foto: Sebastiaan van Mill

Dinsdagavond 21 maart heeft Arnold Sluijs van burgemeester Govert van Veldhuijzen namens het gemeentebestuur de Erepenning met Waarderingsoorkonde ontvangen. Arnold krijgt die Erepenning, de hoogste gemeentelijke onderscheiding, omdat hij zich al 25 jaar op verschillende terreinen vrijwillig verdienstelijk maakt voor de Barendrechtse gemeenschap. Arnold werkt op Schiphol in de techniek. Daarnaast zet hij zich al sinds 1998 vrijwillig in Barendrecht in en kunnen andere inwoners op hem rekenen.
Sinds 1998 zet Arnold zich als organisator in voor de jaarlijkse voedselactie van Dorcas. Jarenlang werd deze actie in twee supermarkten gehouden waarvoor zo’n 40 vrijwilligers werden ingezet. Sinds 2000 zet Arnold zich twee keer per maand in bij de Overburen aan de Kruidentuin (voorheen Meliom) om met cliënten aan houtbewerking te doen.  Al vanaf de oprichting van stichting Hart voor Barendrecht is Arnold betrokken bij de ontwikkeling van diverse projecten, waaronder de Kerstwandeling en het radioprogramma Hart voor Barendrecht. In de coronaperiode zijn twee films gemaakt waar Arnold de tekstschrijver van is. Het zijn ‘Terug naar Nazareth’ en ‘Onderweg naar Rome’.
Ook is Arnold actief betrokken bij het project ‘Samen koken, samen eten’. Deze activiteit gebeurt 1 x per maand voor buddy’s en statushouders en 2 x per maand voor bewoners van de Noodopvang aan de Carnisseweg. De roosters voor vrijwilligers worden door Arnold gemaakt en hij is vooral in de keuken van Waterpoort facilitair aanwezig voor de koks. 
Zie ook: Film gemaakt door Exxact Barendrecht

Read more ...


Jan Willem Dirkse neemt hamer en oorkonde in ontvangst van Loek van Doorn

Op donderdag 23 februari 2023 heeft Loek van Doorn het voorzitterschap overgedragen aan Jan Willem Dirkse.
Deze overdracht vond plaats tijdens de jaarvergadering van stichting Hart voor Barendrecht.
Wethouder Miranda de Hoop heeft de aanwezigen toegesproken tijdens de jaarvergadering met de overdracht.
In 2016 heeft Loek het voorzitterschap overgenomen van Jacomien Glasbergen. 

In Hart voor Barendrecht komen mensen en kerken samen die een hart voor Barendrecht hebben, omdat zij geloven dat God hart voor ons dorp heeft. Door samen te bidden voor Barendrecht en missionair betrokken te zijn bij ons dorp in woord en daad, verlangen wij ernaar dat de geestelijke eenheid onder christenen groeit. Maar bovenal willen we Gods ontferming aanroepen over Barendrecht. 

Jullie                               zijn
het zout  van de              aarde. Maar als
het zout zijn smaak verliest, hoe kan het dan weer
zoutgemaakt worden? Het dient nergens meer voor, het
wordt weggegooid en vertrapt. Jullie zijn het licht in de we-
reld. Een stad die boven op de berg ligt,kan niet verborgen
blijven. Men steekt ook geen lamp aan om hem vervol-
gens onder een korenmaat weg te zetten, nee, men
zet hem op een standaard, zodat hij licht geeft
voor iedereen die in het huis is. Zo moet
jullie licht schijnen voor de mensen,
en eer bewijzen aan jullie
Vader in de hemel”

Matth. 5: 13-16

NBV  

Met de kleine kracht binnen de stuurgroep van Hart voor Barendrecht zijn we blij dat de meeste bestaande projecten de laatste jaren voortgang konden vinden:

Hart voor Barendrecht participeert in het platform opvang vluchtelingen.

Een jaarlijks hoogtepunt voor Hart voor Barendrecht is de lichtjestocht ‘BETHLEHEM in Barendrecht’, omdat het evangelie van Jezus Christus zichtbaar is geworden tijdens de wandeling en zoveel mensen hebben genoten en ontroerd waren.

Het radioprogramma ‘Hart voor Barendrecht’ heeft wekelijks mogen klinken en we ervaren dat de betrokkenheid voor Hart voor Barendrecht binnen de kerken groeit.

Kerkdeuren open: klassen van basisscholen brengen een bezoek aan een kerk, krijgen uitleg en kunnen vragen stellen.

Elk jaar in januari wordt de week van gebed in Barendrecht gehouden. Elke avond van de week een gebedsbijeenkomst in een andere kerk.

In chronologische volgorde willen we een en ander van de diverse projecten en activiteiten de revue laten passeren.

Klik hieronder om de jaarverslagen van de activiteiten te lezen:

Jaarverslag 2018.pdf

Jaarverslag 2019.pdf

Jaarverslag 2020.pdf

Jaarverslag_2021.pdf

Jaarverslag_2022.pdf

Klik hieronder om de financiële jaarverslagen te lezen:

Jaarrekening 2018.pdf

Jaarrekening 2019.pdf

Jaarrekening 2020.pdf

Jaarrekening 2021.pdf

Gegevens Stichting Hart voor Barendrecht:
Hart voor Barendrecht is een stichting welke voldoet aan de ANBI regelgeving
Hieronder de gegevens van Stichting Hart voor Barendrecht:
Naam: Stichting Hart voor Barendrecht
KvK nummer:8186.67.527
Postadres: Meeshaven 11 2993HN  Barendrecht
Website: www.hartvoorbarendrecht.nl

Voor meer informatie:

Doelstelling:
Volgens artikel 2 van de statuten d.d. 30 oktober 2007 stelt de stichting zich ten doel: het bevorderen van de samenwerking tussen de diverse kerken en kerkelijke gemeenten binnen en ten behoeve van de gemeente Barendrecht. De stichting tracht dit doel te bereiken door:
-    het verwezenlijken en ondersteunen van diaconale projecten in de gemeente Barendrecht;
-    het bijeenbrengen van mensen en kerken/kerkelijke gemeenten die een hart voor Barendrecht hebben;
-    samen te bidden voor Barendrecht;
-    missionair betrokken te zijn in woord en daad bij de gemeente Barendrecht;
-    al hetgeen te doen wat rechtstreeks of zijdelings verband houdt met het doel of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

De stichting heeft geen personeel in dienst. De bestuursleden en vrijwilligers doen hun werk voor de stichting geheel onbezoldigd.

Bestuur:
Voorzitter: Vacant
Secretaris: Anemarie Schram
Penningmeester: Michel Roodnat
Bestuurslid: Adrie Verhoeven
Bestuurslid: Arnold Sluijs

Klik hieronder om de hoofdlijnen van het beleidsplan te lezen:

 Hoofdlijnen beleidsplan.pdf