Op dinsdag 16 januari waren Ariane Verdoorn en Niko Pjetrite gast in het Exxact radioprogramma Hart voor Barendrecht. Ariane en Niko hebben de Kledingbank UnieK aan de Talmaweg 107 opgericht en in mei 2017 is het pand geopend. Nu acht maanden later is het tijd om te kijken hoe het hen vergaat in de Kledingbank. Voldoet de Kledingbank, bedoeld voor mensen met een kleine portemonnee, aan hun verwachtingen? Welke materialen komen er zoal het winkelpand binnen. Is er steeds voldoende aanbod? En zijn er voldoende vrijwilligers om de Kledingbank draaiende te houden? Hoe ervaart de buurt het aanwezig zijn van de Kledingbank? Is er sprake van overlast wat vooraf gedacht werd? Er is een aparte ruimte waar fietsen worden gerepareerd. Wie is de gelukkige die vanuit Kledingbank UnieK een fiets krijgt aangeboden? UnieK maakt ook verjaardagsboxen voor kinderen tot 12 jaar.

Het radioprogramma Hart voor Barendrecht wordt op dinsdagavond tussen 19.00 en 20.00 uur live gemaakt in de studio van Exxact in Het Kruispunt. Op de dinsdagen dat er een raadsvergadering is, wordt de raadsvergadering live uitgezonden vanaf 19.00 uur. 

Voor meer uitzendingen zie read more

Op dinsdag 9 januari was Marijke Roodnat van de organisatie van Heilig Vuur te gast in het Exxact radioprogramma Hart voor Barendrecht. Heilig Vuur is een nieuwe activiteit voor jongeren en gaat op zondag 14 januari van start in Carnisse Haven. Heilig Vuur zijn samenkomsten waarin thema’s behandeld worden die aansluiten op de belevingswereld van jongeren. Jongeren hebben zelf inbreng in de samenkomsten. Het thema op 14 januari is Risico’s. Thema worden uitgediept m.b.v. filmpjes, spellen en gesprekken. Heilig Vuur gaat een keer per maand gehouden worden, begint om 11.30 uur en duurt tot ca.13.30 uur. Tijdens de samenkomsten is er een lunch. In deze uitzending van Hart voor Barendrecht wordt gekeken naar de aanleiding, opzet en invulling van Heilig Vuur.Dinsdag 12 december waren medewerkers van de Top 2000 kerkdienst te gast in het Exxact radioprogramma Hart voor Barendrecht. Tijdens deze uitzending vertellen Henk Elderson van de Fusion Acoustic Band , zangeres Kim Beekman,  ds. Henk-Jan Ketelaar en Levien de Kam over de organisatie, achtergronden en invulling van de Top 2000 dienst. 


Deze dienst wordt op zaterdag 30 december om 19.30 uur gehouden in de Triomfatorkerk. Vorig jaar was er veel belangstelling voor  de eerste Top 2000 kerkdienst in Barendrecht.  Dit jaar is er tijdens de dienst live muziek van de Fusion Acoustic Band en Kim Beekman. Het thema is ‘The Power of Love’. Nummers die ingezet gaan worden hebben inhoud en kunnen emotie, kippenvel of herinneringen oproepen. Sommige nummers gaan expliciet over geloof of God, andere gaan over belangrijke levenservaringen als liefde, dood en troost. In de radio uitzending van 12 december is een muzikaal voorproefje van Henk Elderson en Kim Beekman te horen.

Tevens wordt in dit radioprogramma met Cynthia de Voogd vooruitgeblikt naar de Kerstmusical ‘Kerst op z’n kop’. Deze musical wordt gespeeld doorkinderen. De uitvoering is op zondag 17 december om 16.00 uur in Carnisse Haven.

Kim Beekman en Henk Elderson op 12 december live in de studio


Dinsdag 21 november was de cast van de nieuwe musical ‘Jona, een tweede kans’ te gast in het Exxact radioprogramma Hart voor Barendrecht. Regisseur Jurriën Bunk, schrijver Cor van 't Hart en acteurs Jonathan Belt en Marry Vat vertellen over hun rol in de nieuwe musical. De musical is gebaseerd op het bekende Bijbelverhaal, maar dan vertaald naar de jaren '20 van de vorige eeuw. In deze nieuw geschreven musical krijgt Jona een missie: hij moet naar de verdorven stad Ninnesota om daar de mensen op het juiste pad te helpen. 


In de uitzending zal ook voor het eerst een preview van de muziek van de musical te horen zijn. ‘Jona, een tweede kans’ is te zien op vrijdag 2 en zaterdag 3 februari 2018 om 20:00 uur in Theater Zuidplein.  Voor meer informatie of kaarten zie: www.musicalbarendrecht.nl.

Tevens in deze uitzending een interview met Ada van der Meijden van de cultuurcommissie Carnisse Haven en Maria Goetze van a cappella ensemble Wishful Singing. Wishful Singing treedt op zaterdag 9 december om 20.00 uur op in Carnisse Haven. De vijf klassiek geschoolde zangeressen van Wishful Singing combineren hun wendbare stemmen en krachtige podiumpresentatie op een geheel eigen wijze. Voor meer informatie zie: www.wishfulsinging.nl 

 

Op dinsdag 14 november was Johan Terdu te gast in het Exxact radioprogramma Hart voor Barendrecht en was de aandacht gericht op Buurtpreventie in Barendrecht. Johan Terdu is de drijvende kracht van deze vrijwilligersorganisatie. Buurtpreventie heeft een positief effect op de daling van criminaliteit in een wijk. Door aanwezig en zichtbaar te zijn, worden wijken minder interessant voor criminelen. Buurtpreventie let daarnaast ook op onveilige situaties, zoals losse stoeptegels en op verdachte situaties in de wijk, zoals auto’s die verdacht stilstaan of mensen die zich verdacht ophouden. Buurtpreventie meldt dit soort zaken bij de gemeente of politie. Op dit moment zijn 25 vrijwilligers aangesloten bij Buurtpreventieteams en dat aantal verdient zeker uitbreiding. Hoe word je vrijwilliger van Buurtpreventie en wat is daar voor nodig?    

Jacomien Glasbergen in gesprek met Johan TerduOp dinsdag 24 oktober was Hans van Gelder te gast in het Exxact radioprogramma Hart voor Barendrecht. Hans van Gelder is musicus, cantor en muziekdocent Hij geeft een toelichting bij het beluisteren van delen uit het Requiem van G. Verdi. De aanleiding voor het bespreken van het Requiem Oratorium is het concert op vrijdag 10 november in de Laurenskerk in Rotterdam, uitgevoerd door twee koren, Sursum Corda en Excelsior met het Holland Symfonie Orkest en 4 solisten onder leiding van Johan Sonneveld. Een Requiem is een dodenmis en vele componisten schreven een Requiem in hun repertoire. Het Requiem van Verdi wordt bestempeld als groots, meeslepend, ontroerend en onvergetelijk. Hoe kun je emoties rond de dood in muziek vatten? Angst en hoop, verdriet en berusting, pijn en troost – ze vlechten zich ineen.   
Toegangskaarten voor het concert van Sursum Corda op vrijdag 10 november in de Laurenskerk zijn te bestellen op: https://www.cov-sursumcorda.nl

 

J
acomien Glasbergen in gesprek met Hans van Gelder

Op dinsdag 17 oktober besteedde het Exxact radioprogramma Hart voor Barendrecht aandacht aan de Bijbelquiz in Barendrecht. Met Jaco Kleemans van de organisatie van de Bijbelquiz werd vooruitgeblikt naar de quiz die op 25 oktober gehouden wordt in de Bethelkerk. In Barendrecht is de Bijbelquiz zeven jaar geleden van start gegaan en intussen werd de quiz in zes verschillende kerken gehouden.  Voor informatie of opgave zie: http://vent.pgbarendrecht.nl
Liesbeth Grootendorst en Cathy Hukema vertelden over The Young Messiah, welke op zaterdag 4 november wordt uitgevoerd in de Dorpskerk in Heerjansdam. Voor kaarten zie www.events4christ.nl 

Jacomien Glasbergen in gesprek met Cathy Hukema en Liesbeth Grootendorst

Op dinsdag 10 oktober is in het Exxact radioprogramma Hart voor Barendrecht de aandacht gericht op het 45 jarige bestaan van De Blije Kring. Een jubileum welke zaterdag 30 september groots is gevierd in de grote zaal van de Bethelkerk.
De recreatiegroep De Blije Kring is in 1972 opgericht voor bewoners met een verstandelijke of lichamelijke beperking van de woonvoorziening ‘Meliom’. Inmiddels komen de bezoekers van De Blije Kring ook van mensen die zelfstandig wonen of van bewoners van Humanitas en het dagcentrum Noggus uit Barendrecht. Eén maal per maand komt de recreatiegroep bijeen in de zaal van de Bethelkerk, waar 10 vrijwilligers zich inzetten voor een gezellige middag. 

 Op dinsdag 26 september was Petra de Kam-Bénard te gast in het Exxact radioprogramma Hart voor Barendrecht. Petra heeft in het voorjaar een prijs gewonnen met een liedwedstrijd van de Europese PKN. Deze wedstrijd werd gehouden in het kader van 500 jaar reformatie. Petra heeft het lied ‘Heavenly love’ geschreven, gebaseerd op Psalm 118, mede in het gedachtegoed van Luther. Heavenly love wordt op zondag 8 oktober gezongen in de Bethelkerk. In deze uitzending van Hart voor Barendrecht vertelt Petra o.a. over het meedoen aan de wedstrijd en het schrijven van Heavenly love.


Op dinsdag 19 september was Eline van Gelder te gast in het Exxact radioprogramma Hart voor Barendrecht. Eline is 2,5 maand naar Maleisisch Borneo geweest om daar vrijwilligerswerk te doen met de organisatie Raleigh International. Zij heeft met deze organisatie gewerkt aan het behoud van het regenwoud en het verzorgen van schoon drinkwater voor de bewoners van het regenwoud. Het regenwoud op Borneo is het oudste regenwoud ter wereld. De meeste dieren in het regenwoud wonen in het bladerdak, waardoor het één van de minst ontdekte ecosystemen is. Voor haar vertrek heeft Eline in het radioprogramma Hart voor Barendrecht vertelt over haar motivatie om met Releigh International in het regenwoud aan de slag te gaan. Op 19 september vertelde Eline over haar ervaringen tijdens de reis en het werk in het regenwoud.

Op dinsdag 5 september besteedde het Exxact radioprogramma aandacht aan startactiviteiten van kerken in Barendrecht. Kerkdiensten gaan het hele jaar door. Veel andere activiteiten vangen na de zomervakantie weer aan. Dit wordt vaak feestelijk gevierd. In deze uitzending wordt met ds. Bert de Wit gekeken naar het thema van de startzondag van de Protestantse Gemeenten Barendrecht en de RK. St. Augustinusparochie, welke op 10 september gehouden wordt in sporthal de Driesprong. Ook een vooruitblik naar het optreden van het koor Rejoice tijdens deze startzondag. Els van Toor gaat in deze uitzending iets vertellen over de start van de Alphacursus op 13 september in de Immanuëlkerk. Tevens aandacht voor de voorstelling ‘Op Survival’, welke op zaterdag 9 september gegeven wordt tijdens het startweekend van de Maranathakerk.

 

Op dinsdag 6 juni waren Ans van der  Wel van het platform Vluchtelingen, Richard van Hoorn van Vluchtelingenwerk, Ellie en Joanna Hassan, statushouders en begeleider Ad Besems te gast in het Exxact radioprogramma Hart voor Barendrecht. Het platform  is zo’n 1 ½ jaar geleden vanuit de kerken tot stand gekomen om in samenwerking met het Vluchtelingenwerk de integratie van de nieuwkomers te bevorderen. Met Ans van der Wel willen we terugkijken op het nut van het platform en vooruit kijken naar de toekomst. Ellie Hassan vertelt over zijn ervaringen en inburgering in Barendrecht. En welke rol speelt Ad Besems als begeleider in dit hele proces? Wat kunnen we leren van elkaar?

Op dinsdag 23 mei waren Lise en Petra Onnink te gast in het Exxact radioprogramma Hart voor Barendrecht. Komende zomer gaat Lise met een groep van World Servants op reis naar Ghana. Deze groep gaat aan het werk in het dorpje Dimia in noord Ghana. In dit dorpje gaat  World Servants  twee appartementen bouwen voor de drie leerkrachten van een kleuter en basisschool. Hierdoor krijgen 280 kinderen een betere kans op onderwijs. Lise gaat mee om mensen daar te kunnen helpen en om met eigen ogen te zien hoe projecten worden uitgevoerd. Lise heeft in Barendrecht geldwervingsacties gehouden om met deze werkvakantie mee te kunnen gaan. World Servants organiseert werkvakanties naar enkele tientallen ontwikkelingsprojecten in Zuid-Amerika, Afrika en Azië.Op dinsdag 16 mei was zanger/gitarist/songwriter Peter Gros te gast in het Exxact radioprogramma Hart voor Barendrecht. Peter zingt zijn eigen geschreven nummers met begeleiding op diverse gitaren. Het genre van zijn muziek is de folk/country- en bluesstijl.  Peter heeft ruime ervaring met optredens op vooral christelijke podia. Tijdens de uitzending vertelde Peter over zijn muziek en liet hij ook muziek horen van zijn CD’s. Tevens heeft Peter ook een aantal nummers live gezongen in de studio.

Op dinsdag 2 mei waren Huib van Zessen, Gerdien Pool en Siert en Joan Bolt te gast in het Exxact radioprogramma Hart voor Barendrecht. Huib van Zessen en Gerdien Pool zitten in de organisatie van de Bethelbazar. Siert en Joan Bolt vertegenwoordigen Stichting welzijn kinderen Bal Anand. De Bethelbazar wordt op vrijdagavond 12 mei en op zaterdag 13 mei gehouden, in en bij de Bethelkerk. De verkoop vind plaats op de vrijdag avond en de zaterdag overdag, het rad van avontuur draait op vrijdag- en zaterdag avond.
De Bethelbazar zamelt dit jaar geld in voor Stichting Present Barendrecht, voor Stichting Pryanti (hulpverlening aan de meest kansarme mensen in Sri Lanka) en voor Stichting welzijn kinderen Bal Anand. Bal Anand is een kindertehuis in Mumbai. Net buiten Mumbai staat zorgboerderij Umang. Deze zorgboerderij biedt jongeren met een beperking uit Bal Anand een toekomst. 
Op dinsdag 11 april was Hans van Gelder, musicus, organist en muziekdocent te gast in het Exxact radioprogramma Hart voor Barendrecht. In de uitzending liet hij fragmenten horen uit het Stabat Mater van G.B. Pergolosi, de klaagzang van Maria op Golgotha. We hoorden hoe de treurigste muziek ook tot een van de hoogtepunten uit de religieuze muziek is gaan behoren. De omstandigheden waaronder de componist Pergolesi in de achttiende eeuw dit werk schreef waren ook zo schrijnend, omdat hij in datzelfde jaar overleed aan tuberculose. Het werk is ongekend populair en op woensdag 12 april klinkt het in de Dorpskerk in een uitvoering door het uit jonge vrouwen bestaande vocaal ensemble Amabelle. Juist in de Stille week voor Pasen is het bijzonder om van Hans van Gelder de uitleg te horen hoe naar deze muziek te luisteren.

Op dinsdag 28 maart waren Sander van der Kaaij en Noortje van Dalen van het IJE koor Rotterdam te gast in het Exxact radioprogramma Hart voor Barendrecht. Sander en Noortje vertellen in deze uitzending over de vereniging zelf,  de optredens en financiële acties. Tevens een interview met John Bakker over het concert van het Golden Cricle Ensemble op zaterdag 1 april in Carnisse Haven.

Op dinsdag 21 maart waren Maaike Alderliesten en Roelof de Pater van Stichting Disitinto te gast in het Exxact radioprogramma Hart voor Barendrecht. Maaike en Roelof vertellen in deze uitzending over het werk van Distinto en over het benefiet concert van Gerald Troost op 7 april in de Immanuëlkerk, ten bate van Distinto. Distinto is een kleinschalige organisatie gevestigd in Barendrecht. Distinto richt zich op begeleiding van jeugdigen tussen 0 en 18 jaar met een psychiatrische problematiek en op begeleiding van hun ouders.Voor meer informatie zie www.stichtingdistinto.nl

Op dinsdag 14 maart was Jannie de Vlaam-van Dijk te gast in het Exxact radioprogramma Hart voor Barendrecht. Jannie de Vlaam is coördinator van het Lokaal fonds voor Barendrecht. Het Lokaal fonds voor Barendrecht ondersteunt groepen om hun maatschappelijke doelen te realiseren door lokale krachten en kwaliteiten van mensen en organisaties samen te brengen. Het fonds verleent steun aan concrete projecten die ten goede komen aan de Barendrechtse samenleving. Dit fonds is een particulier initiatief en wil ondersteuning bieden aan projecten op het brede gebied van educatie, cultuur, sport en recreatie, natuur en milieu en de sociale- en gezondheidszorg.


Op dinsdag 28 februari waren Jan van Dijk en Katja Dirven-Didychenko te gast in het Exxact radioprogramma Hart voor Barendrecht. Jan van Dijk zit in de werkgroep Cultuur Carnisse Haven. Cultuur Carnisse Haven heeft een concert met het Rotterdamse Hellendaal muziek instituut georganiseerd. Katja Dirven-Didychenko geeft leiding aan het ensemble Intermezzo van het muziekinstituut Hellendaal.


Op dinsdag 14 februari zijn in het Exxact radioprogramma Hart voor Barendrecht interviews met de bezoekers aan de Pauluskerk te beluisteren. Op zondag 5 februari ging een groep jongeren, samen met de leiding van  het jeugdwerk van Carnisse Haven, op pad naar de Pauluskerk.


Op dinsdag 7 februari waren Eline en Leo van Gelder te gast in het Exxact radioprogramma Hart voor Barendrecht. Eline gaat voor 2,5 maand naar Maleisisch Borneo om vrijwilligerswerk te doen voor Raleigh Internationaal. Het werk is gefocust op het behoud van het regenwoud op Borneo en het verzorgen van schoon drinkwater voor de bewoners. Het regenwoud op Borneo is het oudste regenwoud ter wereld. De meeste dieren in het regenwoud wonen in het bladerdak, waardoor het één van de minst ontdekte ecosystemen is. Om het project onder de aandacht te brengen en financieel te ondersteunen verkoopt Eline linnen tasjes met een door Eline zelf ontworpen lay-out.


Op dinsdag 24 januari waren Nieske Heutink en David Schijve te gast in het Exxact radioprogramma Hart voor Barendrecht. Nieske werkt bij Stichting Timon. Stichting Timon zoekt o.a. in Barendrecht vrijwilligers die als maatje of gastgezin willen inzetten voor jongeren in project in Charlois. David is een maatje voor een jongere. Voor meer informatie zie www.timon.nl

Op dinsdag 17 januari waren ArianeVerdoorn en Niko Pjetri van Kledingbank Uniek te gast in het Exxact radio programma Hart voor Barendrecht.
Ariane en Niko zijn druk bezig om in het voorjaar Kledingbank UnieK in Barendrecht te kunnen openen.
Voor meer informatie: www.stichtinguniek.nl

Dinsdag 10 januari was ds. Bert de Wit, te gast in het Exxact radioprogramma Hart voor Barendrecht. Ds Bert de Wit is predikant van Protestantse Wijkgemeente Carnisse Haven.
In 2016 is zijn boek 'Schrijven is goud' uitgegeven. Schrijven is goud: geestelijke begeleiding bijeen gelezen in brieven, gebeden en gedachten.
'Schrijven is goud' is uitgegeven door Theologische uitgeverij Narratio. ISBN: 978 90 5263 944 4

 

 

 

Het radioprogramma Hart voor Barendrecht is drie keer per maand op dinsdagavond te beluisteren op Exxact. Het programma is vanaf 19.00 uur te beluisteren via 106.fm of via exxact.nl
Heeft u tips voor onze redactie? Stuur dan een mail.

Redactie: