Het jaar 2015 is het negende jaar in het bestaan van Hart voor Barendrecht. Met de kleinekracht binnen de stuurgroep zijn we blij dat de meeste bestaande projecten voortgangkonden vinden.

HeartBeat, de jongereninloop in Centrumpost is half 2015 gestopt, omdater onvoldoende jongerenwerkers zijn om dit werk vol te houden. In overleg met Youth forChrist is besloten dat na vijf goede jaren hier een eind aan komt.

Opnieuw een hoogtepunt voor Hart voor Barendrecht was de lichtjestocht ‘BETHLEHEM inBarendrecht’, omdat het evangelie van Jezus Christus zichtbaar is geworden tijdens dewandeling en zoveel mensen hebben genoten en ontroerd waren.

Het radioprogramma ‘Hart voor Barendrecht’ heeft wekelijks mogen klinken en we ervarendat de betrokkenheid voor Hart voor Barendrecht binnen de kerken groeit.

Met grote dankbaarheid en eer aan God wordt dit geconstateerd.

In chronologische volgorde willen we een en ander van de diverse projecten en activiteitende revue laten passeren.

Klik hieronder om het jaarverslag te lezen

Jaarverslag.pdf