In Hart voor Barendrecht komen mensen en kerken samen die een hart voor Barendrecht hebben, omdat zij geloven dat God hart voor ons dorp heeft. Door samen te bidden voor Barendrecht en missionair betrokken te zijn bij ons dorp in woord en daad, verlangen wij ernaar dat de geestelijke eenheid onder christenen groeit. Maar bovenal willen we Gods ontferming aanroepen over Barendrecht.

 

Jullie                               zijn
het zout  van de              aarde. Maar als
het zout zijn smaak verliest, hoe kan het dan weer
zoutgemaakt worden? Het dient nergens meer voor, het
wordt weggegooid en vertrapt. Jullie zijn het licht in de we-
reld. Een stad die boven op de berg ligt,kan niet verborgen
blijven. Men steekt ook geen lamp aan om hem vervol-
gens onder een korenmaat weg te zetten, nee, men
zet hem op een standaard, zodat hij licht geeft
voor iedereen die in het huis is. Zo moet
jullie licht schijnen voor de mensen,
en eer bewijzen aan jullie
Vader in de hemel”

Matth. 5: 13-16

NBV