Agenda kerken
Vaste kring: Leerhuis Kerk en Israël

In het Leerhuis – dat al ruim 40 jaar aanwezig is in Barendrecht – verdiepen we ons in het Jodendom. Wat is de betekenis van dit geloof en de geschiedenis van het joodse volk voor ons? Hoe leren we de bijbel opnieuw te verstaan vanuit zijn joodse oorsprong? Waar liggen de wortels van het anti-judaïsme in het Christendom? Wat betekent dit concreet voor ons leven en geloof?
Een groep van ca. tien deelnemers, ook uit Heerjansdam, leest zorgvuldig teksten uit joodse bron en bespreekt die samen. De confrontatie met onze actuele vragen en levenservaringen opent vaak nieuwe perspectieven, een doorgaand inspirerend leerproces.
Zo bespraken we het afgelopen jaar op vijf avonden het boek: “ Jezus, een Joodse visie” van David Flusser.  Genesis 22, “de binding van Isaak” lazen we woord voor woord met rabbijns commentaar.
In Hendrik-Ido-Ambacht waren we bij lezingen over “Joodse Messiasverwachtingen” en over het Hooglied. We bezochten in Amsterdam het Joods Historisch Museum en namen deel aan een leerhuis over Ester van de Stichting Pardes.
De onderwerpen worden door de deelnemers gekozen. Leesmateriaal wordt vooraf verspreid. We komen maandelijks bij elkaar op een dinsdagavond.
De avond duurt van 20.00 – 22.00 uur..

Dit seizoen staan op het programma:
29-  9-Racisme en antisemitisme
27-10 Jesaja-teksten geciteerd door Mattheus
17-11 het boek “Woorden van Jezus” van filosoof Michel Henri Lezing gaat niet door
15-12 het boek “Een geloof voor volwassenen” van Emanuel Levinas.

Waar: in de grote zaal van de Bethelkerk
Belangstellenden zijn hartelijk welkom en kunnen zich aanmelden bij Maarten Ouwens.
Gaffelaar 26 2991DB
0180 616524

 

Agenda kerken

Activiteiten gerelateerd aan kerk of geloof staan in de agenda.
Als u agendapunten heeft, dan kunt u deze mailen naar: