Barendrecht - Zaterdag 14 december werd voor de 8e keer de Kerstwandeling ‘Bethlehem in Barendrecht’ succesvol gehouden. Op voorhand werden vanwege de slechte weersverwachting geen tenten opgebouwd. Hierdoor was een aantal taferelen op het laatste ogenblik naar een meer beschutte plaats verhuisd op de eerder vastgestelde route. Bij de start op het Doormanplein werden de samengestelde groepen via een grote zandloper om beurt door soldaten op pad gestuurd.
De spelers van de taferelen hadden zich goed ingeleefd in de rollen die zij vertolkten ondermeer dankzij de eerder gehouden oefenavonden en generale repetitie in Borgstede. Ruim 400 wandelaars verdeeld over 14 groepen gingen op pad. Een aantal taferelen werd binnen gespeeld: het tafereel ‘Engel bezoekt Maria’ in de Bethelkerk, ‘De wijzen bij koning Herodes’ in de oude drukkerij bij BAR uitgeverij en ‘het engelenkoor’ door kinderkoor ZieZo stond binnen in boerderijwinkel Dorpszicht. Opvallend voor wandelaars was dat alle Jozef’s en Maria’s in de verschillende taferelen hetzelfde waren gekleed. Deze kleding was als project gemaakt door studenten van het Albeda Modevakcollege. De route leidde de wandelaars met een spoor van LED lichtjes, bij een aantal taferelen stond een van binnenuit verlicht plaatsnaambord voor de gelegenheid gemaakt door de Zorgnijverij. Gevaarlijke kruispunten op de route konden wandelaars veilig oversteken dankzij verkeersregelaars.
Op het eindpunt van de wandeling was er warme chocomel in de Ontmoeting en in de Dorpskerk werden Kerstliederen gespeeld op orgel en door muzikanten met blaasinstrumenten. De Kerstwandeling werd georganiseerd door stichting Hart voor Barendrecht en participerende kerken met speciale dank aan Gemeente Barendrecht, Albeda Modevakcollege, Verkeersregelaars, Borgstede, Dorpskerk, Bethelkerk, Boerderijwinkel Dorpszicht, BAR Uitgeverij, Zorgnijverij, Graaf Bouw en de vele vrijwilligers die ondanks de barre weersvoorspellingen paraat stonden het kerstverhaal te vertolken. 


Het laatste tafereel van de wandeling: 'De Stal'.
Voor meer foto's klik op 'Read More'

 
De wandelaars verzamelden op het Doormanplein. Wandelaars kregen een bonnetje met een groepnummer. Elke vier minuten vertrok een groep.  De tijd werd aangegeven door een zandloper

Elke groep kreeg een vaandel mee met het nummer van hun groep. De groepen volgend het spoor van lichtjes dat hen langs de taferelen leidt.

In het dorpje Nazareth in Galilea woonden Jozef en Maria.
Jozef en Maria waren van plan om te gaan trouwen.
Maria was aan het werk in haar huis.

Plotseling verscheen er een engel die haar vertelde dat zij zwanger zou gaan worden van de Redder van de wereld.
Maria kon niet begrijpen; hoe dit kon gebeuren omdat zij nog niet getrouwd was.
De engel vertelde ook dat Maria haar tante Elisabeth ook in verwachting is, ondanks haar hoge leeftijd

Maria vertelde Jozef wat de engel haar heeft verteld. 
Jozef kon nog wel geloven dat de engel Maria had verteld dat tante Elisabeth in verwachting is.


Maar toen Maria vertelde dat de engel had gezegd dat ook zij zwanger zou worden, werd Jozef werd boos en verdrietig. Hij kon niet geloven dat Maria zwanger was geworden door de heilige Geest.


Jozef dacht er aan om stilletjes van Maria te scheiden. Toen verscheen er een engel aan Jozef in een droom.

 
De engel vertelde Jozef dat het waar is wat Maria hem had verteld.
Jozef geloofde de engel en wilde toch wel met Maria trouwen.

|
Maria was op reis gegaan naar oom Zacharias en tante Elisabeth. Maria wilde tante Elisabeth helpen.
Maria vroeg waarom oom Zacharias niets zei.


Tante Elisabeth legde uit dat hij niet van de engel kon geloven dat zij zwanger zou raken en daarom om een teken vroeg.
Elisabetht prees Maria om haar geloof in de engel. Maria bracht een lofzang.


Intussen kwamen de wandelaars langs Rome, waar Keizer Augustus woonde.


Keizer Augustus kondigde een volksinschrijving aan. Iedereen moest zich gaan inschrijven in de plaats waar zijn familie vandaan kwam.


De dienaar van Augustus had alles opgeschreven en het bevel werd in het hele Romeinse rijk verspreid.


Ook Jozef en Maria moesten op pad. De voorouders van Jozef kwamen uit Bethlehem.
Maria was hoogzwanger, moe van de reis en wilde overnachten.


De herbergier legde uit dat er geen plaats meer was en verwees ze door. Ze kregen nog wel eten mee voor onderweg. 


In Jeruzalem waren wijzen uit een ver land aangekomen. De wijzen hadden in hun land een bijzondere ster gezien die er op wees dat er een koning in Israël geboren zou zijn. 


De komst van de wijzen en het gerucht van de nieuwe koning was bekend geworden in het paleis van Herodes en hij vroeg aan de priesters en wetsgeleerden wat er in de boeken over deze koning geschreven staat. De priester en wetsgeleerden vertelden Herodes dat in de boeken staat dat de messias in Bethlehem geboren zou worden.


Herodes liet de wijzen bij zich roepen.


De wijzen vertelden hun verhaal en lieten hun geschenken voor de nieuw geboren koning zien.
Herodes gaf de opdracht aan de wijzen om het Kind te zoeken in Bethlehem.
Als ze het Kind gevonden hadden wilde Herodes van de wijzen weten waar.


Het engelenkoor zong ook van een het Kind, de redder van de wereld.


Het engelenkoor werd begeleid door piano.


De wandelaars volgden het spoor van lichtjes en kwamen in Bethlehem aan.


Daar waren herders die op de schapen pasten en muziek maakten omdat ze niets anders te doen hadden.


Tot ze plotseling engelen zagen, die hun vertelden dat ze op zoek moesten gaan naar een Kind, in doeken gewikkeld, liggend in een voederbak.


De engelen zongen "Ere zij God in den hoge, vrede op aarde".


De herders gingen met de wandelaars op zoek en vonden Jozef en Maria in een stal.
Maria begon te zingen: "Zo stond het geschreven, zo is het beloofd; een Redder is gekomen, brengt iedereen hoop!" 


Aan het eind van de wandeling was er warme chocomel in de Ontmoeting.


Na de chocomel werden in de Dorpskerk Kerstliederen gespeeld op het orgel en blaasinstrumenten.

Sinds 2012 organiseert Hart voor Barendrecht jaarlijks een Kerstwandeling in een wijk in Barendrecht. Tientallen vrijwilligers zetten zich in om taferelen van het Kerstverhaal uit te beelden of techniek, chocomel of andere taken te verzorgen. De voorbereidingen beginnen al in het voorjaar.