschien ook aan mensen die hier al langer wonen. Het is niet eenvoudig wanneer je gevlucht bent uit oorlogsgebied om hier een nieuw leven op te bouwen. De taal, de cultuur, de Nederlandse gewoonten, hoe leer je die beter kennen dan wanneer een buddy regelmatig bij zo iemand over huis komt. Integreren doe je samen en zo leren vrijwilliger en statushouder over en weer van elkaar.
Anne Kooiman is de nieuwe teamleader van Vluchtelingenwerk en per 1 februari in dienst gekomen. Anne heeft zich voorgesteld en over het werkt van Vluchtelingenwerk verteld.Het Platform heeft jarenlang gestreden om voor ieder statushouders gezin een buddy te creëren. Daar is echter budget voor nodig om deze mensen aan elkaar te koppelen en te begeleiden. Na jarenlang investeren om de gemeente te overtuigen dat met een buddy integratie mogelijk wordt is dat pleit nu beslecht. En zo kunnen we Barendrecht een beetje mooier maken.Kees


Kees Silvis en Ans van der Wel, kartrekkers van Platform statushouders, in juni 2020 in de uitzending

Op dinsdag12 januari was de Week van Gebed speerpunt in het Exxact radioprogramma Hart voor Barendrecht. Het thema van de Week van Gebed voor de eenheid van christenen wordt dit jaar gevormd door de woorden van Jezus ‘Blijf in Mijn liefde’ uit Johannes 15. Missie Nederland en de Raad van Kerken hebben dit in juni 2020 bekendgemaakt. De Week van Gebed is van 17 tot en met 24 januari en wordt sinds enkele jaren door beide organisaties aangestuurd. Stichting Hart voor Barendrecht organiseert voor de 11e keer de Week van Gebed in Barendrecht. Naar schatting doen in Nederland zo’n 200.000 mensen jaarlijks mee met dit initiatief.

Dit jaar gaat het anders en ook Hart voor Barendrecht zoekt naar creatieve mogelijkheden. Komt er een gebedswandeling met steeds twee personen door de wijken? Wordt het gebedsboekje met gebedspunten en reflectie online doorgegeven aan gemeenteleden?
‘Gebed versterkt mensen, verfrist kerken en verandert de maatschappij’ is de slogan van www.24/7prayer.nl  Ieder nieuw jaar willen christenen door het gebed zich afhankelijk weten van de God van de Bijbel. Wanneer dit gebeurt met mensen uit de verschillende kerken stimuleert dit daadwerkelijk de eenheid. In de openingszondag op 17 januari wordt o.a. door ds. Herman Scheffer van de Maranathakerk aandacht besteed aan de Week van Gebed, online.


Op dinsdag 5 januari vertelden ds. Henk-Jan Ketelaar en Nelleke van der Meer in het Exxact radioprogramma Hart voor Barendrecht over de TOP2000 dienst die op zondag 10 januari in de Bethelkerk gehouden wordt. De commissie die de TOP2000 diensten organiseert wil ook  tijdens de lockdown een dienst houden waarin er verbanden worden gelegd tussen nummers en/of artiesten uit de Top2000 en het evangelie. De schriftlezing is uit Prediker 3. Deze tekst is bijna letterlijk terug te vinden in het nummer Turn! Turn! Turn! van de Byrds, dat ook in de dienst beluisterd gaat worden. Voorganger van de TOP2000 dienst is ds. Henk-Jan Ketelaar en leden van de gelegenheidsband en zangeres Kim Beekman verlenen hun medewerking. De kerkdienst is te bekijken op het Youtube kanaal van Bethelkerk Barendrecht.

Kim Beekman en Lex Bezemer tijdens de TOP2000 dienst in op 29 december 2019

Op dinsdag 29 december was de uitzending van het radioprogramma Hart voor Barendrecht bij Exxact Barendrecht gericht op het terugkijken op de film ‘Terug naar Nazareth’.
In de uitzending komen de hoofdrolspelers aan het woord, Marco Koornneef en Ditte Hogeweg. Zij hebben een grote rol gespeeld in de film, omdat met zo weinig mogelijk mensen de film tot stand moest komen. Een heel nieuw script moest worden geschreven. Ook de filmmakers Sidney en Lianne Bakker vertellen over hun dilemma’s. In plaats van wandelen met de kerstwandeling ‘Bethlehem in Barendrecht’ werd het online een film met een nieuw thema ‘Terug naar Nazareth’. Zes kerken en het Exxact radioprogramma hebben de film uitgezonden. Hoe hebben de organisatoren dit hele proces beleefd? Met organisatoren, hoofdrolspelers en de filmmakers kijken we terug op een geslaagd project, waarin het beleven van het kerstevangelie, de komst en geboorte van de Here Jezus, vorm en inhoud heef gekregen.

 

 

Sinds 2009 maakt Hart voor Barendrecht het radioprogramma Hart voor Barendrecht. Het radioprogramma is onderdeel van de programmering van de lokale omroep Exxact Barendrecht. Het radioprogramma Hart voor Barendrecht is elke dinsdagavond te beluisteren op Exxact. De programmamakers zijn Jacomien Glasbergen en Arnold Sluijs. Het programma is vanaf 19.00 uur te beluisteren via 106.4FM of via exxact.nl. Heb jij/heeft u tips voor onze redactie? Stuur dan een mail.

Redactie: