Geslaagde Kerstwandeling 2018

Op vrijdag 21 december werd door Hart voor Barendrecht voor de zevende keer op rij de Kerstwandeling georganiseerd in Barendrecht.
Dit jaar liep de route door de straten van de Muziekwijk. Onderweg, langs de met waxinelichtje verlichte route, spelen vrijwilligers een aantal taferelen uit de evangeliën naar Lucas en Mattheüs.

Een engel vertelde Maria dat zij zwanger gaat worden en een kind zal baren die Zoon van de Allerhoogste genoemd gaat worden. 
Maria was verbaasd omdat ze nog niet getrouwd was met Jozef.

 

 
Maria vertelde Jozef dat zij zwanger is, zoals de engel had verteld.
Jozef vond het moeilijk om Maria te geloven en overwoog om haar te verlaten.


Een engel bezocht Jozef en vertelde Jozef dat het echt waar is wat Maria hem vertelde.
Jozef geloofde de engel en blijft bij Maria.

Maria bezocht Zacharias en Elisabet. De engel had Maria verteld dat Elizabet ook zwanger was.
Elisabet prijsde Maria gelukkig om haar geloof.
Maria hief een lofzang aan.

Keizer Augustus gaf een bevel dat iedereen zich moest gaan inschrijven in hun geboorteplaats.

Velen gingen op reis, ook Jozef en Maria. Maria was al hoog zwanger.
Jozef en Maria gingen op weg naar Betlehem.
Zij vonden geen onderkomen voor de nacht, de herberg was vol.


(Deze bezoekers hadden nog wel een onderkomen gevonden in de herberg.)

Herders op het veld pasten op hun schapen.

Verder was er weinig te doen in het veld, tot ze ineens een licht zagen.

Engelen vertelden de herders dat zij op zoek moesten gaan naar een pasgeboren kindje in een stal.
Vervolgens zongen de engelen "Ere zij God en den Hoge".


Nog meer engelen zongen over dit pas geboren kindje.

Wijzen uit een ver land, ten oosten van Betlehem, hadden een ster gezien.
Die ster betekende dat er een koning geboren was. Zij waren op zoek en hadden geschenken mee.

Een schriftgeleerde legde uit dat de geboorte van dit Kind al lang geleden was voorzegd door profeten.

Eindelijk vonden de wandelaars Maria, Jozef en het kindje in een stal.
Maria zong liederen van blijdschap.

Na afloop was er in de Immanuëlkerk chocomel voor iedereen.


Het combo van de Immanuëlkerk zong nog meer Kerstliederen.


Tussen de liederen door werden gedeelten uit het Lucas evangelie voorgelezen.

De zang werd begeleid door de muzikanten van het combo.Sinds 2012 organiseert Hart voor Barendrecht jaarlijks een Kerstwandeling in een wijk in Barendrecht. Tientallen vrijwilligers zetten zich in om taferelen van het Kerstverhaal uit te beelden of techniek, chocomel of andere taken te verzorgen. De voorbereidingen beginnen al in het voorjaar.