Zomercyclus

In het kader van de “zomercyclus - 2020” bespreken we van Kwame Anthony Appiah zijn recent verschenen boek: “De leugens die ons binden. Een nieuwe kijk op identiteit” (oktober 2019) én we vertonen bij het thema van dit boek aansluitende filmfragmenten. Kwame Anthony Appiah (als hoogleraar verbonden aan de universiteiten van New York en Princeton) is op mondiaal niveau een toonaangevende filosoof over identiteit en kosmopolitisme. Zijn laatst verschenen boek draait om de vraag: wie ben ik en waar hoor ik bij? We zijn man, vrouw, christen, moslim, boeddhist, zwart, wit, jong, oud; en daaraan ontlenen we onze eigenwaarde. Het zegt iets over onze dromen, verwachtingen en beperkingen; over onze familie, nationaliteit, cultuur en religie. Maar waarom gaan we op zoek naar bevestiging van een enkele identiteit, terwijl we bestaan uit meerdere? Appiah schreef een wereldwijd opzienbarend boek over identiteitskwesties die onze huidige samenleving polariseren. We benadrukken maar al te graag de verschillen met anderen en de overeenkomsten met gelijkgestemden. Maar die generalisaties brengen ons niet verder. Appiah presenteert een nieuwe manier van denken, waardoor onze blik op onszelf en op onze gemeenschappen radicaal kan veranderen. Zijn sleutelwoord is flexibiliteit. Zoek je identiteit niet in de ‘zekerheden’, klamp je er niet aan vast. Zelfs religie en ideologie bevatten geen absolute waarheden en zekerheden. Beide bieden het geloof in de hoop op een betere toekomst. En als zodanig zijn beide zeer waardevol.
Wanneer: Woensdagmiddag 10 juni/8 juli en/of 5 augustus,14.00 uur
Waar: De Ontmoeting, Dorpskerk
Informatie: drs. Maarten van Boekel en ds. Cees Romkes

Agenda kerken

Activiteiten gerelateerd aan kerk of geloof staan in de agenda.
Als u agendapunten heeft, dan kunt u deze mailen naar: