Op vrijdag 23 december a.s. gaat om 18:00 uur de Kerstwandeling van start door de oude Dorpskern. De bevolking kan starten tussen 18:00 en 18:30 uur bij ‘Heuvelsteyn’ tegenover de Bethelkerk en de wandeling eindigt bij de Bethelkerk. Bijzonder is dat er aansluitend een Dorpskerstzang in de Bethelkerk is met medewerking van een muziekkorps van het Leger des Heils. Ook zangeres Kim Beekman, die meedeed aan de Top2000-kerkdienst in december, zingt een aantal liederen. Aanvang 19:30 uur. 
Kim Beekman tijdens Top2000 kerkdienst in Triomfatorkerk

Read more ...

Vrijdag 23 december 2016 werd in het oude centrum van Barendrecht de Kerstwandeling gehouden.  In tien taferelen werden belangrijke momenten van het Kerstverhaal uitgebeeld. De wandelaars kwamen in tijdsvolgorde langs de taferelen. Zodoende kwamen Jozef en Maria in meerdere taferelen voor. Op drukke punten werd het verkeer geregeld door verkeersregelaars.
Ca. 800 mensen hebben de route langs de taferelen gelopen. Aansluitend werd in de Bethelkerk een Dorpskerstzang gehouden, waaraan o.a. het muziekkorps van Het leger des Heils aan meewerkte.
 

Read more ...

In een wijk in Carnisselande werd vrijdagavond 18 december de kerstwandeling Bethlehem in Barendrecht gehouden. Inwoners van Barendrecht starten bij het Inge de Bruijn Zwembad. Zij beleefden een reis door de tijd met een wandeling met Maria en Jozef.

Read more ...

Sfeervolle Kerstwandeling 2017

Voor het 6e jaar op rij organiseert Hart voor Barendrecht in december weer een Kerst wandeling.
Vrijdagavond 22 december wordt de wandeling gehouden.
De wandeling begint en eindigt bij de Triomfatorkerk.
De wandelaars van jong tot ouder lopen langs een sfeervol verlichte route langs taferelen die het Kerstverhaal uitbeelden. Zij spelen mensen die leefden ten tijde van Keizer Augustus, die bevel gaf dat iedereen moest worden ingeschreven.  Aan het eind van de wandeling is er warme chocomel voor iedereen.
Vrijwilligers zijn nog van harte welkom! Info: Loek van Doorn, tel. 0180-622296.  
 

 

dag van de dialoog

 Op vrijdag 13 november gaat Barendrecht in Dialoog. Iedere burger is welkom! Door heel Barendrecht staan 11 organisaties klaar met een gedekte tafel. 

De dialoog tafels zijn in Rotterdam ontstaan in 2001 na het drama met het World Trade Center, 9-11, en nu worden in Nederland in ruim 100 plaatsen tafels gedekt om de dialoog te voeren. 

De gesprekken in Barendrecht vinden plaats onder het genot van een driegangendiner!

Het idee van de Dag van de Dialoog is simpel en doeltreffend: 

Mensen komen samen en wisselen in kleine kring ervaringen uit aan de hand van een thema. Het thema dit jaar is: ‘Natuurlijk samen’. Het is een dag waarop vele nieuwe verbindingen gelegd worden. De Dialoog is een feest van halen en brengen! De Dag van de Dialoog wordt georganiseerd door Hart voor Barendrecht.

 

Vrijdag 13 november dekken - tot nu toe -  de volgende organisaties een tafel: 

De Kleine Duiker, Gemeente Barendrecht, de Bethelkerk, Patrimonium, Stichting Present,  Carnisse Haven, Zorggroep De Toekomst, Stichting IJsselmonde-Oost, de Rabobank, Stichting KijkopWelzijn en stichting Hart voor Barendrecht. 

De Dag van de Dialoog wordt ook dit jaar gesponsord door IKEA.

Aanmeldingen, intercultureel, veelkleurig zijn van harte welkom!

De dialoogtafels vangen aan om 18:00 uur en duren tot ongeveer 20:30 uur  

Aanmelden voor de Dag van de Dialoog bij:  

Jacomien Glasbergen, tel. 0180-618127 of 06-24285538 

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Week van Gebed 2017: 
De jaarlijkse Week van Gebed in de 3e week van januari , van 15 – 22 januari,  is allereerst een goede gelegenheid om aan het begin van het jaar God te zoeken en het nieuwe jaar in Zijn Hand te leggen. Door dit op plaatselijk niveau gezamenlijk  te doen, leren christenen uit allerlei kerken en gemeenten  elkaar kennen. En dit leidt tot meer samenwerking.  Missie Nederland en Hart voor Barendrecht vinden dat de Kerk zichtbaar aanwezig moet zijn in maatschappij, dichtbij en ver weg, en zetten zich daar samen voor in. De Week van Gebed  staat dit jaar in het teken van verzoening en terugblikken op 500 jaar Reformatie. De centrale tekst is 2 Kor. 5 : 14–20, waarin Paulus ons oproept tot verzoening. Stap voor stap volgen we zijn woorden over de liefde van Christus die ons drijft. Deze drijfveer overstijgt de verdeeldheid en brengt christenen bijeen.

Rondom het thema ‘Jouw hand, mijn glimlach’ komen christenen in Nederland (en wereldwijd) samen voor bezinning en gebed, voor ons land en voor de nood in de wereld.
Hart voor Barendrecht neemt voor het zevende jaar het initiatief. Een week samen bidden met christenen uit verschillende kerken om bruggen te bouwen, in bewogenheid naar niet-christenen en in liefde naar medechristenen. We nodigen een ieder hartelijk uit deel te nemen aan deze gebedsweek. Elke avond van 19.30 – 20.30 uur is er gelegenheid mee te bidden.
De aanvang van de Week van Gebed wordt gehouden op zondagmorgen 15 januari in de Triomfatorkerk  met het thema: ‘Van een muur een brug maken’. Deze dienst wordt geleid door ds. Cees Romkes en Maarten van Boekel.  Aanvang 9:30 uur.
Bid mee! Van harte welkom!

De gebedssamenkomsten in Barendrecht vinden plaats op:
Zondagmorgen    15 januari   Triomfatorkerk, Gebr. Meeldijk 150,  ‘Van een muur een brug maken’
Maandagavond   16 januari   WaterPortW4C in JOY, ’t Vlak  12a
Dinsdagavond      17 januari   Maranathakerk, Dorpsstraat 178
Woensdagavond 18 januari  GKV-BPA in de Triomfatorkerk, Gebr. Meeldijk 150
Donderdagavond 19 januari  Immanuelkerk, Klarinetweg 2
Vrijdagavond        20 januari  Carnisse Haven, Noordersingel 30
Voor meer informatie:  www.weekvangebed.nl 

 

 

Bijbelkring Op weg naar Pasen

Een seizoen lang leren, praten, zingen en doen met het oog op wat wij vieren in de nacht van
Pasen. Activiteiten in dit thema zijn te herkennen aan dit logo.
Bijbelkring – De Schriften lezen met het oog op Pasen gestart 24 september 2015.

Read more ...

Leerhuis ‘Leren lezen’ Dorpskerk

De Bijbel blijft fascineren. Er is altijd wel wat nieuws te ontdekken.
Voor wie daar aardigheid in heeft is er het leerhuis ‘Leren lezen’. Samen met deskundige lezers zullen we zien dat wie zich in de Bijbel verdiept, er meer van zal begrijpen en meer mee kan.

Read more ...

Programma vorming en toerusting

PROGRAMMA 1e helft 2016 

 

Graag nodigen we u uit om deel te nemen aan het programma van de werkgroep Vorming & Toerusting. Een zorgvuldig samengesteld programma bestaande uit verdiepende lezingen, boekbesprekingen, muziek, kunst en bijeenkomsten georganiseerd door leden van de protestantse kerk in Barendrecht en de St Augustinus parochie.

Read more ...

Basisonderwijs in Guatemala

Dankzij uw inzet en/of medewerking en inclusief sponsorgelden heeft deze dag het mooie bedrag van € 9.000,- opgebracht voor ons onderstaande project.

Basisonderwijs in Guatemala

Read more ...