WEEK VAN GEBED 20 T/M 27 JANUARI 2019

Een jaarlijks terugkerende week waarin christenen samen bidden. Thema dit jaar is ‘Het recht voor ogen’. Met een concrete Bijbelse oproep scherpt de Week van Gebed je blik op recht en onrecht: zoek het recht en niets dan het recht. 
Missie Nederland en de Raad van Kerken (RvK) hebben de Week van Gebed gepland van zondag 20 - 27 januari 2019. In 2019 staan we tijdens de Week van Gebed samen op tegen onrecht. Vrijheid van de slavernij. De centrale tekst komt uit Deuteronomium 16: 10 - 20 ‘Vier je feesten en doe recht aan de vreemdeling, de weduwe en de wees.’
De Week van Gebed is een krachtig getuigenis, omdat samen bidden ook in de onderlinge interkerkelijke verbondenheid juist die eenheid in Christus laat zien in een  maatschappij die zo verdeeld is.


Planning Week van Gebed 2019:

Zondag 20 januari Dorpskerk, eredienst 09.30 uur
Maandag 21 januari Maranathakerk (NGK) 19.30 uur
Dinsdag 22 januari Boerhavelaan 11 (W4C) 19.30 uur
Woensdag 23 januari Carnisse Haven 19.30 uur
Donderdag 24 januari Immanuëlkerk 19.30 uur
Vrijdag 25 januari Triomfatorkerk (GKV) 19.30 uur
Zaterdag 26 januari Immanuëlkerk, Sing-in tijd volgt

 

 

 

 

 

Bijbelkring Op weg naar Pasen

Een seizoen lang leren, praten, zingen en doen met het oog op wat wij vieren in de nacht van
Pasen. Activiteiten in dit thema zijn te herkennen aan dit logo.
Bijbelkring – De Schriften lezen met het oog op Pasen gestart 24 september 2015.

Read more ...

Leerhuis ‘Leren lezen’ Dorpskerk

De Bijbel blijft fascineren. Er is altijd wel wat nieuws te ontdekken.
Voor wie daar aardigheid in heeft is er het leerhuis ‘Leren lezen’. Samen met deskundige lezers zullen we zien dat wie zich in de Bijbel verdiept, er meer van zal begrijpen en meer mee kan.

Read more ...

Programma vorming en toerusting

PROGRAMMA 1e helft 2016 

 

Graag nodigen we u uit om deel te nemen aan het programma van de werkgroep Vorming & Toerusting. Een zorgvuldig samengesteld programma bestaande uit verdiepende lezingen, boekbesprekingen, muziek, kunst en bijeenkomsten georganiseerd door leden van de protestantse kerk in Barendrecht en de St Augustinus parochie.

Read more ...

Basisonderwijs in Guatemala

Dankzij uw inzet en/of medewerking en inclusief sponsorgelden heeft deze dag het mooie bedrag van € 9.000,- opgebracht voor ons onderstaande project.

Basisonderwijs in Guatemala

Read more ...