Week van Gebed 2017: 
De jaarlijkse Week van Gebed in de 3e week van januari , van 15 – 22 januari,  is allereerst een goede gelegenheid om aan het begin van het jaar God te zoeken en het nieuwe jaar in Zijn Hand te leggen. Door dit op plaatselijk niveau gezamenlijk  te doen, leren christenen uit allerlei kerken en gemeenten  elkaar kennen. En dit leidt tot meer samenwerking.  Missie Nederland en Hart voor Barendrecht vinden dat de Kerk zichtbaar aanwezig moet zijn in maatschappij, dichtbij en ver weg, en zetten zich daar samen voor in. De Week van Gebed  staat dit jaar in het teken van verzoening en terugblikken op 500 jaar Reformatie. De centrale tekst is 2 Kor. 5 : 14–20, waarin Paulus ons oproept tot verzoening. Stap voor stap volgen we zijn woorden over de liefde van Christus die ons drijft. Deze drijfveer overstijgt de verdeeldheid en brengt christenen bijeen.

Rondom het thema ‘Jouw hand, mijn glimlach’ komen christenen in Nederland (en wereldwijd) samen voor bezinning en gebed, voor ons land en voor de nood in de wereld.
Hart voor Barendrecht neemt voor het zevende jaar het initiatief. Een week samen bidden met christenen uit verschillende kerken om bruggen te bouwen, in bewogenheid naar niet-christenen en in liefde naar medechristenen. We nodigen een ieder hartelijk uit deel te nemen aan deze gebedsweek. Elke avond van 19.30 – 20.30 uur is er gelegenheid mee te bidden.
De aanvang van de Week van Gebed wordt gehouden op zondagmorgen 15 januari in de Triomfatorkerk  met het thema: ‘Van een muur een brug maken’. Deze dienst wordt geleid door ds. Cees Romkes en Maarten van Boekel.  Aanvang 9:30 uur.
Bid mee! Van harte welkom!

De gebedssamenkomsten in Barendrecht vinden plaats op:
Zondagmorgen    15 januari   Triomfatorkerk, Gebr. Meeldijk 150,  ‘Van een muur een brug maken’
Maandagavond   16 januari   WaterPortW4C in JOY, ’t Vlak  12a
Dinsdagavond      17 januari   Maranathakerk, Dorpsstraat 178
Woensdagavond 18 januari  GKV-BPA in de Triomfatorkerk, Gebr. Meeldijk 150
Donderdagavond 19 januari  Immanuelkerk, Klarinetweg 2
Vrijdagavond        20 januari  Carnisse Haven, Noordersingel 30
Voor meer informatie:  www.weekvangebed.nl 

 

 

In een wijk in Carnisselande werd vrijdagavond 18 december de kerstwandeling Bethlehem in Barendrecht gehouden. Inwoners van Barendrecht starten bij het Inge de Bruijn Zwembad. Zij beleefden een reis door de tijd met een wandeling met Maria en Jozef.

Read more ...

Bijbelkring Op weg naar Pasen

Een seizoen lang leren, praten, zingen en doen met het oog op wat wij vieren in de nacht van
Pasen. Activiteiten in dit thema zijn te herkennen aan dit logo.
Bijbelkring – De Schriften lezen met het oog op Pasen gestart 24 september 2015.

Read more ...

Leerhuis ‘Leren lezen’ Dorpskerk

De Bijbel blijft fascineren. Er is altijd wel wat nieuws te ontdekken.
Voor wie daar aardigheid in heeft is er het leerhuis ‘Leren lezen’. Samen met deskundige lezers zullen we zien dat wie zich in de Bijbel verdiept, er meer van zal begrijpen en meer mee kan.

Read more ...

Programma vorming en toerusting

PROGRAMMA 1e helft 2016 

 

Graag nodigen we u uit om deel te nemen aan het programma van de werkgroep Vorming & Toerusting. Een zorgvuldig samengesteld programma bestaande uit verdiepende lezingen, boekbesprekingen, muziek, kunst en bijeenkomsten georganiseerd door leden van de protestantse kerk in Barendrecht en de St Augustinus parochie.

Read more ...

Basisonderwijs in Guatemala

Dankzij uw inzet en/of medewerking en inclusief sponsorgelden heeft deze dag het mooie bedrag van € 9.000,- opgebracht voor ons onderstaande project.

Basisonderwijs in Guatemala

Read more ...